:?: Samsen Group ??????????????ʹ??Ѻ?Է????? www.racingweb.net/samsengroup/ :?:

การสนทนาใน 'Find Friend' เริ่มโดย n!Cs`RCW, 26 ธันวาคม 2006

< Previous Thread | Next Thread >
 1. n!Cs`RCW

  n!Cs`RCW New Member Member

  470
  20
  0
  [​IMG]

  ได้บอร์ดเเล้วนะครับ www.racingweb.net/samsengroup/


  มีพี่ๆ คนใหน เคย เรียน ที่ สามเสนวิทยาลัย บ้างครับ

  เรียน รุ่นใหนกันบ้าง จบไปกีปีเเล้วอ่ะครับ

  :)

  ไม่ค่อยเจอรุ่นพี่ในเว็ปเลย

  ************************************************************************************

  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนประมาณ 3500 คน ปรัชญาโรงเรียน คือ สทฺธา สาธํ ปติฏฐิตา แปลว่า "ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ" ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นนนทรี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) โรงเรียนมีอายุครบ 52 ปี

  ประวัติ

  ปีการศึกษา 2494 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูอีกแห่งหนึ่ง ที่ตำบลพญาไท อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ต่อมาเนื่องจากสถาพความจำเป็นเกี่ยวกับสถานที่เรียนของนักเรียนมัธยมมีไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจึงโอนโรงเรียนที่กำลังก่อสร้างนี้ให้เป็นโรงเรียนของกรมวิสามัญศึกษา เรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า โรงเรียนรางน้ำ และย้ายนักเรียนจำนวน 57 คนที่คุรุสภาส่งไปฝากเรียนที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสเข้ามาเรียนที่โรงเรียนรางน้ำ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ต่อมา ปีการศึกษา 2495 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ได้ตั้งชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนศรีอยุธยา มีนายพงษ์ แสงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก และในปีเดียวกันนั้นเองได้มีนักเรียนหญิงจำนวนหนึ่งเข้าไปเรียน แต่ไม่ได้รวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน ฝ่ายโรงเรียนหญิงได้มอบหมายให้ น.ส.เศวต จึงเจริญ เป็นครูใหญ่


  ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 กรมวิสามัญศึกษาได้ส่งนักเรียนชายซึ่งไม่มีที่เรียนและคุรุสภารับไว้ ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 เข้าไปเรียนเพิ่มเติมจนสถานที่คับแคบ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดหาซื้อที่ดินของเอกชนมรดกของพระยาเพชรปรานี จำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา เพื่อแยกโรงเรียนและเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2497 และได้ย้ายนักเรียนชายจากโรงเรียนศรีอยุธยามาเข้าเรียนเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2498 ให้ชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่า " โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย "

  ต่อมาในปีการศึกษา 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียว ซึ่งใช้หลักสูตรโครงการมัธยมศึกษาแบบประสม (คมส.) และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน " โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ" หรือ English Program เป็นปีการศึกษาแรก

  เกียรติประวัติ

  พ.ศ. 2515 นักเรียนชั้นม.ศ.5 หลักสูตรโครงการมัธยมศึกษาแบบประสม (คมส.)รุ่นแรก แผนกวิทยาศาสตร์ สอบได้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย
  พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พ.ศ. 2527 นักเรียน ม.6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 รุ่นแรก สายศิลปะ สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย
  พ.ศ. 2535 นายกิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
  พ.ศ. 2537 น.ส.ปรียานุช แสงไตรรัตนนุกูล ได้รีบเหรียญเงิน ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ และนายปกรณ์ แสงสุเรนทร์ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
  พ.ศ. 2538 น.ส.สิรินญา มัจฉาชีพ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ และนายพลพิบูล สตางค์พุฒ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
  พ.ศ. 2539 นายแทนไท ประเสริฐกุล ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
  พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว และนายวินัย วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  พ.ศ. 2541 น.ส.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก UKAS สหราชอาณาจักร
  พ.ศ. 2543 หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณณวรี มหิดล (พระยศในขณะนั้น)เสด็จเป็นองค์ประธานในงานเดินวิ่ง "สามเสนฯเพื่อการศึกษา" ที่ กระทรวงสาธารณสุข และนายพงศกร ฐิตโชติ ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
  พ.ศ. 2544 น.ส.เอมอร ทองเป็นใหญ่ ได้รับทุนทำโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี-โท-เอก จากสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  พ.ศ. 2545 นายกิตติคุณ วังกานนท์ ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ และนายอภิชาติ อภัยวงศ์ ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
  พ.ศ. 2546 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในนขณะนั้น ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมทางไกล โครงการอบรมครูหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน และจัดบรรยายเรื่อง "สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ และได้ถ่ายทอดสดการสอนคณิตศาสตร์ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และในปีเดียวกันนี้ นายอัมพล ลิขิตชัชวาลกุล ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
  พ.ศ. 2549 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี เสด็จทรงเปิดโครงการทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน

  สิ่งปลูกสร้าง

  อาคาร 1 (ตึกหนึ่ง)สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2497 เป็นอาคารแรกและอาคารเดียวที่สร้างพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน ปัจจุบันได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี อาคารนี้ประกอบด้วย ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การเงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)ห้องรับรอง ห้องประชุม ที่ทำการของสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ห้องพยาบาล สำนักงานงานฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์ และสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
  อาคาร 2 (ตึกวิทยาศาสตร์)เดิมเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง ต่อมาได้งบประมาณรื้อทิ้ง และสร้างใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2512 ปัจจุบันอาคารนี้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องเรียนของนักเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสำนักงานของฝ่ายบริหารวิชาการ
  อาคาร 3 (ตึกสาม) เดิมเป็นเรือนไม้แถวยาว สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2497 ต่อมาได้ถูกรื้อและสร้างใหม่ด้วยเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นอาคารสูง 5 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2517 ปัจจุบันประกอบด้วยห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องแนะแนว ห้องโสตทัศนศึกษาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นล่างมีสหกรณ์โรงเรียน ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และห้องของคณะกรรมการนักเรียน และเมื่อปีพ.ศ. 2544 ในสมัยที่นายอำนาจ ศรีชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้สร้างส่วนต่อเติมเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องเรียนรวม ห้องรับรอง และห้องประชุม ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
  อาคาร 4 (ตึกศิลปะ) เดิมเป็นอาคารศิลปศึกษา สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2506 ต่อมาได้ถูกรื้อและสร้างใหม่เป็นอาคารสูง 5 ชั้นเมื่อปีพ.ศ. 2532 ปัจจุบันเป็นห้อสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ห้องเรียนของนักเรียนมัธยมปลายสายศิลปะ สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนนาฎศิลป์ ห้องเรียนดนตรีสากล และห้องเรียนดนตรีไทย
  อาคาร 5(ตึกคหกรรม) เป็นอาคาร 2 ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์)
  อาคาร 6 (โรงยิมส์) เป็นโรงพลศึกษา ไว้สำหรับเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และในปีพ.ศ. 2545 ได้ก่อสร้างสนามเทนนิสขนาดมาตรฐานขึ้นแทนสนามเดิม เพื่อรองรับการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา
  อาคาร 7 (ตึกอุต) เป็นอาคาร 2 ชั้น สำหรับการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรมศึกษา และ ธุรกิจศึกษา) ชั้นแรก เป็นห้องเรียนวิชา งานช่าง งานเหล็ก ส่วนชั้นที่ 2 เป็นห้องงานปั้น งานเขียนแบบ และห้องปฏิบัติการของวิชาธุรกิจศึกษา
  อาคาร 8 (ตึก ศน.) สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2507 เดิมเป็นอาคารของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาโรงเรียนได้รับคืนจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพ.ศ. 2545 และโรงเรียนปรับปรุงภายนอกและภายในอาคารใหม่ทั้งหมด ปัจจุบันเป็นห้องเรียนของโครงการ English Program ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)รวมทั้งสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโครงการ English Program ห้องลีลาศ และห้องออกกำลังกาย
  อาคาร 9 (ตึกเก้า) เป็นส่วนต่อเติมของอาคาร 4 เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนสายศิลปะที่เพิ่มมากขึ้น เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นส่วนขยายของห้องสมุด ส่วนชั้นที่ 3 และ 4 เป็นห้องเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปะ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา
  อาคารอเนกประสงค์ (อเนก) สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2520 ด้วยเงินงบประมาณ เพื่อเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่(ชั้นบน) และโรงอาหาร(ชั้นล่าง)
  ศาลาสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2525 สำหรับเป็นห้องประชาสัมพันธ์
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ตึกเฉลิม)สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2539 เป็นส่วนต่อเติมของอาคาร 2 เป็นศูนย์วิทยบริหาร ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนคณิตศาสตร์ อันทันสมัย

  ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง

  ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  นายสุชาติ ตันเจริญ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ฯพณฯเฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสิงคโปร์
  ฯพณฯดุสิต จันตะเสน เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศคูเวต
  นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และ รองหัวหน้าพรรคชาติไทย
  ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ศาสตราจารย์ระดับ11 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, นักวิทยาศาสตร์รางวัลยูเนสโก ประจำปี 2546
  ศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม ศาสตราจารย์ระดับ10 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.จุมพล รอดคำดี อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.นอ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  พล.อ.พนม จีนะวิจารณะ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัย
  นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
  ดร.อรรถ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ดร.ไมตรี ดวงสวัสดิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พล.อ.สมหมาย วิชาวรณ์
  พล.ร.อ.วรงค์ ส่งเจริญ ร.น.
  พล.ต.ท.ชลอ ชูวงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ นิลคูหา อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
  พล.ท.จิรสิทธิ เกษะโกมล อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
  นายสมชัย สวัสดิผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)หรือ ทอท.
  ดร.อภิชาติ การิกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  นายเชน เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นายสามารถ แก้วมีชัย| สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย
  ดร.ถิรชัย วุฒิธรรม กรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  นายมนตรี เจนอักษร นักแสดง
  ร.ต.ท.นรบดี ศศิประภา (ก้อง) นักแสดง
  นายฐาวรา สิริพิพัฒน์ พิธีกรและเจ้าของนวนิยาย "The White Road" (นามปากกา"ดร.ป๊อป")
  นายกรุณพล เทียนสุวรรณ (เพชร) นักแสดง
  น.ส.ฐิติมา ประทุมทิพย์ (แอนคูณสาม) นักร้อง
  น.ส.ศิริลักษณ์ ผ่องโชค (จอย) นักร้อง นักแสดง พิธีกร
  นายตะวัน จารุจินดา (เติ้ล) นักร้อง นักแสดง พิธีกร
  นายสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล หรือ พาทิศ ตันติพิสิฐกุล(ไผ่) ดัชชี่บอย และ นักแสดง
  นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (สิงห์) พิธีกร
  นายธนกฤต พาณิชย์วิทย์ (ว่าน) นักร้อง
  นายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น) พิธีกร และ นักจัดรายการวิทยุ
  นายปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป (แอม) ดัชชี่บอย และ นักแสดง
  นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (ท็อป) พิธีกร และนักแสดง
  นายเล็ก วงศ์สว่าง อดีตนักจัดรายการวิทยุ
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 กุมภาพันธ์ 2008
 2. aimz

  aimz New Member Member

  277
  4
  0
  เรียนสามเสน ศิสป์ฝรั่งเศส รุ่น 50
   
 3. aimz

  aimz New Member Member

  277
  4
  0
  รุ่น51 ตอนนี้อยู่ม.6ใช่ป่ะ
   
 4. n!Cs`RCW

  n!Cs`RCW New Member Member

  470
  20
  0
  ครับพี่ ม.6ครับ ศิลป์บรรเทิง ห้อง 11


  พี่ อยู่ห้องไรอ่ะครับ ห้องพวกพี่บี พี่ต่าย ป่ะ :) ครับ
   
 5. n!Cs`RCW

  n!Cs`RCW New Member Member

  470
  20
  0
  *** up ***

  เห้อไม่มีเลยหลอ เเง้ๆ
   
 6. natcirca

  natcirca New Member Member

  3
  0
  0
  มาอัพให้เพื่อนคับ
  สามเสนเหมือนกัน
  อิอิ
  อั พ ป า ย !!
   
 7. GameTadang

  GameTadang New Member Member

  50
  1
  0
  ผมก้อ อยู่สามเสนคับ รุ่น 51 เหมือน กัน (กูเพื่อนมึงไงแสด+++ [คนตั้งกระทู้])
   
 8. JB_WEALTH

  JB_WEALTH New Member Member

  19
  1
  0
  :D :D SAMSEN #46 คร้าบบบ

  อยากไปถ่ายรูปรถ ที่โรงเรียนจังง ..... :D :D
   
 9. smooth shirt

  smooth shirt New Member Member

  14
  0
  0
  สามเสน 46 เช่นกัน ครับ


  คุณคนขายประกันรุ่นเดียวกับผมเลย ไม่ทราบชื่ออะไร ครับ
   
 10. n!Cs`RCW

  n!Cs`RCW New Member Member

  470
  20
  0
  ดันขึ้นไป สามเสน-อารีย์ เอิกส์ๆ
   
 11. พีโออาร์_Rizible

  พีโออาร์_Rizible New Member Member

  305
  17
  0
  d ครับ ผมเด้ก สามเสน เหมือนกาน

  SS 49 ครับ

  มีไร ทักทายได้คร้าบ ( ปอ ครับ 6/6 วิทย์ บรรเทิง)
   
