รายชื่อแชมป์ประจำปี รายการ Nitto 3K Racing Car Thailand 2013

การสนทนาใน 'Racing Car Thailand' เริ่มโดย Circuit, 8 มกราคม 2014

โดย Circuit เมื่อ 8 มกราคม 2014 เมื่อ 03:55
 1. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  202
  1
  18
  <div align="center" class="F27"><img src="/news/pic/nitto3k.gif" width="600" height="67" border="0" alt="Nitto 3K Racing Car Thailand" title="Nitto 3K Racing Car Thailand" /><br />
  รายชื่อแชมป์ประจำปี รายการ Nitto 3K Racing Car Thailand 2013</div>
  <br />
  <div align="center">รายชื่อนักแข่งที่ได้รับแชมป์ประจำปี 2013</div>
  <div class="F24">รุ่น NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE -PROJECT 2</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณอลงกรณ์ แซ่ตั้ง</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณกีรเกียรติ ทรงกลด</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณราชนันทร์ คุณาริยานุกูล</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณเกียรติศักดิ์ ชูจร</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณทักษิดล กิจเจริญ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณปกรณ์ ธรรมโชติ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณสิริพงศ์ ปภังกรพิทักษ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณชูเกียรติ หนองใหญ่</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณทศพล เปี่ยมใย</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณวีระ จันทำ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">รุ่น NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE -PROJECT 3</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณสัมฤทธิ์ อู่ทรงธรรม</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณศรายุทธ ปานเทศ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณพฤธิพงษ์ กิจเจริญทรัพย์ดี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณรัตนะ จตุประสาน</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">คุณเพิก เลิศวังพง</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">รุ่น NITTO 3K ISUZU FULL RACE</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวริศ อ่อนระยับ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุทธิลักษณ์ บุญเจริญ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอวิโรจน์ ศิรินทร์วรชัย</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิพนธ์ คตศรี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายปริทรรศน์ ทรรศนสฤษดิ์</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,600 C.C. ไม่มีวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรพงษ์ อินทรรัสมี</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1S1 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน แคมเดี่ยว</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายคมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสัญญา วงศ์พานิช</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1SS - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.DEAN CALLISTER</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสัญญา วงศ์พานิช</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสิปปธน รัตนะมงคลกุล</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวราพงษ์ แสงฟอง</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1 NEW - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน มือใหม่</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.DEAN CALLISTER</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงษ์ รัตนวงศ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.STOCCHI THIERRY</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไมตรี ชื่นวารี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฉัตรชัย ดาวเรือง</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F2 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้ามี TURBO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนชาติ แก้วดี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายยิ่งยศ ศุขใจ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F3 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าไม่จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐสันต์ อัศวเสวี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพลากร โหกลัด</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอธิปัตย์ ชาติเจริญ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F3S - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,600 C.C. มีวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจิรัฎ เศตวศิลา</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอธิ วงษ์เส็ง</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F4 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอนนท์นัทย์ จริยพงศ์ธร</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษ ภิรมย์เจียว</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F5 A- รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง CLASS A</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.USE SCHOENENBERGER</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.HENK J.KIKS</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษ บุญสุข</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F5 B- รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง CLASS B</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจตุพร อุทัยศรี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอัตตพจน์ ศรีพรหม</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.RICCARDO NERI</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.IAIN CORNESS</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6NA - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR NA</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีระวัฒน์ ลอมาเละ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวชิรพงษ์ศักดิ์ วิริยานนท์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมพงษ์ ใจสิงห์</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6T - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR TURBO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิษณุ ทองสินเกษม</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางพิเชษฐ์ ตัญกาญจน์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภาคม ฟูวัฒนา</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษณะ โล่สุวรรณ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.IAIN CORNESS</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6U - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR EURO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอำพล พรหมช่วย</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพัชร์จิรุตม์ เศรษฐจันทร</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.HENK J.KIKS</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพัสภัค กิจนพศรี</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6NO - รุ่นรถยนต์ RETRO NA OPEN</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมใจ สุขสมบัติ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6P - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR PICK UP</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพร แจงบำรุง</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบุญส่ง พันธุเวช</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนพงษ์ อินทวงศ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมานะ นิมมานภูติ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">OP - รุ่น OPEN UNLIMITED PRO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายประทีป ตันประเสริฐ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอิทธิพล เตียเจริญ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเตชิษฐ์ ธนาพรสังสุทธิ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไมตรี แซ่เล้า</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายรักพงษ์ สงวนพันธ์</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">OK1 - รุ่น OPEN KING SINGLE CAM </div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายหทัย ไชยวัณณ์</div></td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">OK2 - รุ่น OPEN KING TWIN CAM</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจิรัฎ เศตวศิลา</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">OF11 - รุ่น OPEN TRUCK PRO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวริศ อ่อนระยับ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสายพิน อินพุ่ม</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F11 J - รุ่น OPEN TRUCK JUNIOR</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสายพิน อินพุ่ม</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชวัลวิทย์ วาปิสิทธิพันธ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดมศักดิ์ สุยะไอ่</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฮิโรยูกิ โคบายาชิ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C1 - รุ่น VIOS CLUB (TOYOTA)</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐนันท์ คฤโฆษ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล รัตนวงศ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฉัตรชัย ศรีดาวเรือง</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไมตรี ชื่นวารี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจารุวัตร มณีรัตนชัยสิทธิ์</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C6 Class A - รุ่น BMW E30 THAILAND</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษณะโล่สุวรรณ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภาคม ฟูวัฒนา</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C6 Class B - รุ่น BMW E30 THAILAND</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอัตตพจน์ ศรีพรหม</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสถาพร ขำภักดี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพัชร์จิรุตม์ เศรษฐจันทร</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนกิจ บุญวิทยา</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C6 Class C - รุ่น BMW E30 THAILAND</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอัตตพจน์ ศรีพรหม</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสถาพร ขำภักดี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนกิจ บุญวิทยา</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C7-P - รุ่น K CAR CLUB PRO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศราวุธ สมเชื้อ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายราเมศร์ สุขาพันธ์ </div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเทพฤทธิ์ แซ่อึ้ง</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C7-R - รุ่น K CAR CLUB RACE</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจรันดร์ ศรีสุก</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกิตติ พรรณาสุนทรกุล</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายปิยวัฒน์ ธนิตโชตินันทสิริ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอัมรินทร์ ศรีรัตอำไพ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C7-N - รุ่น K CAR CLUB RACE NA</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสรรเสริญ ดวงดาว</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายตรีพันธ์ กิจฉวี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุชาติ การเจริญ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C14-U - รุ่น UNIVERSITY CLUB UNDER 1500 CC.</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอกลักษณ์ เกิดโมลี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.STOCCHI THIERRY</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C14-O - รุ่น UNIVERSITY CLUB OVER 1500 CC.</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศุภชัย หิรัญรัตน์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวันฉลอง เรี้ยวภูเขียว</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-A - รุ่น RACING TRUCK CLASS A</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฮิโรยูกิ โคบายาชิ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไกรฤทธิ์ ปิตภัทรวิบูลย์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศิริศักดิ์ รังสิมันต์รัตน์</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-B - รุ่น RACING TRUCK CLASS B</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวรวุฒิ สุธรรมพงษ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอภิสิทธิ์ วงศ์กาวี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษฎา บุญฤทธิ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศราวุธ พัฒนวัชระกุล</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-C - รุ่น RACING TRUCK CLASS C</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิคม จันทร์ไม้</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนันชัย กิน้อย</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเดชาวัฒน์ แก้วตาล</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-O - รุ่น RACING TRUCK OPEN</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิพนธ์ คตศรี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิรันดร์ ประหยัดทรัพย์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิรุตซ์ ซาฟาอี</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-J - รุ่น RACING TRUCK JUNIOR</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิชัย เอี่ยมทอง</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธาดา ยุวเกียรติ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทัศนัย นุ่นแก้ว</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฐิรพัฒน์ ธีระกิจรุ่งเรือง</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-2 - รุ่น RACING TRUCK CLASS A</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไกรฤทธิ์ ปิตภัทรวิบูลย์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฮิโรยูกิ โคบายาชิ</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวรวุฒิ สุธรรมพงษ์</div></td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-2 - รุ่น RACING TRUCK CLASS B</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศิริศักดิ์ รังสิมันรัตน์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอภิสิทธิ์ วงกาวี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศราวุธ พัฒนวัชระกุล</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-2 - รุ่น RACING TRUCK CLASS C</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเดชาวัฒน์ แก้วตาล</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิคม จันทร์ไม้</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนันชัย กิน้อย</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิพัฒน์ ครุฑใจกล้า</div></td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-2 - รุ่น RACING TRUCK OPEN</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิพนธ์ คตศรี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษฎา บุญยฤทธิ์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิรันดร์ ประหยัดทรัพย์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิรุตติ์ ซาฟีอี</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17-2 - รุ่น RACING TRUCK JUNIOR</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจีรพัฒน์ ธีรกิจรุ่งเรือง</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิชัย เอี่ยมทอง</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทัศไนย นุ่นแก้ว</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธาดา ยุวเกียรติ</div></td>
  </tr></table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C37-R - รุ่น KE RETRO CLUB ORGINAL 1,500 CC.</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธวัชชัย ศิริธนไพศาล</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายปัญทน มีสัตย์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชานนท์ รจนา</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวทัญญู ชัยพานิช</div></td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C37-U - รุ่น KE RETRO CLUB UNDER 1,600 CC.</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสรเชฎฐ์ อภิวาท</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิชรพงษ์ศักดิ์ วิริยานนท์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุชาติ อรุณศิริโชค</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณิติพล ภุมมาลี</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีระวัฒน์ มาลอและ</div></td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C37-O - รุ่น KE RETRO CLUB OVER 1,600 CC.</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสุกัลยา ตัญกาญจน์</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางธนภัทร คำฝึกฝน</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางปรีชา สายแสง</div></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสุเทพ พริ้งเพราะ</div></td>
  </tr>
  </table>
   

ความคิดเห็น

การสนทนาใน 'Racing Car Thailand' เริ่มโดย Circuit, 8 มกราคม 2014

แบ่งปันหน้านี้