คะแนนเก็บสะสมประจำปี รายการ Nitto 3K Racing Car Thailand 2011

การสนทนาใน 'Racing Car Thailand' เริ่มโดย Circuit, 18 พฤษภาคม 2011

โดย Circuit เมื่อ 18 พฤษภาคม 2011 เมื่อ 03:25
 1. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  199
  1
  18
  <div align="center" class="F27"><img src="/news/pic/nitto3k.gif" width="600" height="67" border="0" alt="Nitto 3K Racing Car Thailand" title="Nitto 3K Racing Car Thailand" /><br />
  คะแนนเก็บสะสมประจำปี รายการ Nitto 3K Racing Car Thailand 2011</div><br />
  <div class="F24">รุ่น NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE CLASS B</div>
  <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>

  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอวิโรธน์ ศิรินทร์วรชัย</div></td>
  <td class="tcr">53</td>
  <td class="tcr">58</td>
  <td class="tcr">58</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr">56</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">280</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภราดร นุชนาฎ</div></td>
  <td class="tcr">56</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr">54</td>
  <td class="tcr">58</td>
  <td class="tcr">46</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">269</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวริศ อ่อนระยับ</div></td>
  <td class="tcr">54</td>
  <td class="tcr">52</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">57</td>
  <td class="tcr">58</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">252</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล</div></td>
  <td class="tcr">60</td>
  <td class="tcr">60</td>
  <td class="tcr">38</td>
  <td class="tcr">58</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">216</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภากร โรจน์รุ่งทวี</div></td>
  <td class="tcr">43</td>
  <td class="tcr">51</td>
  <td class="tcr">51</td>
  <td class="tcr">47</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">215</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเรย์ แมคโดนัลส์</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">49</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">73</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">รุ่น NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE CLASS C</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภานุพันธ์ กุสุมภ์</div></td>
  <td class="tcr">50</td>
  <td class="tcr">51</td>
  <td class="tcr">56</td>
  <td class="tcr">52</td>
  <td class="tcr">53</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">262</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเกียรติพงษ์ เธียรประยูร</div></td>
  <td class="tcr">56</td>
  <td class="tcr">47</td>
  <td class="tcr">46</td>
  <td class="tcr">50</td>
  <td class="tcr">60</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">259</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจำรัส แจ่มแจ้ง</div></td>
  <td class="tcr">46</td>
  <td class="tcr">48</td>
  <td class="tcr">41</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr">42</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">214</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์</div></td>
  <td class="tcr">38</td>
  <td class="tcr">44</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr">40</td>
  <td class="tcr">46</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">207</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐสันต์ แซ่เบ้</div></td>
  <td class="tcr">44</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr">42</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr">40</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">200</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอกชนินทร์ ปิ่นเจริญ</div></td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">38</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr">51</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">196</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายปลื้ม สินทอง</div></td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr">38</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr">42</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">190</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสันต์ชัย ปกรานเสนีย์</div></td>
  <td class="tcr">45</td>
  <td class="tcr">41</td>
  <td class="tcr">46</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">162</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเกรียงสิทธิ์ เหมือนลม้าย</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">44</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">139</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายป้องชาติ อินทรโฆษิต</div></td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">124</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสาวปนัฐดา ภูติวณิชย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">36</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">117</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพดล จารุศิริพิพัฒน์</div></td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">46</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">113</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฤทธิ์ พินิจรัตนพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสายพิน อินพุ่ม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,600 C.C. ไม่มีวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">81</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอกกมล สาคร</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">101</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">111</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">85</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">59</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">84</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอิทธิพล สัมพันธวงศ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">50</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสกล นกแก้ว</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">48</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจักรพันธ์ จันทรสถิตย์</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">41</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกนล ไชยกุลงามดี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรณพ ทรัพย์บวร</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">23</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">65</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิศรุต กมลรัตโนบล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล ก้อนทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">149</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล แดงเขียว</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1S1 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน แคมเดี่ยว</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">98</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอดิศักดิ์ สุขสว่าง</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">134</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายคมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">107</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">88</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">90</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายโสภณ ภุมรินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">89</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภานุพันธ์ กุสุมภ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">86</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">37</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกนล ไชยกุลงามดี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล ก้อนทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนวัตน์ สุดสายบัว</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุภาษิต ภู่พันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชลัส อนุสนธิ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐรักษ์ ศรีพิทักษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">78</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมเจต คงสุวรรณ</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">77</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรวิน ขอไพบูลย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">89</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฉัตรมงคล วิสุทธิเสน</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">90</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิทิตพงศ์ ทิพย์ธนมณี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1SS - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">69</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอธิป ภูวนานนท์</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">102</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">94</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">97</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">201</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนวัตน์ สุดสายบัว</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">93</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภานุพันธ์ กุสุมภ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">85</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุภาษิต ภู่พันธ์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">84</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">85</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศานติ หลำอุบล</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">82</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล ก้อนทอง</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">81</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.DEAN CALLISTER</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">81</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">36</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธงชาติ ดำรงประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">65</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">222</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนะพล ชูชวลิต</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">54</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพงษ์ กุลคำธร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">52</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกนล ไชยกุลงามดี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">52</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสัญญา วงศ์พานิช</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">40</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">209</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.CARLO VOLPI</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">59</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">71</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวุฒา ใจสำราญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">78</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐวัฒน์ อดิศัยสกุลเดช</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">122</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรศักดิ์ หอมสุวรรณ์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">24</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศุภโชติ ไชยโชติ</div></td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">89</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฉัตรมงคล