ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ?

การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย KingCroba, 28 มีนาคม 2022

< Previous Thread | Next Thread >
 1. KingCroba

  KingCroba New Member Member

  6
  0
  1
  หลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าแค่ประกันชีวิตและประกันสุขภาพเท่านั้นหรอที่ลดหย่อนภาษีได้ มีอะไรที่ลดหย่อนภาษีได้บ้าง แล้วประกันรถยนต์ลดหย่อนภาษีได้ไหม ? ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร ? ประกันรถยนต์ถือเป็นสัญญาที่บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ทำร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือเงื่อนไขต่างๆให้ผู้เอาประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ถือสัญญาจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยนับตั้งแต่วันทำสัญญาในจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้และสัญญาจะสิ้นสุดปีต่อปีเท่านั้น การลดหย่อนภาษี คืออะไร ? เมื่อเรามีรายได้ สิ่งที่จะตามมีก็คือภาษี ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเรามีรายได้ถึงตามกำหนด การเสียภาษีจะถูกคำนวนจากรายได้ของเราทั้งปี นั่นแปลว่าเมื่อเรามีรายได้มาก การเสียภาษีก็จะมากขึ้นตามไปเช่นกัน แต่ก็ยังมีทางที่ทำให้เราสามารถลดหย่อนภาษีที่จะต้องเสียได้ ซึ่งจะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงหรือได้เงินภาษีคืนทั้งหมดนั่นเอง รัฐบาลมีการกำหนดมาตรการให้มีค่าใช้จ่ายบางอย่างสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลดการจ่ายภาษีได้ บางท่านสามารถนำไปหักจนสามารถขอคืนภาษีที่ถูกหักไปทั้งหมดได้อีกด้วย แต่จะมีอะไรบ้างที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ เราไปดูกันเลยครับ อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง ? 1 รายจ่ายส่วนตัวและครอบครัว เช่น ค่าทำคลอด ค่าใช้จ่ายดูแลบิดามารดา 2 การลงทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม 3 รายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 4 รายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การซื้อที่อยู่อาศัย ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 5 การบริจาคเงิน เช่น บริจาคเพื่อการศึกษา บริจาคให้พรรคการเมือง ประกันรถยนต์ลดหน่อยภาษีได้ไหม ? การลดหย่อนภาษีโดยใช้เบี้ยประกันรถยนต์ยังคงเป็นเรื่องที่หลายๆท่านยังคงสงสัย MR.OOHOO จึงขอบอกเลยครับว่า “ประกันรถยนต์ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้” ครับ เพราะรถยนต์ไม่ได้อยู่ในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต ภาครัฐจึงไม่ได้มีการส่งเสริมการลดหย่อนภาษีสำหรับการทำประกันรถยนต์ครับ เราจึงจะเห็นว่ารายการลดหย่อนภาษีส่วนใหม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต แต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้เบี้ยประกันรถยนต์มาลดหย่อนภาษีไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าประกันภัยรถยนต์ไม่สำคัญนะครับ เพราะเรายังคงต้องใช้ชีวิต ใช้รถ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งเดียวอาจทำให้คุณต้องเสียหายสาหัสได้เลยนะครับ ยังไงมีไว้ก็อุ่นใจกว่าแน่นอน วิธีคำนวณภาษี 1. การคำนวณภาษีจะแบ่งเป็นขั้นบันได 0-35% ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 150,001-300,000 บาทต่อปี จะเสียภาษี 5% ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทต่อปี ขึ้นไป จะเสียภาษี 35% ท่านสามารถคำนวณเองได้โดยนำรายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ และนำรายได้สุทธิ x อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย 2. การคำนวณภาษีแบบเงินได้พึงประเมิน x 0.5% หรือวิธีคำนวณแบบเหมา 0.5% เป็นวิธีคำนวณภาษีสำหรับคนที่มีเงินได้ทั้งปี วิธีนี้ท่านสามารถคำนวณได้เอง โดยนำรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือน x 0.005 = เงินภาษีที่ต้องจ่าย ตอนนี้หลายๆท่านคงเริ่มมีไอเดียในการลดหย่อนภาษีกันบ้างแล้ว หากท่านกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ราคาถูกสามารถเลือกเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ที่ท่านต้องการได้ที่ OOHOO(อู้หู) ประกันออนไลน์เลยครับ การันตีเรื่องราคาถูก แพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลาย และไม่ว่าท่านจะเกิดเหตุอะไร ประกันรถยนต์ก็จะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ท่านได้ เดินทางด้วยความอุ่นใจได้เลยครับ
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้