ใครใช้หมวก นิรภัยเหมือนผมบ้าง

การสนทนาใน 'Click Club' เริ่มโดย GAUSS, 28 เมษายน 2008

 1. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
  ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
  -------------
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
  "หมวกนิรภัย" หมายความว่า หมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
  "หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า" หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้าง ด้านหลัง ขากรรไกร และคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี "หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ" หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้าง และด้านหลังเสมอแนวขากรรไกรและต้นคอด้านหลัง ด้านหน้าเปิดเหนือคิ้วลงมาตลอดถึงปลายคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี
  "หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ" หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปครึ่งทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอระดับหู ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี
  ข้อ ๒ หมวกนิรภัยให้ใช้ได้ ๓ แบบ คือ หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้าหมวกนิรภัยแบบเต็มใบและหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ
  ในกรณีที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับหมวกนิรภัยแบบใดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว หมวกนิรภัยที่จะใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ข้อ ๓ ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย โดยจะต้องรัดคางด้วยสายรัดคางหรือเข็มขัดรัดคางให้แน่นพอที่จะป้องกันมิให้หมวกนิรภัยหลุดจากศีรษะได้หากเกิดอุบัติเหตุ

  ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
  พลตำรวจเอก เภา สารสิน
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  *******************
   
 2. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  บช.น.เปิดโครงการเด็ด! "จราจรตาเพชร" ช่วยแก้ปัญหาบนท้องถนน ให้พลเมืองดีบันทึกภาพผู้ใช้รถทำผิดกฎหมาย ส่งให้ตำรวจผ่านเว็บไซต์จะมีใบสั่งเดลิเวอร์รี่ไปถึงประตูบ้าน ด้านมนุษย์เงินเดือนได้เฮไม่ถูกปรับหากขับป้ายแดงกลับดึกโดยไม่เจตนา ปัดฝุ่นกฎหมายหมวกนิรภัยกระจกฉาบปรอทเจอเป็นจับปรับหนักแน่ สิงห์นักบิดระวังไว้ปล่อยคนซ้อนท้ายหัวโล่งเมื่อไหร่โดนทันที 2 เด้ง

  เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 6 มี.ค.51 พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รอง ผบช.น.รับผิดชอบงานด้านการจราจร ได้เรียกประชุมนายตำรวจระดับ รอง สว.จร.จนถึง รอง ผบก.ที่ดูแลงานด้านการจราจรทุกท้องที่ มากำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายในห้องประชุมใหญ่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  โดย พล.ต.ต.ภาณุ ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมว่า

  ในวันนี้จะมีการหารือกันเพื่อกำชับเรื่องรถยนต์ป้ายแดงที่เป็นปัญหาอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งผู้ใช้รถมักหาข้ออ้างว่ายังไม่ได้รับป้ายทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก แต่เท่าที่ได้ประสานไปแล้วทราบว่าทางกรมการขนส่งทางบกสามารถจดทะเบียนป้ายดำให้ผู้ใช้รถได้โดยใช้เวลาเพียง 2 วันเท่านั้น สำหรับเรื่องนี้จะมีการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ จะอนุโลมให้เฉพาะรถคันที่ใช้งานไม่เกินระยะทาง 3,000 กิโลเมตร หรือไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น ส่วนการห้ามนำออกมาแล่นบนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืนให้ตำรวจใช้ความอะลุ้มอล่วย หากผู้ใช้รถบางท่านกลับจากที่ทำงานในช่วงเย็น กว่าจะถึงบ้านก็ช่วงพลบค่ำ ถ้าเป็นกรณีนี้ก็พอที่จะอะลุ้มอล่วยกันได้ ในทางกลับกันถ้าพิจารณาแล้วผู้ใช้รถตั้งใจนำรถยนต์ป้ายแดงออกมาใช้งานในช่วงกลางคืนก็ต้องจัดการไปตามกฎหมาย คือปรับไม่เกิน 1,000 บาท และต้องทำการบันทึกการใช้งาน ส่วนการตัดแต้มให้ทางโรงพักเป็นผู้ดำเนินการโดยให้ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ทุกโรงพัก ไม่ต้องส่งมาตัดแต้มที่ บก.จร.เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการนี้จะเริ่มนำร่องใช้ในเขต กทม.และปริมณฑล ก่อนเป็นพื้นที่แรก

  พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวอีกว่า

  ต่อจากนี้จะมีการกวดขันจับกุมผู้ใช้รถ จยย.ที่สวมหมวกนิรภัยฉาบสี หรือฉาบปรอท ที่กระจกหน้าหมวกอย่างจริงจังมากขึ้น แต่เดิมกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2535 ที่ผ่านมาตำรวจอะลุ้มอล่วยให้มาโดยตลอด นอกจากนี้คนซ้อยท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ก็จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท ขณะเดียวกันคนขับจะถูกปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า ฐานปล่อยปละละเลยให้คนซ้อนท้ายกระทำผิดกฎหมาย ในส่วนของพวกชอบเมาแล้วขับจะมีการเพิ่มโทษขึ้นไปอีก สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนอกจากจะถูกปรับแล้วศาลยังจะมีการสั่งพักใบอนุญาตขับขี่อีกด้วย และหากถูกจับซ้ำซากศาลอาจจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที และพวกที่ชอบใช้โทรศัพท์ขณะขับรถได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต่อไปนี้จะมีการนำกล้องดิจิตอลให้ตำรวจบันทึกภาพของผู้ฝ่าฝืนไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย ส่วนประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมตอนนี้กำลังจะมีโครงการ "จราจรตาเพชร" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่พบเห็นผู้กระทำผิดโดยใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ สามารถช่วยเหลือทางราชการได้ด้วยวิธีบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพวีดีโอ ส่งมาที่ www.trafficpolice.go.th จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ซึ่งหากพบว่ามีการทำผิดจริงก็จะส่งใบสั่งไปให้บุคคลในภาพถึงบ้านทันที
   
 3. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 51 พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รอง ผบช.น.ฝ่ายจราจร เปิดเผยว่า
  ปัจจุบันยังมีประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวนมาก ไม่เข้าใจลักษณะของหมวกนิรภัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  จึงไปซื้อหมวกกันน็อกที่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงมาใช้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2535)
  ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดหมวกนิรภัยไว้ 3 ประเภท คือ

  1. หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า หมายความถึง หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้าง
  ด้านหลัง ขากรรไกร และคาง ในกรณี ที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใส และไม่มีสี

  2. หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ หมายความถึง หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้าง
  และด้านหลัง เสมอแนวขากรรไกร และต้นคอด้านหลัง ด้านหน้าเปิดเหนือคิ้วลงมาตลอดถึงปลายคาง
  ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใส ไม่มีสี

  3. หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ หมายความถึง หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปครึ่งทรงกลมปิดด้านข้าง
  เสมอระดับหู ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใส ไม่มีสี


  รอง ผบช.น.กล่าวต่อไปว่า จะเห็นได้ว่าหมวกนิรภัยทั้งสามประเภทได้กำหนดลักษณะของบังลมไว้ว่า
  ต้องทำจากวัสดุโปร่งใส และไม่มีสี เพื่อทัศนวิสัย ในการขับขี่ที่ปลอดภัย แต่มีผู้ขับขี่รถ จยย.บางท่าน
  ซื้อหมวกนิรภัยที่เคลือบสารกันแสง หรือวัสดุทึบแสง ที่บริเวณบังลมด้านหน้า ทำให้ขาดทัศนวิสัยที่สามารถมองสภาพถนน
  ได้อย่างชัดเจน อาจเกิดอุบัติเหตุได้ และในปัจจุบันคนร้ายยังได้อาศัยหมวกนิรภัยในลักษณะผิดกฎหมายเช่นนี้ไปก่อเหตุ
  เนื่องจากทำให้มองเห็นหน้าไม่ชัดเจน ไม่สามารถจดจำตำหนิรูปพรรณได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้กวดขันจับกุมมาโดยตลอด


  "และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมจากคนร้ายที่มีพฤติกรรม สวมหมวกนิรภัยบังลมทึบแสงก่อเหตุ
  จึงได้สั่งการให้ตำรวจจราจรเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันจับกุมเพิ่มขึ้น จึงขอฝากถึงผู้ขับขี่รถ จยย.และผู้โดยสารทุกท่าน
  เลือกใช้หมวกนิรภัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ มีบังลมที่ทำจากวัสดุโปร่งใส ไม่มีสี หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับ
  ไม่เกิน 500 บาท และถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นผู้สวมหมวกนิรภัยที่มีบังลมปิดทึบแสง ลักษณะมีพิรุธ ไม่น่าไว้วางใจ
  กรุณาระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบทันที" พล.ต.ต.ภาณุ กล่าว
   