วิสุทธิเสน</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">219</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเดวิช อยู่เป็นสุข</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">51</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภาธร คุปกาญจนา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนกร วงศ์วิชัย</div></td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">13</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพุฒิพันธ์ โสภณ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">60</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอานนท์ กลัดเข็มทอง</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">42</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสายัญ สัญญรื่น</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">47</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายยศพลธ์ กลัดเข็มทอง</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">71</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอก นฤชาติวรพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">45</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุวัฒน์ สุขสำราญ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">213</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจอมพล ควาเตอร์เมน</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">90</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิทิตพงศ์ ทิพย์ธนมณี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">99</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนริทร เติมบุญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">93</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฐกร อนงค์นวล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสราวุธ ตรีพงษ์พันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">36</td>
  <td class="tcr">57</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชัยวัฒน์ เปี่ยมปัญญา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr">97</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธานินทร์ รวมใหม่</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">38</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐรักษ์ ศรีพิทักษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1 NEW - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน มือใหม่</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">91</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรวัฒน์ ตะวันธงค์</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">139</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.DEAN CALLISTER</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">129</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">111</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">94</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">209</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.CARLO VOLPI</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">50</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">71</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอก นฤชาติวรพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกนล ไชยกุลงามดี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">86</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">61</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไชยรัตน์ หลวงหลาย</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>

  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจักรกฤษ ยั่งยืน</div></td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">12</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเกียรติพงษ์ เธียรประยูร</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">45</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุวัฒน์ สุขสำราญ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอำพล พรหมช่วย</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">250</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเกริงสันต์ พันธรักษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">93</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฐกร อนงค์นวล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">53</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภัทรกร จงกิจเขมทัต</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">97</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธานินทร์ รวมใหม่</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F1SPRO - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าเครื่องยนต์ ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบวริสร์ สวาวสุ</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">108</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายหทัย ไชยวัณณ์</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">106</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอานนท์ รอดประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">42</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">24</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">95</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพรชัย ยังวิเศษสุข</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">64</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกานต์ ลือวัฒนา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภานุพันธ์ กุสุมภ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">78</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวริศ อ่อนระยับ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F2 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้ามี TURBO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">38</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายยิ่งยศ ศุขใจ</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">107</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพงษ์ปิติ รักแต่ตระกูล</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">97</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">187</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจอมพล ควาเตอร์เมน</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">25</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">82</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">24</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">69</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจารุวัฒน์ มณีรัตนชัยสิทธิ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนราธิป เกิดช่วย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F3 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าไม่จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">50</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมาร์วิน บุญอิต</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">140</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">69</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอธิป ภูวนานนท์</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">100</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">75</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพลากร โหกลัด</div></td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">70</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนฤชิต เกียรติมณีศรี</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">41</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">155</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายดำรง พิมานรัตน์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพัชระ โคลเซ่</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">23</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">76</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพล เชิดชูสัตย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">201</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนวัตน์ สุดสายบัว</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">222</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนะพล ชูชวลิต</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">86</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล ก้อนทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอวิโรจน์ ศิรินทร์วรชัย</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">59</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">149</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมนตรี สายสมภู</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">95</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพรชัย ยังวิเศษกุล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F3S - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,600 C.C. มีวาล์วแปรผัน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรณพ ทรัพย์บวร</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">111</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">222</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนะพล ชูชวลิต</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">90</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">94</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">90</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">53</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอชิ วงษ์เส็ง</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">76</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">68</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนเทพ ภู่ประเสริฐศักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">74</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">64</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรวัฒน์ ตะวันธงค์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">72</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">69</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">102</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนวัตน์ สุดสายบัว</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">42</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">59</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">39</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">56</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิศรุต กมลรัตโนบล</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">60</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชิติพงษ์ บุญบางยาง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุภาษิต ภู่พันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">78</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมเจต คงสุวรรณ</div></td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">24</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกนล ไชยกุลงามดี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.VALIT APHAISUWAN</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิรันดร์ บุญตรี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเทวินทร์ แดงสง่า</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">12</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวาลิต อภัยวงศ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">45</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศุภวุฒิ ผลดก</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F4 A - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ CLASS A</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">191</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมชาย วิจิตร์</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">140</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอิทธิพล เตียเจริญ</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">137</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">72</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสราวุธ ชาวเวียง</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">87</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">90</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเตชิษฐ์ ธนาพรสังสุทธิ์</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">41</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจอมพล ควาเตอร์เมน</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">33</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">88</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุทธิชัย แดงประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">12</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">181</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชัยวัฒน์ เปี่ยมปัญญา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">12</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">199</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอติเทพ จันทร์เพ็ญประสาน</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสรัญ เสรีวรรณกุล</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">248</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกำพล จันทร์เพ็ญประสาน</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F4 B - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ CLASS B</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">70</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกอบชัย ชินธรรมรักษ์</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">143</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพรเทพ อุเทนสุต</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">87</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">72</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสราวุธ ชาวเวียง</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">83</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายประทีป ตันประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">68</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">64</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสกล นกแก้ว</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">54</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">151</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอนุวัฒน์ อ่องแก้ว</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">36</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">52</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">88</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไมตรี แซ่เล้า</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">48</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมาร์วิน บุญอิต</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">24</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจอมพล ควาเตอร์เมน</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพลวัฒน์ พรชัยสามารถ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F5 A - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง CLASS A</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR. USE SCHOENENBERGER</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">137</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.HENK J. KIKS</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">129</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.GAVIN CHARLESWORTH</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">122</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">83</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชาติชาย สามารถ</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">118</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">44</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายปองศักดิ์ สุทธปรีดา</div></td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">53</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">49</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤตพจน์ ประเทืองสุขพงษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F5 B - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง CLASS B</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">63</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายก้อง เต็มรัก</div></td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">119</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.FRANK TEEUWEN</div></td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">106</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">97</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR. SKID MARK PETER</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">68</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">96</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.CORNESS IAIN DUNCAN</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">67</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">250</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไพโรจน์ กาญประเสริฐกิจ</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">52</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">47</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.PETER GOOD</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">31</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">199</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.SAKAI NAOKI</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">25</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">232</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบวร เลาแก้วหนู</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">23</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">86</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุเมธ วรพาสน์พฤติ์</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจิรวัฒน์ จิราฎร์</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเดชา เลาแก้วหนู</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">13</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">41</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมเกียรติ ละเลิศ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">135</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทรงพล สมใจ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6NA - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR NA</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอกนิษฐ์ บุญอิต</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">135</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">139</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนาวัฒน์ ทองเพ็ง</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">117</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">51</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอกลักษณ์ ทาหอม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">71</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">67</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายยงยศ สมพร</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">70</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจริวัฒน์ จิราษฎร์</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">66</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">49</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมงคล ศรีวิชัย</div></td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">41</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">41</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมพงษ์ ใจสิงห์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">33</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">46</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภัคธร อ่อนคำ</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">32</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเกียรติศักดิ์ ชูจร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">80</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนาชัย โทษกานันท์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศักดิ์ชัย ขำทับ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6T - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR TURBO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200"><div align="left">ชื่อนักแข่ง</div></td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">66</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิเชษฐ ตัญกาญจน</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">143</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสุกัลยา ตัญกาญจน</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">113</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">99</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.CORNESS IAIN DUNCAN</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">84</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.HENK J. KIKS</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">74</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">50</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษณะ ภูติวณิชย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">46</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">79</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทศพล โกศลานันท์</div></td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">44</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">59</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมศักดิ์ รัฐบุรี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสาธิต ทับขัน</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">87</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเปีย ผิวนวล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">49</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤตพจน์ ประเทืองสุขพงษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">250</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไพโรจน์ กาญประเสริฐกิจ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">82</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณฐพัชร์ ปานนวม</div></td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">12</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">52</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบุญส่ง พันธุเวช</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">92</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมานัส หอมสุวรรณ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr"></td>
