วันที่ 28 ผมจะไปกรุงเทพมีใครจะเอาอะไหล่อะไรบ้าง ผมจะได้เอาติดรถไปด้วย?

การสนทนาใน 'Accord 88-89 Club' เริ่มโดย ณัฐพล สุวรรณปัญญา, 26 มกราคม 2012

< Previous Thread | Next Thread >
  วันที่ 28 ผมจะไปกรุงเทพมีใครจะเอาอะไหล่อะไรบ้าง ผมจะได้เอาติดรถไปด้วย?
   
 1. ฝากแร็คเน้อ อันนึง
   
 2. ไปรับที่เดิมนะตั้ม
   
  ไปด้วย
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้