 4. Project_L

  Project_L New Member Member

  873
  8
  0
  อา งุงิ หมวกถูก กดหมาย แต่ พายใน ใส่ไอโม้ง แว่นดำ จะ ผิดกด หมายม่ะ เหอๆ
   
 5. juntcivic

  juntcivic New Member Member

  1,550
  34
  0
  คล้ายๆกะผมเลย สรุปว่ามีปรอทนั้นผิดกฏหมาย เซงงงง
   
 6. baitong-click

  baitong-click Member Moderator VIP

  378
  7
  18
  ของผมก็ปรอทเหมือนกัน
   
 7. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  ไม่ต้อง ห่วงโดน กันทั่วหน้า อิ อิ อิ สบายตัวไปเลย
   
 8. Project_L

  Project_L New Member Member

  873
  8
  0
  เหอๆ ผมมีฉาบ ใส กะ ปลอมตอนเช้าๆ ใส่ ปลอมตอนสายๆ เวลาออกไปใหนไกลๆ ก็ ใส อิอิ
  ตอนนี้กำลังหาแวนกันแดน อันสวยๆ มาใส่อิอิเวลาไป รร. ก็ใส่สะ เหอๆ
   
 9. juntcivic

  juntcivic New Member Member

  1,550
  34
  0
  เอาผ้า บัง ขายผ้ามาใส่หัว แล้วบอกว่าเราเป็นแขก รับรองไม่โดน
  ปล.ถ้าหน้าออกอีสานๆ อย่างผมคงไม่น่ารอด แหะๆ
   
 10. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  ข่าว ล่าสุดๆ เมื่อต้นเดือนครับ

  วานนี้ (6 มี.ค.) พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.)

  เรียกประชุมตำรวจจราจร ตั้งแต่ระดับสารวัตร ถึงรองผู้กำกับ ทั้ง 88 สน. เพื่อกำชับและกวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
  และรถยนต์ทำผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปให้กวดขันรถยนต์ป้ายแดงที่ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นป้ายขาว
  ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับแผ่นป้าย ซึ่งส่วนใหญ่มักรอทะเบียนเลขสวย หรือประวิงเวลา
  โดยจะผ่อนผันให้วิ่งได้ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร ภายใน 1 เดือน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  และให้กวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกกันน็อกที่ฉาบสารปรอทบริเวณกระบังลม ต้องระวางโทษปรับ 500 บาท

  และหากผู้ซ้อนไม่ยอมสวมหมวกกันน็อก ผู้ขับขี่ต้องโดนปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า พล.ต.ต.ภาณุ ยังฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ชอบพูดโทรศัพท์ระหว่างขับรถ
  ควรเตรียมอุปกรณ์เสริมมาใช้ เพราะตำรวจจะเริ่มจับกุมตั้งแต่ 8 พ.ค.นี้เป็นต้นไป หากพบมีโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
  และเตรียมตั้งโครงการ "จราจรตราเพชร" เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอของผู้ทำผิดกฎจราจร
  ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป
   
 11. เซียนกบ

  เซียนกบ New Member Member

  498
  3
  0
  คนใช้รถมอเตอร์ไซด์โดนตลอดหละครับ
   
 12. juntcivic

  juntcivic New Member Member

  1,550
  34
  0
  อะไรว้า จะจับอะไรกันนักหนา ก็หน้าจะรู้แดดมันแรงขนาดไหน หน้ากากใสๆ ขี่เจอแดด แสบหน้าได้ใจแถมทำให้ทัศนะวิสัย ลดลงอีก ควรนึกถึงคนส่วนมากเป็นหลักเพราะคนที่ใช้ จยย. ในการทำงานประจำวันต้องใช้ในเวลาตอนกลางวันเป็นส่วนมากอยู่แล้ว
   
 13. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  ผมว่า ส่งคนของเรา ลงสมัคร สส
  แล้วเอาให้เขาเข้าไปแก้ กฏหมาย เพื่อ พวกเรา
  ไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าว ฝันเพ้อไปเรื่อย
  ใครจะทำเพื่อพวกแมง กะ ไซต์ ไหม หนอ
   