  <td class="tcr">0</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6U - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR EURO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.GAVIN CHARLESWORTH</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">137</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">83</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชาติชาย สามารถ</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">134</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.FRANK TEEUWEN</div></td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">88</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">82</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฤทธิ์ พินิจรัตนพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">76</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิชาญ จิรัฐติเจริญ</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">64</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">203</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมคิด เชาว์ไว</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">37</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">47</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.PETER GOOD</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">99</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.CORNESS IAIN DUNCAN</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6NO - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR ORIGINAL</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">86</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">138</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">62</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฎฐ์ ตรีทิพย์นิภาค</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">89</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">69</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมบุญ ทับทิม</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">67</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">43</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุเมธ อุตรวณิช</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">53</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">97</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR. SKID MARK PETER</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">48</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">102</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.MALCOLM CAMPBELL</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">80</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนาชัย โทษกานันท์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">31</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสาธิต ทับขัน</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">100</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฐานันดร อยู่ปิยะ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">199</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.SAKAI NAOKI</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">23</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">52</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบุญส่ง พันธุเวช</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">67</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายยงยศ สมพร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F6P - รุ่นรถยนต์ RETRO CARPICK UP</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">48</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษณะ ภูติวณิชย์</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">127</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">74</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพร แจงบำรุง</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">124</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">54</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชวัลวิทย์ วาปิสิทธิพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">111</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">57</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนคร โมกขวิสุทธิ์</div></td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">86</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิทยา ริมวานิช</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">80</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">52</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบุญส่ง พันธุเวช</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">46</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">92</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทวี โกศลานันท์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">42</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">87</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเปีย ผิวนวล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">40</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">64</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายปริญญา พิญญาพงษ์</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">39</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F7 - รุ่นรถยนต์ VW</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอำพล พรหมช่วย</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">100</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">59</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสัญญา วงศ์พานิช</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">23</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr"><div align="left"></div></td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F9 - รุ่น OPEN UNLIMITED</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">77</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายหทัย ไชยวัณณ์</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">128</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.HENK J.KIKS</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">107</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.USE SCHOENENBERGER</div></td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">106</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายรักพงษ์ สงวนพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">104</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">40</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรถวิทย์ ลัคคาพงศ์</div></td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">62</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">44</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายปองศักดิ์ สุทธิปรีดา</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">191</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมชาย วิจิตร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">137</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธีรศักดิ์ ศักดิ์แพทย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">91</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.AKI SHIRORSAI</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">25</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">77</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพัชระ โคลเซ่</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">99</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวริศ อ่อนระยับ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">199</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.SAKAI NAOKI</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">103</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุนัย จิราษฎร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">97</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR. SKID MARK PETER</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสรัญ เสรีวรรณกุล</div></td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">15</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">96</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.CORNESS IAIN DUNCAN</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">11</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">43</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกานต์ ลือวัฒนา</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">51</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรวัตน์ ตะวันธงค์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">85</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอติเทพ จันทร์เพ็ญประสาน</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F10 - รุ่น CHAMPCAR</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">77</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายหทัย ไชยวัณณ์</div></td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">138</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">50</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมาร์วิน บุญอิต</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">108</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐสันต์ แซ่เบ๊</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">106</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพรเทพ อุเทนสูต</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">80</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนฤชิต เกียรติมณีศรี</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">39</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">76</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพล เชิดชูสัตย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">36</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">43</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกานต์ ลือวัฒนา</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">35</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภานุพันธ์ กุสุมภ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">34</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">57</td>
  <td class="tcr"><div align="left">Mr.Jack Lamvard</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">25</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F10J - รุ่น CHAMPCAR JUNIOR</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายโสภณ ภุมรินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">98</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">98</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอดิศักดิ์ สุขสว่าง</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">79</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">91</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรวัตน์ ตะวันธงค์</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">73</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">88</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">69</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">78</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐวัฒน์ อดิศัยสกุลเดช</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">62</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">122</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรศักดิ์ หอมสุวรรณ</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">43</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">59</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพงศ์ ประณีตกูล</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">36</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">69</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอธิป ภูวนานนท์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">32</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพงษ์ กุลกำธร</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">94</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">77</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรวิน ขอไพบูลย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนะพล ชูชวลิต</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">13</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอวิโรจน์ ศิรินทร์วรชัย</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">96</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวุฒชัย สอนแตง</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพุฒิพันธ์ โสภณ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">99</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนริทร เติมบุญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">93</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเดวิช อยู่เป็นสุข</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F11 AB - รุ่น STREET TRUCK CLASS AB</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">221</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุทธิพจน์ ปาริยะพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">115</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">92</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">136</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภัทรโชติ ศิริภัทร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">80</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">70</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิทักษ์ แก้วเกิด</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">67</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">58</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิเชษฐ จันทร์ด้ง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">58</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเกียรติพงษ์ เธียรประยูร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">48</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">241</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสายพิน อินพุ่ม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">45</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไชยยัน ศรีบุญตา</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">42</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิพัฒน์ ครุฑใจกล้า</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">37</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอิทธิพล จงเผือกกลาง</div></td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมานะ พรศิริเชิด</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">25</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนฤชิต เกียรติมณีศรี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">23</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายหทัย ไชยวัณณ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">65</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรพล ธูปทอง</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรถพันธ์ เจริญคลัง</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">135</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทรงพล สมใจ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">13</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F11 C - รุ่น STREET TRUCK CLASS C</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">87</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอกลักษณ์ นาคเกิด</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">109</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">135</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทรงพล สมใจ</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">108</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">84</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศักดิชัช เอี่ยมยิ้ม</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">88</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">88</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">95</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">79</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">140</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">74</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภัทรโชติ วริภัทร</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">54</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">186</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">50</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">89</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธรรมศักดิ์ จารุฑีฆัมพร</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">241</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสายพิน อินพุ่ม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายประวิทย์ สายจันทร์หอม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">83</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเทวินทร์ นรสิงห์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">33</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">58</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสาวชมพูนุช อ้วนลา</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไชยยัน ศรีบุญตา</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">24</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">114</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิเชษฐ จันทร์ด้ง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">142</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐสรณ์ ทิพยานนท์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิพัฒน์ ครุฑใจกล้า</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">214</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรศักดิ์ ทินกรศรีสุภาพ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">216</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรวัฒน์ ประเจียชาติ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">41</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล อังฤทธานนท์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">15</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">80</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนาชัย โทธกานันท์</div></td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">13</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอิทธิพล จงเผือกกลาง</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">240</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายยุติธรรม สาลิกา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">197</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุวินัย ชื่นใจ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">193</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอกลักษณ์ เกิดโมลี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">F23 - รุ่น BIG FIGHT 1 นาที 23 วินาที</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">93</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสกล นกแก้ว</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">89</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">56</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิศรุต กมลรัตโนบล</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">69</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">241</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีระพงษ์ อินทรรัศมี</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">60</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">71</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวุฒา ใจสำราญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">53</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสัญญา วงศ์พานิช</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">53</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">61</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชิติพงษ์ บุญบางยาง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">34</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอำพล พรหมช่วย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">156</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรพล วงศ์กรเชาวลิต</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรณพ ทรัพย์บวร</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">70</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมนต์ชัย สันติเวสี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสราวุธ ตรีพงษ์พันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">45</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุวัฒน์ สุขสำราญ</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอิทธิพล สัมพันธ์พงศ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">53</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายประสนธ์ บุญทิน</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">15</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">219</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเดวิช อยู่เป็นสุข</div></td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">13</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอนุชา แสนชิตระกูล</div></td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">12</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">222</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนะพล ชูชวลิต</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">123</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกายสิทธิ์ เตียศิริประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">47</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายยศพนธ์ กลัดเข็มทอง</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">OK1 - OPEN KING SINGLECAM</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายโสภณ ภุมรินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">96</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">88</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">91</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล ก้อนทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">86</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ์</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">41</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภานุพันธ์ กุสุมภ์</div></td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">36</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธงชาติ ดำรงประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">37</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">64</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรวัฒน์ ตะวันธงค์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">31</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">71</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวุฒา ใจสำราญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">201</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกันตธีร์ กุศิริ</div></td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">25</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนะพล ชูชวลิต</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">22</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายคมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนวัฒน์ สุดสายบัว</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">21</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">77</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรวิน ขอไพบูลย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">76</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพล เชิดชูสัตย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุภาษิต ภู่พันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอวิโรจน์ ศิรินทร์วรชัย</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพงษ์ กุลคำธร</div></td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">13</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">95</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพรชัย ยังวิเศษสุข</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">12</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">OK2 - OPEN KING TWINCAM</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">77</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายหทัย ไชยวัณณ์</div></td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">35</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">34</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">140</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">197</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบวริสร์ สวาวสุ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">72</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">43</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกานต์ ลือวัฒนา</div></td>
