รายชื่อ.......ผู้บาดเจ็บเหตุไฟไหม้ " ซ า น ติ ก้ า ผั บ "

การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย l3oZo, 1 มกราคม 2009

< Previous Thread | Next Thread >
 1. l3oZo

  l3oZo New Member Privilege

  769
  52
  0
  รายชื่อ.......ผู้บาดเจ็บเหตุไฟไหม้ " ซ า น ติ ก้ า ผั บ "


  uP dAtE .....08:40 น.  ผู้บาดเจ็บ 9 คน ที่นำส่งโรงพยาบาลปิยะเวช ได้แก่ 1.น.ส. ณัฐฐา สะโมสูงเนิน อายุ 24 ปี
  2.น .ส. จิตตรา สะโมสูงเนิน อายุ 26 ปี
  3.นายทัศกร แตงสมบูรณ์ ไม่ทราบอายุ
  4.มิสยูยังฮ่อง อายุ 38 ปี
  5.มิตเตอร์เมเลวินลี จังโฮ อายุ 25 ปี
  6.น.ส. กนกวรรณ จันทร์แจ่ม ไม่ทราบอายุ
  7.คุณสนิ ตัณหสุวรรณ ไม่ทราบอายุ
  8.มิสเตอร์มาเลน วังเคโย อายุ 45 ปี ทั้งหมดบาดเจ็บเล็กน้อย

  และอีกคนเป็นหญิงไทยทราบเพียงชื่อสุจิตา อาการสาหัส รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู


  โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 9 คน คือ 1. มิสเตอร์ ซาลุส อายุ 26 ปี 2.มิสเตอร์ มาตาฟูมิ อายุ 27 ปี 3.น.ส.ปิยนุช เจริญเสน อายุ 27 ปี 4.มิสเตอร์รอน คริสเบิกส์ อายุ 49 ปี 5. มิสเตอร์ คามา อายุ 23 ปี 6. น.ส.กาญจนา นาคขวัญ อ่ายุ 25 ปี 7.น.ส.มลฤดี เนียมเรียน อายุ 25 ปี 8.น.ส.กิ่งกาญ ประสานวงศ์ อายุ 23 ปี 9.น.ส.วราวุธ นาคพิมพ์ อายุ 33 ปี ทั้งหมดมีบาดแผลไฟไหม้

  โรงพยาบาลรามคำแหง 20 คน ทราบชื่อคือ 1.คุณกฤษฎา พรหมสุวรรณ 2.คุณจันทิกา พันโนริค 3.คุณพิษพิบูลย์ พิบูลย์หิรัญธรรมรงค์ 4.คุณพิชดา พงษ์คำ 5.คุณเดือนเพ็ญ ศรีสำโรง 6.คุณธีรพล ศิริอิฐวงศ์ 7.คุณสุขุมาพร พึ่งบุญพาณิช 8.คุณกิตอำพร ณ ทิศรี 9. คุณประวิศา ศรีสุภาพ 10 คุณจันทรา สาครศิลป์ 11คุณศิริวรรณ จอมใจพิจิตร 12 คุณมลฤดี คำนนท์ 13 คุณพนาเทพ อินสำราญ 14 คุณอรุณรุ่ง อรุณประเสริฐ 15 คุณอรุโนทัย พิชิตพงษ์นุสรณ์ 16 หญิงไทยไม่ทราบชื่อ อาการสาหัส ส่วน 4 คน ยังไม่ทราบชื่อ

  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 5 คน 1.คุณพัชรินทร์ ซีควอร์รา อายุ 30 ปี 2. คุณธรรมชนก บุตรเดิม อายุ 28 ปี 3.คุณวีระพัฒน์ ยุติสี อายุ 20 ปี 4.คุณขวัญจิรา สุขดี อายุ 33 ปี 5.คุณขันติยาภา อาริภา อายุ 26 ปี

  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท อีก 10 กว่าคน ยังไม่ทราบชื่อ