 14. juntcivic

  juntcivic New Member Member

  1,550
  34
  0
  เป็นความคิดที่ดีมากๆครับ แต่เป็นไปได้ยากไป นีส....นึง 555
   
 15. Project_L

  Project_L New Member Member

  873
  8
  0
  เซงนะเนี้ย กดหมายจราจร เนี้ย เซงจริงๆ ครับจะมาเอาจริงตอนใหนไม่เอามาเอา
  ตอนที่ผมได้มอไซมา - - ได้มอไซมา ไอพวกเด็กแว้นที่เป็นข่าวก็ถูกจับพอดี -*-
  ตั้งแต่นั้นมา เอาจริงเลย - - เรียก มอไซทุกคันที่ ดู แล้วจะเป็นพวกเด็กแว้น
  มอไซทหารยังไม่เว้น เห็นๆ เลย เรียก ให้ จอด -*-
  เหอะ ผมจะคอยดูนะว่า ถ้าผมได้ใบขับขี่รถใหญ์มา ดู้ ดิ้
  ว่าเขา จะเอาจริงใม้ รอดูกันนะ พี่ๆ ดู ดี ดีๆ นะ ว่า จะเอาแบบมอไซป่าว
  ดู้ ดู่ ดู ดู ตร.ทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้!
   
 16. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  งั้นต้องทำ ตัวเราไม่ให้เหมือนเด็กแว้น กินซะ
  ให้อ้วนไปเลย เหมือนผม อิ อิ อิ
  ดูดิ มันจะว่า แว้นหรือเปล่าว
   
 17. Project_L

  Project_L New Member Member

  873
  8
  0
  -.- อ้วนๆ เป็นเด็ก แว้น ด็ มี นะ เพ่
   
 18. lording1

  lording1 New Member Member

  1,132
  54
  0
  ....กะผมขอ..อาสา.รับหน้าที่.อันใหญ่ยิ่งนี้เอง...ขอรับ..

  ...เปลี่ยนกฏหมาย...ให้ใส่หมวก..อะไรก็ได้..ที่คิดว่าล้มแล้ว..ไม่เป็นอะไร....แต่ต้องผ่าน ม.อ.ก.

  ...เปลี่ยนกฏ..ห้าม ซ้อน 3 ...เป็น ซ้อนกี่คนก็ได้...ถ้ายัดได้...แต่คิดว่าคงไปได้ไม่ไกล..ล้มก่อน..555

  ...เปลี่ยนกฏ...ทุกคนที่ขับรถมอไชค์...ต้องใส่เสื้อหนัง..ถุงมือ ..รองเท้าหนัง...จะได้เท่ห์...และ ร้อน....เหมือนๆกัน..

  ........กะผมขอเสนอ..กฏที่จะเปลี่ยน..ง่ายๆ ดังที่กล่าวมา...ขอรับ.......55555.....บ้าไปแล้ว
   
 19. juntcivic

  juntcivic New Member Member

  1,550
  34
  0
  ผมเลือกคนแรกครับ
   
 20. Project_L

  Project_L New Member Member

  873
  8
  0
  -.- แบบนี้ ก็ได้เป็น ส.ส. ๆ แน่ครับ ( จะเป็นได้กี่วันอา เหอๆ )
   
 21. เซียนกบ

  เซียนกบ New Member Member

  498
  3
  0
 22. Project_L

  Project_L New Member Member

  873
  8
  0
  -*- 55555555555 มั่ง ไม่รู้จา 55555555555 ไป ทำไม
  555555555555555555555555 -*- 55555555555555555555 - -
   
 23. เซียนกบ

  เซียนกบ New Member Member

  498
  3
  0
  กฎหมายห้ามรับโทรฯขณะขับเริ่มใช้จริงแล้วครับ
   
 24. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  ไอ้ที่นั่งถ่าย ใส่หมวก เหมือกับที่เขาสเก็ต ภาพหรือเปล่าว เนี่ย
  งุ งิ งุ งิ
   
 25. juntcivic

  juntcivic New Member Member

  1,550
  34
  0
  เออ น่าจะใช่ครับ
   
 26. jaturong03

  jaturong03 Well-Known Member Member

  2,084
  91
  48
  ผมก็ใช้ แต่อยู่ชนบทคงไม่เป็นไร
   
 27. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  ตอนนี้เขาน่า จะเลิกจับแล้วมั่งครับผมใส่วิ่งรัชดาทุกวัน ยังไม่เคยโดนเลยครับ
   
 28. juntcivic

  juntcivic New Member Member

  1,550
  34
  0
  คงเบื่อขี้หน้ามั้งครับเลยไม่จับ :D
   
 29. GAUSS

  GAUSS New Member Member

  4,367
  50
  0
  สงสัยจะจริง เอย!!!!! ไม่จริง ไม่จริง
  ตำรวจ มันมองทุกวันแกคงคิดว่า จับมันเมื่อไหร่ก็ได้
  มันหนีไม่ไกลนแน่ อิ อิ อิ
   

แบ่งปันหน้านี้