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">33</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนฤชิต เกียรติมณีศรี</div></td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">31</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">31</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">31</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกันตธีร์ กุศิริ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">32</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอานนท์ รอดประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">79</td>
  <td class="tcr"><div align="left">Mr.Jack Lamvard</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">24</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">91</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรวัตร ตะวันธรงค์</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">101</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุรศักดิ์ มาใจทัศน์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพัชระ โคลเซ่</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">0</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C1 - รุ่น VIOS CLUB (TOYOTA)</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">129</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบุญมี ดีลกลาภ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">83</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">111</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">70</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">126</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไพรฑูรย์ ลามคำ</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">54</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจำรัส แจ่มแจ้ง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">61</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไชยรัตน์ หลวงหลาย</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr"><div align="left">Mr. CARLO VOLPI</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">81</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชาญชวิทย์ นรินทรสุขสันติ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">230</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฉัตรชัย พินรักพงษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C6 Class A - รุ่น BMW E30 THAILAND</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">83</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชาติชาย สามารถ</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">118</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">63</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายก้อง เต็มรัก</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">89</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">40</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรถวิทย์ ลัดดาพงศ์</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">75</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">196</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิษณุ ทองสินเกษม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">68</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">113</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนันทวัฒน์ ชำนาญ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">54</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">180</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจีระวัฒน์ ชัยปริญญาพร</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">49</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤตพจน์ ประเทืองสุขพงษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">36</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">203</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนินทร์ ภิรมย์ภักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">32</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.FRANK TEEUWEN</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">114</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอาคม ชาวกัณหา</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C6 Class B - รุ่น BMW E30 THAILAND</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">199</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษณะ โล่สุวรรณ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">91</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">113</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนันทวัฒน์ ชำนาญ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">73</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">196</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิษณุ ทองสินเกษม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">70</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">63</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายก้อง เต็มรัก</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">56</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">180</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจีระวัฒน์ ชัยปริญญาพร</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">83</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชาติชาย สามารถ</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">39</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">49</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤตพจน์ ประเทืองสุขพงษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">36</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">40</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรถวิทย์ ลัดดาพงศ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">47</td>
  <td class="tcr"><div align="left">MR.PETER GOOD</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">52</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอานน กลมแสงมณี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">203</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนินทร์ ภิรมย์ภักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">115</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอมรชัย นงนุช</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">201</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภาคม ฟูวัฒนา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C6 Class C - รุ่น BMW E30 THAILAND</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">116</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีระศักดิ์ นพสิทธิ์</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">89</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">199</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษณะ โล่สุวรรณ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">57</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">83</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชาติชาย สามารถ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">50</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">203</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชนินทร์ ภิรมย์ภักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">117</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกวีวัธน์ รัตตนนุพงศ์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">112</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวินัย ราโอ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">36</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิชาญ จิรัฐติเจริญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">84</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอมรชัย นงนุช</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C7 - รุ่น K - CARPRO</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">131</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกิตติ ชมสมุท</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">83</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">134</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศราวุธ สมเชื้อ</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">77</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">132</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเทพฤทธิ์ แซ่อึ้ง</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">75</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">229</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธัชพล นนท์วราภัทร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">65</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">136</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศราวุฒิ เจริญผล</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">60</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">228</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรณพ โกมุทพันธุ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">58</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C7 - รุ่น K - CARCLUB RACE</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">230</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสาวดวงหทัย กาศสุวรรณ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">66</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">236</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายราเมศร์ สุขาพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">56</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">138</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสิทธิพงษ์ สุวรรณคล</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">49</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">238</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกฤษณะ ยันตรปกรณ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">137</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชัชพล นนท์วาภัทร</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">206</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศิริวัฒน์ เครือเวทย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">231</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิรัช จารุประวิตร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">231</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายจรันดร์ ศรีสุก</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">237</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอนุวัฒน์ เวสกามา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C14 - รุ่น UNIVERSITY CLUB</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">86</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">120</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">68</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนเทพ พู่ประเสริฐศักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">64</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุภาษิต ภู่พันธ์</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">37</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">109</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฉัตรชัย รักษณ์พงษ์</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">37</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศุภโชค ไชยโชติ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">77</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐรักษ์ ศรีพิทักษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">151</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกิตติศักดิ์ วินิจสิทธิ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">95</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชาญชวิศ นรินทร์สุขสันติ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">55</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพุฒิพันธ์ โสภณ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">152</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวุฒินันท์ เพ็งจันทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">87</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวรากร พูลเพิ่ม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">93</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิตินันท์ สุบรรณ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรณพ ทรัยพ์บวร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายคมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภานุพันธ์ กุสุมภ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">208</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนฤชิต เกียรติมณีศรี</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">111</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสยาม มิตรเจริญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล กิจการ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">208</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิธิพนธ์ สหายา</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">21</td>