  โรงพยาบาลตำรวจ 1 คน นายกิตติ แซ่แต้ อายุ 34 ปี

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 2 คนคือ น.ส.ชุลีพร โพธิ์ชัย อายุ 21 ปี และ น.ส.ญาตาวี พรหมวิมานรัตน์ อายุ 27 ปี

  โรงพยาบาลนครธน 1 คน น.ส.ปิยธิดา โพธิ์ชัย อายุ 29 ปี โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ 1 คนคือ น.ส.อินทิรา เพ็งดี อายุ 24 ปี

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 13 คน อาการสาหัส 5 คน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ประกอบด้วย 1.ชาวต่างชาติ ไม่ทราบชื่อ 2. คุณศิริลักษณ์ อักษรวรรณ 3. คุณพนมพร เกิดแก้ว 4.ว่าที่ ร้อยตรี ยุทธศาสตร์ แสนเวียน 5.คุณสายสุรี มณีศิลป์ 6.คุณจุฑารัตน์ ไม่ทราบสกุล อาการสาหัส 7.คุณอวิโรจน์ ศิริวรชัย 8.คุณพรทิพย์ ทองดี 9.คุณนรินทร์รัตน์ อิทธิธนะรัตน์ 10.คุณสุทธิรักษ์ สำเร็จประสงค์ อาการสาหัส 11 คุณเสาวณี ปัญญาใหญ่ 12.คุณยิ่งยศ ดำรงประพัฒน์ 13คุณนภัทร ภูมีราม

  โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 คน 1.คุณสุปราณี ทาเภา อายุ 23 ปี 2.คุณอนุลักษณ์ มหันต์พงค์สา อายุ 25 ปี 3.คุณอธิวารา ตาสิทธิ์แสง อายุ 25 ปี 4.คุณธนศร แดงสวัสดิ์ อายุ 34 ปี 5. คุณอัศวิน วังทวีพล อายุ 22 ปี 6. มิสเตอร์ ยัง ซิงเวอร์ อายุ 21 ปี

  โรงพยาบาลราชวิถี 5 คน น.ส.ทิพรัตน์ อาจรอด อายุ 27 ปี 2.น.ส.วรดะนุล เวชภักดีกิจ อายุ 24 ปี 3.มิสเตอร์ ชิเซรุ ทุโนดะ อายุ 41 ปี 4.มิสเตอร์โคจิ กิมูระ อายุ 28 ปี 5.น.ส.ยุพวดี ไม่ทราบนามสกุล

  โรงพยาบาลพระรามเก้า 13 คน 1.น.ส.นัชชา ชัยรำลึก 2.นายวุฒิชัย วิเศษศิริ 3.นายเอกชาย เสนากุล 4.น.ส.เบญจวรรณ คิชพงษ์ 5.น.ส.นงลักษ์ รอดจันทร์ 6.น.ส.หัทยา ชุบคำ 7.น.ส.จารุณี คำคงซื่อ 8.น.ส.จุฑารัตน์ จิตสาโรจิตโต 9.นายชนาชัย บูรณะสุกาญจน์ 10.น.ส.วรรณภา ก่อมณี 11.นายสัตคุณ พัฒนาศิลป์ 12.น.ส.สุพัต ศรีแจ่ม 13.น.ส.กัญญารัตน์ พูลประสาท

  โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน 23 คน 1.คุณบุญกอ ขำทอง 2.คุณกิติ สรรณชัย 3.คุณมุ่ยจิรา พลโยราช 4.คุณพิชพล จิริยะอาพร5.คุณเบญจพร ขิมบ้านไร่ 6.คุณชาติชาย อิ่มศิริ 7.คุณศรีจันทร์ โพธิ์นา 8.คุณชวิน มัสโอดี9.คุณรัตนา แซ่ลิ้ม 10.คุณฐาปนา รัศมี 11.คุณฐารินทร์ ลือชัยธรรม 12.คุณเบญจรัตน์ อิ่มธยากร 13.คุณนิภาพร สมพล 14.คุณสุมาลี ประจวบสุข 15.คุณอรเทพ สร้อยสน 16.คุณนฤพัฒน์ ธรรมคุก17.คุณจันธิมา เอื้อกาญ 18.คุณณัฐนันท์ ชำนาญกลาง 19.คุณกุลธิดา เชิดลำไพ 20.มิสเตอร์สตีเซ่น ฮอลล์ 21.คุณสรัญญา วรวิชากุล ส่วนอีก 2 คน เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนำส่งโรงพยาบาล คือ คุณมีศักดิ์ แก้วละเอียด บ้านเลขที่ 46 หมู่3 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง และอีกคนเป็นชายไทยไม่ทราบชื่อ

  โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 8 คน 1.นายพีระวัติ โชติจรูญพันธ์ อายุ 35 ปี 2. น.ส.มานิตา ชะละอำ อายุ 25 ปี 3.น.ส.ฐนัชชา สุนทรชัย อายุ 24 ปี 4.มิสจัสมิน มูนเลอร์ อายุ 29 ปี (ไอซียู) 5.มิสแอนตาลิน ไม่ทราบสกุล อายุ 33 ปี ไอซียู 6.มิสเตอร์ อดัม มูนเลอร์ 26 ปี 7.มิสเตอร์เวส จอนมูเลอร์ อายุ 33 ปี 8.น.ส.นตกรณ์ ธิมาชัย อายุ 23 ปี

  โรงพยาบาลเวชธานี 2 คน ไม่สะดวกให้ชื่อ ญาติทราบเรื่องแล้ว

  โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 2 คน 1.น.ส.กัญญารัตน์ ภู่ประสาท อายุ 32 ปี อาการสาหัส 2.น.ส.จุฑารัตน์ กิจสาโรจน์จิโต อายุ 29 ปี

  โรงพยาบาลวิภาราม 19 ราย 1. น.ส.สมิรัญ แก้วนาง 2.นายสุรศักดื สิทธิกุล 3.น.ส.มาลาวัน พักน้อย 4.มิสซัน อาโย พาค 5.มิสเตอร์ซูนราป ปานเด 6.จุทามาศ ศิรา 7.นายอัฐพล ไหมสีชาม 8.น.ส.อุดมพร เกตุหนู 9.นายวิสูตร วิสุทธิไกสีห์ 10.น.ส.ศิรินทิพย์ แซ่คิว 11.นายภาสพงศ์ มากรด 12.นายสุรศักดิ์ ศรีงาน 13.น.ส.เบญจวรรณ เตชะวิทย์ 14.นายชาญณรงค์ มหาชาต 15.น.ส.ปิยนุช บึงลำภู 16.น.ส.อหัสยา บุญมา 17.น.ส.จิรวรรณ โตวิทยาการ 18.น.ส.พัชนียา หามา 19.นายอภินันท์ ภักดี

  โรงพยาบาลพระมงกุฎ 4 คน เสียชีวิตระหว่างนำส่ง 1 คน และบาดเจ็บอีก 3 คน

  โรงพยาบาลคลองตัน นำส่ง 1 คน เสียชีวิตระหว่างทาง คือคุณมนันยา บุญศาล อายุ 47 ปี  ขอร่วมไว้อาลัยแด่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยนะคร๊า......และขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหายเร็วๆนะคร๊า......
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 มกราคม 2009
  WiN_WiN ถูกใจสิ่งนี้
 2. hnun

  hnun New Member VIP

  406
  10
  0
  ใช่ ป๊อป สอิ้งการ์เด้น หรือปล่าวอ่ะ ฝากเช็คข่าวด้วยครับ
   
 3. l3oZo

  l3oZo New Member Privilege

  769
  52
  0
  ม่ะแน่ จัยอ่าคร๊า.....ต้องโทรไปเช็ค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดูอ่าคร๊า
   
 4. l3oZo

  l3oZo New Member Privilege

  769
  52
  0
  โรงพยาบาล
  เขต ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์

  กรุงเทพมหานคร ฝั่งพระน คร  กรุงเทพฯ เพชรบุรีตัดใหม่ 310-3000
  กรุงเทพคริสเตียน สีลม 233-6981
  กรุงเทพอาร์ไอเอ ลาดพร้าว 110 530-2754
  กรุณาพิทักษ์ นางลิ้นจี่ 286-6804
  กล้วยน้ำไท 1 พระราม 4 381-2006-20
  กล้วยน้ำไท 2 สุขุมวิท 68 399-4259-63
  กลาง ถนนหลวง 221-6141
  กว่องสิว เจริญกรุง 222-8869
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือ 249-4106
  โกลเด้นเยียส์เนอสซิ่งโฮม สุทธิสาร-รัชดา 693-0733
  คลองตันการแพทย์ เพชรบุรีตัดใหม่ 319-2102-5
  คามิลเลี่ยน สุขุมวิท 391-0136
  จงจินต์ พระราม 6 214-4724
  จักษุ รัตนิน (รพ.เฉพาะตา) อโศก 258-0442
  จุฬาลงกรณ์ พระราม 4 252-8181
  เจริญกรุงประชารักษ์ เจริญกรุง 292-1848
  ชุมชนลาดกระบัง คลองกรุง 326-7987
  เซนต์คาร์ลอส รัชดาภิเษก 274-0616
  เซ็นต์หลุยส์ สาธรใต้ 675-9300
  เซ็นทรัล เยนเนอรัล พหลโยธิน 552-8777
  เดชา ศรีอยุธยา 246-0137
  ตา กรุงเทพ พหลโยธิน 551-2451-2
  ตำรวจ ราชดำริ 252-8111-25
  ทหารผ่านศึก ดินแดง 644-9400
  เทพธารินทร์ พระราม 4 240-2727
  เทียนฟ้า มูลนิธิ เยาวราช 233-0955
  ไทยนครินทร์ บางนา-ตราด 361-2727
  นพรัตราชธานี รามอินทรา 517-4270
  บางกอกเนิสซิ่งโฮม คอนแวนต์ 632-0550
  บางกะปิ โพลีคลีนิค ลาดพร้าว 377-5059
  บางนา บางนา-ตราด 746-8630-8
  บางรัก (กองกามโรค) สาธรใต้ 286-0431
  บำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3 667-1000
  ประสาทวิทยา ราชวิถี 246-1284
  ปิยะเวท พระราม 9 641-4499
  เปาโล เมโมเลียล พหลโยธิน 271-0227
  พญาไท 1 ศรีอยุธยา 245-2620
  พญาไท 2 พหลโยธิน 270-1502
  พรหมมิตร สุขุมวิท 39 551-1211ต่อ102
  พรหมเวช พหลโยธิน 52 259-0373
  พระมงกฎเกล้า ราชวิถี 246-1400-28
  พระรามเกล้า พระราม 9 248-8020
  เพชรเวช เพชรบุรีตัดใหม่ 318-0080
  แพทย์ปัญญา รามคำแหง 3140726
  ฟัน สุขุมวิท 49 260-5000-15
  ภิรมเภสัช พยาไท 252-4141
  ภูมิพล พหลโยธิน 531-1970-90
  มงกุฎวัฒนะ แจ้งวัฒนะ 574-5000
  มเหสักข์ มเหสักข์ 635-7123
  มิชชั่น พิษณุโลก 281-1422
  เมโย พหลโยธิน 579-1770
  ยศเส กรุงเกษม 2261581-91
  ยาสูบ พระราม 4 254-9630-4
  รถไฟ ราชปรารภ 223-7960
  รัชดาภิเษกเอ็กซเรย์ รัชดาภิเษก 276-9151-3
  รัตนการแพทย์ อ่อนนุช 326-9615
  ราชวิถี ราชวิถี 246-0052
  ราชานุกูล ดินแดง 245-4601
  รามคำแหง รามคำแหง 374-0201
  รามอินทรา รามอินทรา 510-1659
  รามาธิบดี พระราม 6 249-0024
  โรคปอดกรุงเทพ พหลโยธิน 278-0463
  ลาดกระบัง ฉลองกรุง 326-7987
  ลาดพร้าว ลาดพร้าว 95-97 932-2929
  เลิดสิน สีลม 235-0330-7
  วชิรพยาบาล สามเสน 243-0150
  วังทองหลาง (สถานบำบัดผู้ติดยา) ลาดพร้าว 377-5806
  วิชัยยุทธ เศรษฐสิริ 271-3452
  วิภาวดี งามวงศ์วาน 561-1260
  วิภาวดี อิเคดะ พัฒนาการ 722-2500
  เวชธานี ลาดพร้าว 734-0000
  ศรีสยาม สุขาภิบาล 1 944-8015-30
  ศิครินทร์ ศรีนครินทร์ 383-4391
  ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ พหลโยธิน 278-5716
  สงฆ์ ศรีอยุธยา 248-3773
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ราชวิถี 249-0054
  สมิติเวช สุขุมวิท 381-6807
  สยาม ลาดพร้าว 514-2273
  สายตากรุงเทพ สุขุมวิท 258-1400
  สุขุมวิท สุขุมวิท 391-0011
  สุทธิสาร อินทามระ 33 275-6350
  เสนาเวชการ พหลโยธิน 570-1318
  หัวเฉียว บำรุงเมือง 223-1351
  อนันต์พัฒนา สิรินธร 881-9777
  อังคทะวานิช สันติภาพ 222-3309


  กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี


  กรุงเทพ พระประแดง สุขสวัสดิ์ 815-7141
  กรุงธน 1 ตากสิน 438-0040
  กรุงธน 2 สุขสวัสดิ์ 428-5036-7
  กวีเวช ตากสิน 465-8518
  เกษมราษฎร์ เพชรเกษม 454-0033
  เจ้าพระยา บรมราชชนนี 884-7000
  ดาวคะนอง เวชการ ตากสิน 476-9885
  ตา หู คอ จมูก สิรินธร 886-6600
  ตากสิน สมเด็จเจ้าพระยา 437-1206
  ทหารเรือกรุงเทพ อรุณอัมรินทร์ 411-2191
  ธนบุรี 1 อิสรภาพ 412-0020
  ธนบุรี 2 ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี 448-3845
  นครธน พระราม 2 416-5454
  นิติจิตเวช พุทธมณฑล สาย 4 889-9054
  บางปะกอก 1 สุขสวัสดิ์ 872-1111
  บางปะกอก 2 บางบอน 899-0130-9
  บางปะกอก โพลีคลีนิค สุขสวัสดิ์ 428-4525-7
  บางไผ่ เพชรเกษม 22 457-9740
  บางมด พระราม 2 867-0606-40
  บางมด 3 เอกชัย 416-8561-2
  ปัอมพระจุลจอมเกล้า สุขสวัสดิ์ 425-8827
  ผิวหนังและภูมิแพ้ (ภาษีเจริญ) เพชรเกษม 467-4184-7
  พระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์ สุขสวัสดิ์ 425-9766
  เพชรเกษม-บางแค เพชรเกษม 413-3902
  มหาชัย 2 เพชรเกษม 810-3442
  มิตรภาพ วงเวียนใหญ่ ประชาธิปก 861-5516
  ยันฮี จรัญสนิทวงศ์ 879-0300
  เยาวรักษ์ เทิดไทย 466-1963
  รัชดา-ท่าพระ รัชดาภิเษก-ท่าพระ 466-5031
  รามาสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 428-6212
  ราษฎร์บูรณะ สุขสวัสดิ์ 27 427-0175-9
  เวชสวัสดิ์ ธนบุรี-ปากท่อ 877-3333
  ศรีวิชัย 1 จรัญสนิทวงศ์ 412-0055-60
  ศรวิชัย 2 หนองแขม 421-1888
  ศรีวิชัย 3 พุทธมณฑล สาย 5 431-0070
  ศิริราช พรานนก 419-7000
  สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน 437-0200
  สมเด็จพระปิ่นเกล้า ตากสิน 468-0116
  เอกชนบางจาก สุขสวัสดิ์ 463-2941

