ขอผู้รู้เรื่องท่อแนะนำหน่อย ครับ

การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย KenGi, 15 มิถุนายน 2008

 1. KenGi

  KenGi New Member Member

  66
  2
  0
  ขอผู้รู้เรื่องท่อแนะนำหน่อย ครับ
  ผมใช้ ES เครื่อง 2000 Auto ตอนนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนพักปลายมาเป็นใส้เกลียว มีปัญหาคือ รอบเครื่องสูง กว่าจะตัดเกียร์(ลากเกียร์) เพื่อน ๆ แนะนำว่าให้เปลี่ยนมาใส่พักกลางของแจ็สแทน เพื่อจะได้อั้น ๆ แล้วรถจะสับเกียร์ ไวขึ้น
  ผมซื้อพักกลางแจ็ส มือสองจากเพื่อน ๆ ในเวปมาแล้ว แต่ผมดูแล้วพักกลางแจ็ส มันเป็นใส้ตรง ใบนิดเดียวเอง มันจะทำให้อั้นขึ้นจริงหรือเปล่าครับ ผู้รู้ช่วยแนะนำผมหน่อย ครับ
   
 2. es21fatboy

  es21fatboy New Member Member

  580
  60
  0
  ของผม 2.0 A/T ไปเปลี่ยนท่อแล้วมีอาการคล้ายๆอย่างที่ว่าเหมือนกัน

  คือ ถ้าเหยียบคันเร่งเท่าเดิม เกียร์จะเปลี่ยนที่รอบสูงขึ้นกว่าเดิมครับ

  เช่นเดิมเคยเปลี่ยนที่ สามพันรอบ พอเปลี่ยนท่อมา ขับเหมือนเดิม แต่

  เกียร์กลับเปลี่ยนที่ สี่พันรอบ อย่างนี้อ่ะครับ แต่ก้อแรงดี รู้สึกได้เลย

  ว่าดึงดีขึ้นกว่าเดิม ก้อเลยค่อยๆปรับลักษณะการขับ คือ ลดการเหยียบ

  คันเร่งลง เพื่อให้เกียร์เปลี่ยนที่ สามพันรอบ เหมือนเดิม เวลาที่ขับปกติ

  ซึ่งท่อที่เปลี่ยนมาก้อช่วยให้ ดึงดีกว่าเดิม ทั้งที่ กดคันเร่งน้อยกว่าเดิม

  แรกๆอาจไม่ชินอ่ะครับ ต้องค่อยปรับไปสักพักก้อจะได้ครับ


  แต่ถ้าลองปรับลักษณะการขับ โดยกดคันเร่งให้น้อยลงแล้ว ปรากฎว่าอัตราเร่งเหี่ยวลงไป

  คิดว่าคงเป็นที่ พักปลายไส้กลียว ที่ไปเปลี่ยนมาอ่ะครับ อาจจะไม่ Match กะเครื่องคับ

  เครื่อง K20A ร้านที่ทำท่อได้เข้ากะมันในบ้านเรายังมีน้อย หายากอ่ะคับ


  สำหรับเรื่องพักกลาง Jazz ที่จะเอามาใส่ แนะนำว่าอย่าใส่เลยครับ พักกลางเดิมที่ติดรถมา

  ดีกว่าเยอะ พ้มเคยลองใส่ ไปวิ่งแล้ว กดคันเร่งจนมิดพรม เกียร์ 4 จากเคยลากทะลุ สองร้อย

  เหี่ยวเหลือแค่ ร้อยแปดสิบ นี่ก้อเต็มกลืนแล้วครับ


  ความรู้สึกผมอยากแนะนำ ท่อแต่งของแท้ญี่ปุ่นมือสองสภาพดีๆ หรือ ไม่ก้อพักปลายติดรถเดิมๆ

  ของ Integra DC5 Type R หรือ Civic FD2 Type R แต่ก้อไม่ค่อยจะกล้าคับ

  เรื่องนี้ขึ้นอยู่กะความชอบด้วย ลองพิจารณาดูหลายๆทางเลือกล่ะกันครับ
   
 3. Tu_Ut

  Tu_Ut New Member Member

  303
  26
  0
  พี่เอก ลองมาเยอะคับ ข้อมูลเยอะดี
   
 4. KenGi

  KenGi New Member Member

  66
  2
  0
  ขอบคุณมากครับ
   
 5. oat_28

  oat_28 New Member Member

  1,152
  53
  0
  ข อ ง ผ ม ก็ ใ ช้ ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ขั บ แ บ บ พี่ เ อ ก แ ห ล ะ คั บ เ ป ลื่ ย น ม า ต อ น

  แ ร ก เ ห ยี ย บ อ ย่ า ง เ ดิ ม ร อ บ เ ป ลื่ ย น สู ง ขึ้ น แ ต่ ใ ช้ เ ป ลื่ ย น น้ อ ย ล ง ใ ห้

  ร อ บ เ ป ลื่ ย น เ ท่ า เ ดิ ม แ ต่ วิ่ ง ดี ก ว่ า เ ดิ ม ป ร ะ ห ยั ด น้ำ มั น ก ว่ า ด้ ว ย อิ อิ
   

แบ่งปันหน้านี้