  <td class="tcr">39</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพล ก้อนทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">22</td>
  <td class="tcr">162</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพรัตน์ พัฒนเผ่าพันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">23</td>
  <td class="tcr">71</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวุฒา ใจสำราญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">24</td>
  <td class="tcr">234</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธาวิน ชูศิลป์ทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">25</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนวัฒน์ ทองเพ็ง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">105</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชาญฤทธิ์ เลี้ยงหิรัญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">123</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิสุทธิ์ บุญพิทักษ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS A</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">176</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมรักษ์ แซ่เจีย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">96</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรถพันธุ์ เจริญคลัง</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">92</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">186</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">72</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">230</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไกรฤทธิ์ ปิดภัทรวิบูลย์</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">66</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">229</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิพัฒน์ ครุฑใจกล้า</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">61</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">114</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิเชษฐ์ จันทรด้ง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">50</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">232</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐสรณ์ ทิพยานนทร์</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">101</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายปรีชา หาญวงศ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">231</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภัทรโชติ ศิริภัทร</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">121</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัลลพ คำตรง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">197</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายประวิทย์ สายจันทร์หอม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">175</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภมร ศรีสังข์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">177</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบุญธะเนตร ดีบู๊</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">233</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิทวัส เทพธัญ</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">200</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายโกวิทย์ มีทรัพย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS B</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">95</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">109</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">118</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนัยชัย กิน้อย</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">96</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">121</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัลลพ คำตรง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">90</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">179</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">61</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">83</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเทวินทร์ นรสิงห์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">39</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">175</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภมร ศรีสังข์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">36</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">176</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมรักษ์ แซ่เจีย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">30</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">110</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนิรุต ซาฟาอี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">111</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐสรณ์ ทิพยานนทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">235</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมโภช จิตเกษม</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">239</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมนัสชัย เสนาขัน</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">237</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรพล ธูปทอง</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">238</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัชรพล อำนันทอง</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">177</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบุญธะเนตร ดีบู๊</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">234</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธวัลรัตน์ จันคมมณี</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">233</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิทวัส เทพธัญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">203</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบุญมี สุทินเผือก</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">205</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดร กาญจนพยัคฆ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS C</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">243</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวุฒิชัย ศลโกสุม</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">106</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">238</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัชรพล อำนันทอง</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">78</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">105</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฉัตรชัย ถนอมลาภ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">74</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">240</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวศกร เอื้อถาวรสุข</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">57</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">193</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอกลักษณ์ เกิดโมลี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">239</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมนัสชัย เสนาขัน</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">37</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">232</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐสรณ์ ทิพยานนทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">116</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบรรญัติ ใจยง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">186</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนพล เจริญชาศรี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">242</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศุภฤกษ์ สุภังคนาช</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">117</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดร กาญจนพยัคฆ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">121</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอาจณรงค์ ทรัพย์คูณมา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">245</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">192</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธวัลรัช จันคะมณี</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">153</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอนุลักษณ์ กลัดทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">213</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมรส แซ่เจีย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS OPEN</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">221</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุทธิพจน์ ปาริยะพันธุ์</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">117</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">227</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีรวัฒน์ ประจียชาติ</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">74</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">135</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทรงพล สมใจ</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">91</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศักดิ์ธัช เอี่ยมยิ้ม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">89</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">136</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภัทรโชติ ศิริภัทร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">78</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">225</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเอกลักษณ์ นาคเกิด</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">42</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">226</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายณัฐพร นามจักร</div></td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">38</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">91</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสายพิน อินพุ่ม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไชยยัน ศรีบุญดา</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">58</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิเชษฐ์ จันทร์ด้ง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">126</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายโกฬี อินทรสุภาพ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">128</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายกันยายน ศรีละออง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">176</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมรักษ์ แซ่เจีย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">14</td>
