วิธิถอดหางหลังทรงศูนย์

การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย .บุคคลทั่วไป, 15 มิถุนายน 2008

  อยากทราบวิธิถอดหางหลังทรงศูนย์อะครับ ว่าเวลาถอดแล้วเนี่ย สายไฟที่หางมันจะมีปลั้กอยู่ตรงไหนหรือเปล่าครับ หรือว่าต้องตัดสายไฟเลย
  แล้วถ้าตัดสายไฟควรจะตัดตรงไหนดีครับ
   
 1. DumDum

  DumDum New Member Member

  132
  1
  0
  มีปลั๊กครับ ลองไล่สายดู ถอดได้เลย ไม่ต้องตัด
   
 2. oat_28

  oat_28 New Member Member

  1,152
  53
  0
  ถ้ จ ะ ตั ด ส า ย ไ ฟ ตั ด ส า ย ใ ห้ ย า ว ๆ น่ ะ คั บ เ พ ร า ะ

  จ ะ ไ ด้ ง่ า ย ต่ อ ค น เ อ า ห า ง ไ ป ใ ช้ ต่ อ คั บ ตั ด

  เ ส ร็ จ แ ล้ ว เ อ า ผ้ า พั น ส า ย ไ ฟ พั น ด้ ว ย น่ ะ คั บ
   

แบ่งปันหน้านี้