  นนทบุรี

  เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ตลิ่งชัน-บางบัวทอง 594-0020
  ชลประทาน ติวานนท์ 583-6050-60
  นนทเวช วามวงศ์วาน 589-0102
  บางกรวย บางกรวย 447-1999
  บางบัวทอง เทศบาล 571-7899
  บางโพ ประชาราฎร์ 2 587-0144
  บำราศนราดูร ติวานนท์ 588-3101-3
  ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ 583-8327
  ปากเกร็ดเวชการ แจ้งวัฒนะ 960-9655-9
  พระนั่งเกล้า นนทบุรี 1 527-0246
  โรคทรวงอก ติวานนท์ 580-3423
  ศรีธัญญา ติวานนท์ 525-0981-5
  ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 526-1674
  สามัคคี ท่าทราย 580-4305
  อนันต์พัฒนา 2 เทิดพระเกียรติ 883-9922-60

  ปทุมธานี


  ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง 926-9999
  ธัญญารักษ์ พหลโยธิน 531-0080-4
  ธัญบุรี สายนครนายก 577-2600-2
  นวนคร พหลโยธิน 529-2824
  ปทุมธานี ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว 581-5733
  ปทุมเวช รังสิต-ปทุมธานี 567-2991
  แพทย์รังสิต พหลโยธิน 531-0089
  ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี-บางเลน 599-1650
  ลำลูกกา ลำลูกกา 563-1011
  สถานีอนามัยนวนคร พหลโยธิน 529-2320
  สามโศก ปทุม-สามโคก 593-1661
  หนองเสือ รังสิต-นครนายก 549-1053
  อินเตอร์ นวนคร พหลโยธิน 529-3045-9
  เอกปทุม รังสิต-องครักษ์ 996-2222

  สมุทรปราการ

  จุฬารัตน์ บางนา-ตราด 316-9561
  จุฬารัตน์ 2 เทพารักษ์ 394-6508
  จุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ 312-1112-20
  จุฬารัตน์ 4 เทพารักษ์ 385-2557
  จุฬารัตน์ 5 เทพารักษ์ 705-1170-3
  จุฬารัตน์ 7 เทพารักษ์ 329-1559
  เซ็นทรัลปาร์ค บางนา-ตราด 312-7262
  บางนา 2 บางนา-ตราด 708-3714-7
  บางนา 3 กิ่งแก้ว 750-1060
  บางบ่อ เทพารักษ์ 338-1133
  บางพลี บางพลี 312-2830
  บารมีการแพทย์ เทพารักษ์ 757-8704
  พระประแดง ปู่เจ้าสมิงพราย 385-9135-7
  มหาวงศ์ ปู่เจ้าสมิงพราย 754-2621-5
  เมืองสมุทร นารายณ์ปราบศึก 387-0027
  ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สุขุมวิท 384-3381-3
  วชิรปราการ วชิรปราการ 389-2555
  สมุทรปราการ จักกะพาก 701-8132
  สำโรง ทางรถไฟเก่า 399-0334
   
 5. TDAutoparts

  TDAutoparts New Member Member

  191
  3
  0
  เพิ่งรู้เมื่อเช้าว่า มีคนที่ผมรู้จักด้วย...

  ขอแสดงความเสียใจสำหรับผู้ที่จากไป
  และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ขอให้หายไวๆครับ
   
 6. Mochi_Racing

  Mochi_Racing New Member VIP

  692
  36
  0
  เสียใจด้วยครับกับผู้เสียชีวิต
   
 7. ........ใจหาย............:sad:
   
 8. aluminium77

  aluminium77 New Member Member

  20
  0
  0
  ร่วมแสดงความเสียใจด้วยครับ

  หวังว่าปีใหม่ปีนี้จะมีแต่สิ่งดีดี นะครับ
   
 9. โต๊ะโต๋

  โต๊ะโต๋ New Member VIP

  635
  21
  0
  ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
   
 10. Discount

  Discount New Member Member

  72
  7
  0
  ขอให้ผู้บาดเจ็บไม่เป็นอะไรมากก็พอครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
   
 11. MOO - VTEC

  MOO - VTEC New Member Member

  2,228
  74
  0
  ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
  ว่าแต่สาเหตุเกิดจากอะไร
  ทำไมคนหนีไม่ทัน
   
 12. +-+-+- puRe -+-+-+

  +-+-+- puRe -+-+-+ New Member Member

  1,036
  15
  0
  ขอแสดงความเสียใจด้วยคับ...
   