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">15</td>
  <td class="tcr">118</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนัยชัย กิน้อย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C17 - รุ่น SPORTTRUCK เบนซิน</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">247</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดมศักดิ์ สุยะโอ่</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">120</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรถพันธุ์ เจริญคลัง</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">109</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">249</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสุวินัย ชื่นใจ</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">61</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">105</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายฉัตรชัย ถนอมลาภ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">45</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">205</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดร กาญจนพยัคฆ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">43</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">179</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">37</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">100</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวุฒิชัย ศลโกสุม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">29</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">116</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายบรรญัติ ใจยง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">28</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">9</td>
  <td class="tcr">153</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอนุลักษณ์ กลัดทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">26</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">238</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัชรพล อำนันทอง</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">11</td>
  <td class="tcr">246</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวรสิทธิ์ พีระวโรดม</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr">118</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนัยชัย กิน้อย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">16</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr">198</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายดนุพันธ์ อัตตานนท์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">10</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS A</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">135</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายทรงพล สมใจ</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">103</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">37</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศักดิ์ธัช เอี่ยมยิ้ม</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">92</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">136</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายภัทรโชติ ศิริภัทร</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">77</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">91</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">77</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">186</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">10</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">62</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">114</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพิเชษฐ์ จันทร์ด้ง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">47</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">13</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไชยยันต์ ศรีบุญตา</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS B</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">95</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">111</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">12</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอรรถพันธ์ เจริญคลัง</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">26</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">108</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">91</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">80</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">74</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนพพร แจงบำรุง</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">69</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">79</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นางสาวชมพูนุช อ้วนลา</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">176</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายสมรักษ์ แซ่เจีย</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">219</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเทอดศักดิ์ โพธิพูล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS C</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">211</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัลลพ คำตรง</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">115</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">119</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศุภกฤษ์ อุดมวิทยศักดิ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">93</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">91</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">80</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">153</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอนุลักษณ์ กลัดทอง</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">44</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">219</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเทอดศักดิ์ โพธิพูล</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">27</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">65</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวีรพล ธูปทอง</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">20</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">239</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมนัสชัย เสนาขันธ์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">8</td>
  <td class="tcr">127</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายเทวินทร์ นรสิงห์</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">18</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C23 - รุ่น AE RAYONG UNDER 1600 C.C.</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">144</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัสพล ศิริชัยวัจยเดชา</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">86</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">145</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายมณเฑียร มานะจิตร</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">84</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">141</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัชรากรณ์ มะลิหอม</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">79</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">143</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอธิปัตย์ ชาติเจริญ</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">40</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">142</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายนธนิต นาคศรี</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">32</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">6</td>
  <td class="tcr">150</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไพศาล ดวงอินทร์</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">19</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">7</td>
  <td class="tcr">149</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวิทูรย์ ชนะบุญ</div></td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">17</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C23 - รุ่น AE RAYONG 1600 C.C.</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">150</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพีระเดช โรจนภาสกร</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">90</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">148</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายชัยวัฒน์ พิทักษ์</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">85</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">147</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอนุกูล จำปา</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">65</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">149</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายไพฑูรย์ คมสัน</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">51</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">146</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธนาพร เฟื้องฟู</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">60</td>
  </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
  <div class="F24">C23 - รุ่น AE RAYONG OVER 1600 C.C.</div>
  <table border="0">
  <tr align="center" class="F24" bgcolor="#cc0000">
  <td class="tcr" width="40">ลำดับ</td>
  <td class="tcr" width="60">หมายเลข</td>
  <td class="tcr" width="200">ชื่อนักแข่ง</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 1</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 2</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 3</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 4</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 5</td>
  <td class="tcr" width="50">สนาม 6</td>
  <td class="tcr" width="50">รวม</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">1</td>
  <td class="tcr">152</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายอธิ วงษ์เส็ง</div></td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">30</td>
  <td class="tcr">20</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">90</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">2</td>
  <td class="tcr">154</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายวัชรพงษ์ สุขเอี่ยม</div></td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">28</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">84</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">3</td>
  <td class="tcr">155</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายธวัชชัย สถิตมั่น</div></td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">16</td>
  <td class="tcr">27</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">76</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">4</td>
  <td class="tcr">153</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายศานติ หลำอุบล</div></td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">18</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">19</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">55</td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td class="tcr">5</td>
  <td class="tcr">151</td>
  <td class="tcr"><div align="left">นายพรหมวุฒิ สุนสุข</div></td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">17</td>
  <td class="tcr">29</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">0</td>
  <td class="tcr">&nbsp;</td>
  <td class="tcr">63</td>
  </tr>
  </table>
   

ความคิดเห็น

การสนทนาใน 'Racing Car Thailand' เริ่มโดย Circuit, 18 พฤษภาคม 2011

แบ่งปันหน้านี้