มารู้จักกับ เรคกูเรเตอร์แบบปรับตั้งได้

การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย Hang@HLc, 6 กุมภาพันธ์ 2009

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Hang@HLc

  Hang@HLc New Member Member

  3,018
  51
  0
  มารู้จักกับ เรคกูเรเตอร์แบบปรับตั้งได้

  เรก+++เรเตอร์ หรือ ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในระบบเชื้อเพลิง
  โดยมีหน้าที่ควบคุมแรงดันน้ำมันที่ดูดมาจากถังน้ำมัน ปั้มน้ำมันหรือปั้มติ๊ก แล้วถูกส่งไปยังท่อน้ำมัน
  แล้วผ่านระบบกรองน้ำมันหรือ กรองเบนซิล จึงไหลเข้าสู่รางหัวฉีดแล้วจึงจะไหลผ่านเจ้า เรค+++เรเตอร์ก่อนไหลกลับสู่ถังน้ำมันไหลกลับ

  หน้าที่การทำงานด้วยสุญญากาศ
  เรค+++เรเตอร์ จะทำงานร่วมกับระบบสุญญากาศ โดยสังเกตุเห็นว่าบนหัวของเรค+++เรเตอร์ทุกตัว
  จะมีท่อสูญญากาศเล็กๆเพื่อต่อกับท่อร่วมไอดีด้านหลังลิ้นปีกผีเสื้อ ดังนั้นเมื่อเหยียบคันเร่งน้อยเเรงดูดจากเครื่องจะมากอากาศไหลผ่านลิ้นน้อย
  สูญญากาศก็เกิดมาก เมื่อเหยียบคันเร่งมากอากาศไหลผ่านลิ้นมากสูญญากาศก็เกิดน้อย
  แรงดูดตัวนี้หละที่จะคอยควบคุมให้เรก+++เรเตอร์ทำงานเพื่อควบคุมเเรงดันน้ำมันให้คงที่
  ไม่ว่าจะลิ้นปีกผีเสี้อจะเปิดมากหรือเปิดน้อยก็ตามที
  เริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ก่อนสตาร์ทเครื่อง
  เมื่อเราเปิดสวิทย์กุญแจ ปั้มน้ำมันเชื้อเผลิงจะทำงาน
  แรงดันน้ำมันจะสูงมาก เพราะเครื่องยังไม่ติด ไม่มีแรงดูดสุญญากาศเเละเมื่อเราเริ่มสตาร์ทเครื่อง
  จะทำให้หัวฉีด ฉีดน้ำมันมากทำให้เครื่องยนต์
  ์สตาร์ทติดง่าย เมื่อเครื่องติดแล้วในรอบเดินเบา
  เครื่องยนต์ต้องการน้ำมันน้อย เรก+++เรเตอร์จะเปิดน้ำมัน
  ให้ไหลกลับสู่ถัง ไหลกลับมาก เพื่อให้ประหยัดน้ำมัน  เมื่อเริ่มต้นเหยียบคันเร่ง
  เครื่องยนต์จะต้องการปริมาณน้ำมันเเพิ่มขึ้น
  ตามความต้องการของเครื่องยนต์ ที่ต้องการเร่งรอบ
  ให้สูงขึ้นโดยรับข้อมูลมาจากเซนเซอร์ต่างเช่น
  airfrowmeter , totelsensor,vaccumesensor,
  และเซนเซอร์รอบเครื่องยนต์โดยทั้งหมด
  นี้จะส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECU โดยกล่อง ECU
  จะไปสั่งให้หัวฉีด ฉีดน้ำมันถี่ขึ้นเพื่อเร่งรอบเครื่องยนต ์ปริมาณการใช้น้ำมันสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้แรงดันน้ำมัน
  ในรางหัวฉีดตกลง ก็เจ้าเรก+++เรเตอร์นี่แหละ
  ที่จะคอยควบคุม ให้แรงดันน้ำมันเพิ่มขึ้นโดย
  ทำการปิดน้ำมันไหลกลับสู่ถังน้ำมันไหลกลับน้อยลง

