ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และ 2 ต่างกันอย่างไร เลือกชั้นไหนดีกว่า

การสนทนาใน 'Cars, Garage & Services' เริ่มโดย unyana, 2 ตุลาคม 2023

< Previous Thread | Next Thread >
 1. unyana

  unyana Member Member

  189
  0
  16
  ก่อนเลือกทำประกันภัยรถยนต์ หลายคนกำลังสับสนระหว่างแผน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และ 2 ต่างกันอย่างไร หากเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง แผนประกันจะครอบคลุมแค่ไหน สรุปเลือกทำประกันภัยชั้นไหนคุ้มค่าและเหมาะกับตัวเอง มาติดตามกันเลย
  ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ทั้งแบบมีและไม่มีคู่กรณี ถือเป็นประกันที่คนนิยมทำมากที่สุด เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับ เพิ่งออกรถใหม่ เพราะเบี้ยประกันมีราคาแพงที่สุด

  รายละเอียดของประกันรถยนต์ชั้น 1 มีดังนี้
  ประกันคุ้มครองบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  ประกันคุ้มครองบุคคลภายนอก ช่วยคุ้มครองและรับผิดชอบคู่กรณีด้วย ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน หากเกิดอุบัติเหตุประกันจ่ายสินไหมทดแทนให้

  ประกันคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน คุ้มครองเหตุสุดวิสัยอย่างรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ประกันจ่ายสินไหมทดแทนให้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องมีคู่กรณี เช่น ถูกชนแล้วคู่กรณีหนีไป หรือชนกับสิ่งที่ไม่ใช่ยานพาหนะ เช่น กำแพง เสาไฟฟ้า ประกันก็ให้ความคุ้มครองค่าซ่อมรถยนต์

  ประกันรถยนต์ชั้น 2 เป็นแผนประกันที่คุ้มครองรองลงมา ส่วนที่แตกต่างออกไปคือประกันชั้น 2 ไม่ครอบคลุมตัวรถของเราในกรณีเกิดการชนจะคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น

  รายละเอียดของ ประกัน ชั้น 2 มีดังนี้
  ประกันคุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เหมือนกับ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จาก AIS Insurance

  ประกันคุ้มครองบุคคลภายนอก หากขับไปชนคน ประกันจะชดใช้ความเสียหายให้ ถือเป็นความคุ้มครองพื้นฐานอยู่แล้ว หากเราขับไปชนกับรถคันอื่น รถของคู่กรณีเสียหายหรือทรัพย์สินเสียหายก็จ่ายค่าชดเชยให้ด้วย เรียกว่ารับผิดชอบทั้งร่างกายและทรัพย์สิน

  ประกันคุ้มครองรถยนต์ของเราในกรณีรถหายและไฟไหม้เท่านั้น ถ้าเกิดอุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น รถชนรถ ชนฟุตบาท ชนต้นไม้ ประกันชั้น 2 จะไม่ซ่อมให้รถเรา

  สำหรับ ประกันรถยนต์ 2+ เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งซึ่งให้ความคุ้มครองดังนี้
  ประกันคุ้มครองบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ครอบคลุมเช่นเดียวกับประกันชั้น 1 และ ประกัน ชั้น 2 รวมถึงคุ้มครองค่าประกันตัวกรณีเกิดคดีอาญา
  ประกันคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองและรับผิดชอบทั้งร่างกายและทรัพย์สิน หากเกิดอุบัติเหตุ ประกันจ่ายสินไหมทดแทนให้
  ประกันคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันกรณีรถชนรถที่เป็นยานพาหนะทางบกและมีคู่กรณี โดย ประกันรถยนต์ 2+ จะซ่อมให้ทั้งรถยนต์ของเราและคู่กรณี กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด เคลมได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ สามารถเคลมได้ในกรณีรถหายและไฟไหม้ด้วย เรียกว่าคุ้มครองทรัพย์สินที่รถเราไปชนให้เกิดความเสียหายทุกอย่าง แต่จะไม่คุ้มครองและไม่รับผิดชอบกรณีที่ชนแบบไม่มีคู่กรณี เช่น โดนคู่กรณีชนแล้วหนีไปตามตัวไม่ได้ ชนฟุตบาท ชนเสาไฟฟ้า ชนกำแพง เป็นต้น

  ประกันรถยนต์แต่ละแบบมีความแตกต่างกัน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จ่ายมากกว่าจึงคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันมากกว่า ประกัน ชั้น 2 หากเกิดการชนกัน ประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองรถของคู่กรณีเป็นหลัก รับผิดชอบรถของเราเฉพาะเวลาที่รถหายและไฟไหม้ สำหรับ ประกันรถยนต์ 2+ ซ่อมรถเราให้ด้วยแต่ต้องมีคู่กรณี การเลือกซื้อประกันก็ต้องดูเงื่อนไขหลายด้าน เช่น ถ้าเป็นรถใหม่ อายุไม่เกิน 7 ปี ประกันชั้น 1 ก็ได้รับความนิยม แต่ถ้ารถยนต์อายุเกิน 7 ปีแล้ว ใช้รถยนต์น้อยหรือไม่ได้ขับเร็วหรือขับทางไกล ประกันชั้น 2 ก็เป็นตัวเลือกที่ดี แต่ถ้าเพิ่มเบี้ยอีกไม่มาก ก็เลือกประกันชั้น 2+ ก็ให้ความคุ้มครองมากขึ้น ทำให้อุ่นใจมากกว่า

  ที่มาข้อมูล
  https://www.add-digital.co.th/
  https://www.mrkumka.com/carinsurance/type3/?gad=1
  https://www.sawad.co.th/บทความ/เปรียบเทียบประกันชั้น1ประกันชั้น-2/
  https://www.tidlor.com/th/article/insurance-knowledge/auto-insurance/why-first-class-car-insurance
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้