ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ ประกันชีวิตออมทรัพย์ สำหรับผู้สูงอายุคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

การสนทนาใน 'สินค้าทั่วไป ไม่มีหมวดหมู่' เริ่มโดย waanbotan_, 14 กุมภาพันธ์ 2024

< Previous Thread | Next Thread >
 1. waanbotan_

  waanbotan_ New Member Member

  0
  0
  0
  ประกันชีวิตออมทรัพย์ สำหรับผู้สูงอายุ คือ ประกันสะสมทรัพย์ หรือ ประกันออมทรัพย์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถซื้อความคุ้มครองได้ เนื่องจาก ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ทั่วไปมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้เอาประกันเพราะผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้มีอายุน้อย


  ประกันชีวิตออมทรัพย์ สำหรับผู้สูงอายุเป็น ประกันประเภทออมทรัพย์ ดังนั้นบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา ลดหย่อนภาษีดด้วยประกันชีวิต แต่ถ้าหากผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตในช่วงเวลาเอาประกันทางบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์แทน


  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตที่ให้คุ้มครองชีวิตและให้ออมเงินในเวลาเดียวกัน โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อสัญญาครบกำหนด เหมาะกับผู้เอาประกันช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงสร้างครอบครัว


  นอกจากประกันชีวิตออมทรัพย์แล้วยังมีประกันชีวิตแบบอื่น ๆ ได้แก่

  ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองหากผู้เอาประกันเสียชีวิต โดยจะทำการจ่ายเงินประกันให้กับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการดำเนินชีวิตต่อไปของคนในครอบครัวผู้เอาประกัน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองตลอดชีพของผู้เอาประกัน เหมาะกับผู้เอาประกันช่วงเริ่มต้นทำงานและช่วงสร้างครอบครัว

  ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันที่มีช่วงระยะเวลาในการให้ความคุ้มครอง ทางบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันเสียชีวิตลงในระยะเวลาที่เอาประกัน เหมาะกับผู้เอาประกันช่วงสร้างครอบครัว

  ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่ทางบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันหลังจากผู้เอาประกันเกษียณอายุ ซึ่งกำหนดเวลาในการจ่ายจะเป็นทุกเดือนหรือทุกปีนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


  ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ให้โอกาสผู้สูงอายุได้ซื้อความคุ้มครองเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป และได้รับความคุ้มครองไปตลอดชีวิตหรือจนครบอายุ 99 ปี หรือตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ได้รับเงินเอาประกันเมื่อเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ กรณีมีชีวิตอยู่เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาก็จะได้รับเงินคืน ประกันชีวิตผู้สูงอายุ สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มด้านอื่นได้ เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ


  ประกันสะสมทรัพย์ของผู้สูงอายุเป็นประกันชีวิตที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ มีเงื่อนไขของการรับประโยชน์ดังนี้

  1. กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุใน 2 ปีแรก จะได้รับเบี้ยประกันที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกัน

  2. กรณีเสียชีวิตด้วยอาการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับเบี้ยประกันที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกัน

  3. กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับเงินเอาประกัน 100% หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต

  ประกันชีวิตออมทรัพย์ผู้สูงอายุเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้สูงอายุ ไม่สร้างภาระให้ลูกหลานกรณีเสียชีวิต และได้รับเงินออม ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีไว้ใช้กรณีไม่เสียชีวิต
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้