  ทฤษฎี
  แรงดันน้ำมันในรางหัวฉีดจะอยู่ที่ 2.5-3.3 bar หรือ 36-48 ปอนด์ แล้วแต่ spec ของเครื่องแต่ละยี่ห้อเช่น Toyota จะกำหนดไว้ที่ 2.7 bar Mitsubishi จะกำหนดไว้ที่ 3.3 bar และ Nissan,Honda จะกำหนดไว้ที่ 2.5 bar
  เพื่อให้ส่วนผสมของอากาศ และน้ำมันในการเผาไหม้อยู่ที่ 14.7-15 : 1 คือ อากาศ 14.7-15 ต่อน้ำมัน 1 ส่วน
  จึงจะถือว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุด ดั้งนั้นเรค+++เรเตอร์ต้องทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำมันให้สอดคล้องกับ
  ปริมาณการฉีดน้ำมันของหัวฉีดในแต่ระรอบความเร็ว

  เปลี่ยนใหม่ดีหรือไม่
  ในเครื่องยนต์ standard เรค+++เรเตอร์มีโอกาสเสียหายได้ เช่นแผ่นไดอะแฟรมขาดเกิดการกระทบ
  กระเเทกรุนเเรง การอุดตันในท่อสุญญากาศ และอาการค้างไม่ยอมให้น้ำมันไหลกลับในเครื่องยนต
  ์ที่ไม่ใช้งานนานๆ มีผลให้ เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด สตาร์ทติดยาก ไม่มีแรง หรือทำให้กินน้ำมันมากผิดปกติ
  จึงควรตรวจเช็คหรือทำการเปลี่ยนเสียใหม่

  ในเครื่องยนต์โมดิฟลายในเสตปเริ่มต้น หรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ติดเทอร์โบเพิ่ม เปลี่ยนเทอร์โบใหม่ หรือปรับบูชให้สูงขึ้น ส่วนใหญ่แล้วยังถือว่า ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเรค+++เรเตอร์ เพราะเรค+++เรตอร์
  ที่ติดตั้งมา ให้กับเครื่องยนต์แต่ละรุ่นได้ออกแบบมาได้เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว หรือบางรุ่นทำงานได้ดีกว่า
  แบบปรับตั้งได้เสียอีก ดังนั้นควรจะหันมาใส่ใจ ปั้มน้ำมันเชื้อเผลิงจะดีกว่าเพราะมีผลต่อความต้องการ
  ของเครื่องยนต์แท้จริง

  ในเครื่องยนต์ทีมีการโมดิฟลายในสเตปสูง เช่นการเปลี่ยนหัวฉีดให้มีซีซีสูงขึ้น เปลี่ยนรางหัวฉีด
  ที่มีขนาดใหญ่ เพิ่มปั้มแรงดันน้ำมันเชื้อเผลิง เปลี่ยนแอร์โฟร์ ลิ้นปีกผีเสื้อให้มีขนาดใหญ
  ่ขยายปริมาตรกระบอกสูบ จนเรค+++เรเตอร์เดิมไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ ควรเปลี่ยนเสียใหม่
  ทั้งนี้ต้องติดตั้งเกจ์วัดแรงดันน้ำมันเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปรับจูนอยู่เสมอ
  การติดตั้ง

  ก่อนทำการติดตั้งควรหาเกจ์วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
  มาตรวจวัดเสียก่อนว่าแรงดันที่ใช้อยู่
  ในปัจจุบันมีค่าเท่าไร เพื่อตรวจเช็คความพร้อม
  ของระบบ และอ้างอิงถึงเเรงดันของเรก+++เรเตอร
  ์ที่จะถูกเปลี่ยนเข้าไปใหม่

  ในบางยี่ห้อที่ทำชุดคิดมาสำหรับเเต่ละเครื่องยนต์ สามารถถอดของเดิมออกและนำของใหม่ใส่แทน
  ลงไปได้เลย