 13. pornnirun

  pornnirun New Member Member

  1,929
  44
  0
  ขอแสดงความเสียใจครับ
   
 14. BosstoN

  BosstoN New Member VIP

  152
  4
  0
  ขอแสดงความเสียใจแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยคับ...
   
 15. YuS_Za

  YuS_Za Member VIP

  925
  17
  18
  ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
   
 16. 200silvia

  200silvia New Member Member

  118
  3
  0
  เสียใจด้วยคับ...
   
 17. Ea"RT"h

  Ea"RT"h New Member VIP

  7,436
  190
  0
  ถ้าเป็นเพื่อนใคร พี่น้องใคร ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
   
 18. I am pOpz

  I am pOpz New Member VIP

  266
  3
  0
  เสียใจกับเหตุการณ์ ครั้งนี้ด้วยครับ
   
 19. l3oZo

  l3oZo New Member Privilege

  769
  52
  0
  ข่าวเศร้าอีกแร๊ว......T_T"
   
 20. WiN_WiN

  WiN_WiN New Member VIP

  640
  39
  0
  ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณในครั้งนี้คับ
   
  l3oZo ถูกใจสิ่งนี้
 21. TOO! KORAT

  TOO! KORAT New Member VIP Racer

  984
  29
  0
  ขอแสดงความเสียใจด้วยคับ
   
 22. crown

  crown New Member Member

  549
  19
  0
 23. lancerck4

  lancerck4 New Member Member

  2,280
  52
  0
  เสียใจด้วยคับ
   
 24. golfcef

  golfcef New Member Member

  229
  25
  0
  ได้ยินข่าวตกใจ ตาย 50 คน สาเหตุน่าจะมาจากการที่คนเข้าไปกันเยอะ พอเกิดเหตุตกใจเยน่าจะพยายามออกมากัน
  ประตํหนีไฟน่าจะไม่สามารถรองรับปริมาณคนได้ครับ สังเกตผับแทบทุกที่ ประตูจะแคบ และไม่มีทางหนีไป
   
 25. l3oZo

  l3oZo New Member Privilege

  769
  52
  0
 26. procagivaracing

  procagivaracing New Member Member

  1,336
  21
  0
  รู้สึกว่าทางออกมันเล็กมากครับ คนเลยเเย่งกันออกเเละออกกันไม่ทัน
   
 27. l3oZo

  l3oZo New Member Privilege

  769
  52
  0
  ขอให้หายดี เร็วๆนะคร๊า....สาธุ๊..!!
   
 28. wasabi

  wasabi New Member Member

  5
  0
  1
  ใช่ครับ น้องป๊อป ครับ ล่าสุดที่ทราบ น้องเค๊าไม่เสียชีวิต ครับ
   
 29. DUKE_68

  DUKE_68 Well-Known Member Privilege

  6,190
  129
  63
  เมื่อเช้าดูเรื่องเล่าเช้านี้ เห็นภาพตอนที่น้องผู้หญิงจับที่ขาแฟนที่นอนไร้ลมหายใจอยู่บนรถมูลนิธิแล้ว

  ร้องไห้ ทั้งกรีดร้อง


  "ไม่เอา ไม่เอา... ของขวัญปีใหม่แบบนี้ไม่เอา"... "ตื่นๆ ไม่รักเค๊าแล้วหรอ ตื่น"...


  เหนละพูดไม่ออกครับ ความรู้สึกของคนที่เสียคนรัก สถานะทางการมีชีวิตเปลี่ยนไป ต่างกันในเวลาไม่กี่นาที จากที่ตั้งใจมามีความสุขร่วมกันในวันปีใหม่...


  ผ่านไปแปบเดียว "ไม่มีอีกแล้ว"... เสียใจด้วยครับ...
   
 30. INSIDE24

  INSIDE24 New Member Member

  21
  0
  0
  ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ผมว่าเที่ยวอาซีเอเป็นไรที่ปลอดภัยสุดนะ หมายถึงนั่งด้านนอกนะครับ
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้