 12. n!Cs`RCW

  n!Cs`RCW New Member Member

  470
  20
  0

  อัพ หน่อย ครับ


  [​IMG]

  :eek:
   
 13. ผมน้องโบ๊ตคับ

  :D อยู่สามเสนรุ่น51คับ ศิลบันเทิงคับ:D
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 พฤษภาคม 2007
 14. GameTadang

  GameTadang New Member Member

  50
  1
  0
  อัพปายๆๆๆ
   
 15. Jibjeep

  Jibjeep New Member Member

  354
  0
  0
  SamSen จำรุ่นไม่ได้ เดียวไปดูก่อน
  แต่ ปี2000 พอดี ศิลป์ บันเทิงห้องบ๊วยๆ
   
 16. n!Cs`RCW

  n!Cs`RCW New Member Member

  470
  20
  0
  อัพปายคร๊าบ
   
 17. tu_nitto

  tu_nitto New Member Member

  12
  0
  0
  ผมก็ศิษย์เก่าสามเสนวิทยาลัยเหมือนกัน

  รุ่นเลขประจำตัว ขึ้นต้นด้วย17222 หลายสิบปีแล้ว อาจารย์ที่ผมรู้จักปัจจุบันก็มีอ.ศักดา (ตาปรือ)สอนพลศึกษาสมัยผมเรียน:)
   
 18. Ea"RT"h

  Ea"RT"h New Member VIP

  7,436
  190
  0
  คนไหนเรียนหรือเคยเรียนที่ มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  แวะเข้ามาพูดคุยได้ที่นี่นะ

  SDU Car Club

  http://www.rcweb.net/sdu

  คลับรถมหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
 19. n!Cs`RCW

  n!Cs`RCW New Member Member

  470
  20
  0
  โหดมากครับ อ.ศักดา ยังอยู่ครับ

  ผม ยัง36897 เลย รุ่น หลาน :p
   
 20. Jibjeep

  Jibjeep New Member Member

  354
  0
  0
  รุ่น45 ห้อง15 ครับผม :D
   
 21. up หน่อย อิอิ
   
 22. Jibjeep

  Jibjeep New Member Member

  354
  0
  0
  up ชมพู เขียว :D
   
 23. Jibjeep

  Jibjeep New Member Member

  354
  0
  0
  ประกาศ
  ฝากกระจายข่าว เนื่องด้วยประมาณวันที่
  15 กรกฎาคม 2550 จะมีการเลี้ยงรุ่นสามเสน 45
  ณ ตึกช้าง ถ.พหลโยธิน ใครมีใครรู้จักในรุ่นนี้ฝากกระจายข่าวด้วย ครับ
  :D
   
 24. natcirca

  natcirca New Member Member

  3
  0
  0
  UP ไป อิอิ
   
 25. Jibjeep

  Jibjeep New Member Member

  354
  0
  0
  ดันขึ้นไป
   
 26. n!Cs`RCW

  n!Cs`RCW New Member Member

  470
  20
  0
  [​IMG]

  เด็กสามเสน ไปไหนหมด หลือไปเเว๊นกันหมดเเล้ว up ไป :)
   
 27. Jibjeep

  Jibjeep New Member Member

  354
  0
  0
  ยังอยู่และดันขึ้นไป
   
 28. tu_nitto

  tu_nitto New Member Member

  12
  0
  0
  ในรุ่นผมที่มีชื่อเสียงก็มี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี

  ที่ชื่อ สมโภชน์ โตรักษา อยู่รุ่นเดียวกันกับผม สมัยเรียนบ้านใกล้กันผมขี่จักรยานไปส่งเรื่อย เตะบอลเก่งครับ:)
   
 29. Jibjeep

  Jibjeep New Member Member

  354
  0
  0
  รุ่นไหนอ่ะ :p ไม่รู้จัก :confused:
   
 30. Suphakrit

  Suphakrit New Member Member

  67
  2
  0
  ป๋วย สามเสน 49 ม.6/6 วิทย์ บรรเทิง ห้องเดียวกะ ปอ ข้างบนอะ คุยกันๆ อัพปายๆ
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้