  ในยี่ห้อที่ต้องติดตั้งใหม่ ควรถอดเรก+++เรเตอร์เดิมออก
  แล้วกลึงน็อต หรือต่อท่อไหลกลับมายังเรก+++เตอร์ใหม่ แล้วต่อท่อไหลกลับลงสู่ถังน้ำมัน และอย่าลืมต่อท่อ
  สุญญากาศ ที่หัวของเรก+++เรเตอร์แทนที่ของเดิม
  หรือหลังลิ้นปีกผีเสื้อไว้ด้วย

  การติดตั้งควรอยู่ห่างจากความร้อนเช่นท่อไอเสีย จุดหมุนพวกสายพานต่างๆ และควรสร้างจึดยึด
  ให้แน่นหนา เพื่อไม่ให้แกว่งไปตามแรง
  เครื่องยนต์ จนท่อน้ำมันเกิดการฉีกขาดได้

  ควรเปลี่ยนท่อน้ำมันเชื้อเผลิง และเหล็กรัด
  ไปใช้ที่สามารถทนเเรงดันสูงขึ้นเพราะต้องรับภาระ
  แรงดันน้ำมันสูงจนเกิดการหลุดแตก

  ข้อดี
  สามารถเพิ่มปริมาณการฉีดน้ำมันให้สูงได้ง่ายๆ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงขึ้นแก้ไขในกรณีปั้มเเรงดันเชื้อเพลิง
  เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพ และในการปรับจูนเครื่องยนต์ให้ที่ต้องการแรงดันน้ำมันสูงกว่าปกติมากๆ

  ข้อเสีย
  ในเครื่องยนต์ที่เรค+++เรเตอร์เดิมสามารถทำงานได้ดีอยู่แล้ว หรือปรับแต่งไม่ถูกต้อง ทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมัน
  โดยใช่เหตุ เครื่องแรงตก แรงต้นปลายไม่แรงเผาไหม้ไม่หมดเกิดมลภาวะ หรือถ้าแรงดันน้ำมัน น้อยเกินไป
  ทำให้ส่วนผสมบางเครื่องยนต์อาจพังได้​
   
 2. SUPER LIMITED

  SUPER LIMITED New Member Privilege

  261
  1
  0
  ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ
   
 3. devil_TENGU

  devil_TENGU New Member VIP

  5,029
  27
  0
  ฮั่งมีสาระด้วยเหรอครับ5555555555555555555555555555
   
 4. คอบคุนคับ
   
 5. Moo Tiger Raikhing

  Moo Tiger Raikhing New Member VIP

  12,414
  29
  0
  ขอบคุงนะคับ สำหรับความรู้ เพิ่มเติม
   
 6. col2ETwo

  col2ETwo New Member Member

  821
  11
  0
 7. JZ_std.

  JZ_std. New Member Member

  8,075
  74
  0
  แล้วถ้ามีแต่ไม่ใส่จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ 555555555555
   
 8. joe>2kd@HLc

  joe>2kd@HLc New Member Member

  2,956
  32
  0
  มีสาระด้วย
   
 9. Out Off Control

  Out Off Control New Member Member

  2,324
  26
  0
  รถไม่แรงครับ คงไม่ต้องใส่
   
 10. Hang@HLc

  Hang@HLc New Member Member

  3,018
  51
  0
  ใครๆๆๆๆๆ มีแล้วไม่ใส่คับ รถผมใส่นะครับ แต่ใส่ไว้ในแค๊บ ก้อวิ่งดีขึ้น 555555 มั่วตลอด

  เอ๊าๆๆๆๆๆๆๆๆ นี่แหละตัวตนที่แท้จริง 55555555555555
   
 11. buscom15

  buscom15 New Member Privilege

  2,294
  17
  0
  ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ
   
 12. tpcc

  tpcc New Member Member

  895
  13
  0
  ความรู้ดีๆมีมาเสมอ จัดไป
   
 13. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,366
  50
  0
  Up Up Krab

  Thank U
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้