ถามผู้รู้หน่อยคับเกี่ยวกับเบรก

การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย สุมนา เล้าเจริญ, 12 กุมภาพันธ์ 2009

< Previous Thread | Next Thread >
  อยากทราบว่าคาลิปเปอร์หน้าของ b16 กับ dc2 บ้านเราที่เป็น4.100ตากลม เหมือนกันหรือเปล่าพอดีจะหามาใส่ 3door แต่มีของ integra อยู่ถ้าเหมือนกันจะได้ไม่ต้องซื้อของ b16 จะได้ประหยัดเงินคับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ!!!!!!!!
   
 1. Nunazaa

  Nunazaa New Member VIP

  798
  53
  0
  ท่ า น จ ะ วิ่ ง พี ร ะ

  H 2 2 A ท่ า จ ะ รุ่ ง ก ว่ า น่ ะ ท่ า น

  เ เ ต่ จิ ง ๆ ถ้ า มี ข อ ง D c 2 อ ยู่ เ เ ล้ ว ก็ ใ ช่ ข อ ง D c 2 เ ล ย ค รั บ

  รู น๊ อ ต ต ร ง กั น . . .เ เ ต่ ค ว า ม ห น า ข อ ง ห น้ า เ เ ป น ไ ม่ เ ท่ า กั น เ ว ล า ใ ส่ ต้ อ ง มี เ ท ค นิ ค นิ ด ห น่ อ ย :D :D :D :D
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้