มาชาวพี่ๆน้องไป ยิง bb gun นะครับ ลงชื่อเลยครับ

การสนทนาใน 'BLUEBIRD CLUB' เริ่มโดย new@nymph, 19 เมษายน 2008

 1. new@nymph

  new@nymph New Member Moderator

  12,043
  38
  0
  เดี๋ยววันและเวลาจะแจ้งอีกทีนะครับ.........
  เชิญลงชื่อได้เลยครับอุปกรณ์การเล่นถ้ามีส่วนตัวก็เอามาเองได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ไปเช่าเอาก็ได้ครับ ไปกันเยอะๆนะครับไปออกกำลังกายกัน


  พี่หนุ่ม
  พี่นิว
  พี่โอ๊ต
  พี่บุ๊ง
   
 2. yy_u12

  yy_u12 Well-Known Member Moderator

  18,827
  95
  48
  :D อิอิ
  น้องโตร้ง ไม่ไปครับ.... :D
   
 3. yy_u12

  yy_u12 Well-Known Member Moderator

  18,827
  95
  48
  :Dบทความพิเศษ "ปืน BB กับกฎหมายอาวุธปืน"

  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันมีผู้นิยมเล่นปืน BB กันอย่างแพร่หลาย จำนวนนักเล่น BB ซึ่งเป็นกีฬาที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และความท้าท้ายนี้ ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่เล่นกีฬา BB Gun อยู่ ก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่า การเล่นกีฬาชนิดนี้นั้น ผู้เล่นจำเป็นต้องมีใบอนุญาตให้มี และใช้ปืน BB ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว การไปเล่นกีฬา BB ที่สนามในแต่ละครั้งนั้น ผู้เล่นแต่ละคนย่อมจำเป็นจะต้องเดินทางโดยมีปืน
  BB ติดตัวไปด้วย อย่างน้อยก็คนละ 1-2 กระบอก ซึ่งการพกพาปืน BB ติดไว้ในรถยนต์ขณะเดินทางไปยังสนาม BB อาจทำให้ผู้เล่นบางท่านรู้สึกไม่สบายใจ ว่าหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดรถ เพื่อตรวจค้น จะต้องทำอย่างไร และการพกพาปืน BB ติดตัวไปในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เพราะปืน BB นั้น หากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแล้วละก็ แทบจะมีลักษณะ ไม่ผิดไปจาก อาวุธปืนจริง ๆ เลยดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มักจะสร้างความค้างคาใจให้กับเจ้าของปืน BB ส่วนใหญ่จึงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ
  1. การมีปืน BB ไว้ในครอบครองต้องมีใบอนุญาตให้มี และใช้ตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่ และ
  2. การพกพาปืน BB เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ หรือไม่ และ
  3. เราควรปฏิบัติอย่างไรในการพกพาปืน BB ไปยังสนาม BB เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น


  BB Gun ถือเป็นอาวุธปืนหรือไม่

  กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำ การพิสูจน์ และวินิจฉัยแล้วว่า ปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็น "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 โดยกฎหมายดังกล่าว ได้ให้ความหมายของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" หมายความถึง สิ่งซี่งมีรูปและลักษณะอ้นน่าจะทำให้หลงเชื่อว่า เป็นอาวุธปืน จากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิ่งใดก็ตามที่มีรูปและลักษณะ อันทำให้หลงเชื่อว่า

  เป็นอาวุธปืน จะเป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ไม่ใช่ "อาวุธปืน" และจากคำนิยามดังกล่าว ลำพังชิ้นส่วนของปืน BB ก็ไม่ใช่อาวุธปืน เพราะชิ้นส่วนของปืน BB ไม่อาจทำให้ผู้ที่พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน ซึ่งคำนิยามของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" จะแตกต่างจากนิยามของคำว่า "อาวุธปืน" ที่กฎหมายให้ความหมายรวมถึงว่า เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน ก็ให้ถือเป็นอาวุธปืนด้วย

  เมื่อปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" การมีปืน BB ไว้ในครอบครอง จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?

  การมีปืน BB ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครองนั้น ไม่มีความผิด และ ไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่อย่างใด เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง ได้ ต้องมีใบอนุญาต ให้มีสิ่งเทียมอาวุธปืน

  ไว้ในความครอบครองก่อน ซึ่งแตกต่างจาก เรื่องอาวุธปืน ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ที่มีอาวุธปืน ไว้ในครอบครอง จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน

  การพกพาปืน BB ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?

  การพกพาปืน BB ติดต้วไปในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ก็ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เช่นกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้บัญญัติกำหนดว่า ผู้ที่พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีใบอนุญาตให้พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น ๆ ก่อน ซึ่งแตกต่าง จากการพกพาอาวุธปืน ติดตัวไปในที่สาธารณะ ซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ กำหนดให้ผู้ที่พกพาอาวุธปืนติดตัวไปนั้น

  จะต้องได้รับใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนกระบอกนั้น ๆ ไปในที่สาธารณะได้ แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการพกพาปืน BB ติดตัวไปในที่สาธารณะโดยเปิดเผย จะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงจำคุก แต่ก็มิใช่ว่าผู้เล่นปืน BB จะสามารถเดินถือปืน BB ไปในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยได้ เนื่องจากปืน BB นั้น มีลักษณะที่เรียกได้ว่า แทบจะไม่แตกต่างไปจากอาวุธปืนของจริงเลยทีเดียว ผู้ที่พบเห็นย่อมเข้าใจผิด คิดว่าปืน BB เป็นอาวุธปืนได้ นอกจากนี้ ด้วยคุณลักษณะของปืน BB แม้จะไม่ใช่อาวุธปืน แต่ปืน BB ก็ยังอาจจะถูกนำมาใช้เป็นอาวุธได้ ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 จึงกำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือไม่มีเหตุอันควร ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น


  ควรปฏิบัติอย่างไรในการขนย้ายปืน BB และอุปกรณ์ในการเล่น BB Gun

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ผู้มีปืน BB ไว้ในครอบครอง จึงควรใช้ ความระมัดระวัง และปฏิบัติต่อปืน BB ในการพกพา และขนย้าย เฉกเช่นเดียวกับ ที่พึงปฏิบัติต่ออาวุธปืน กล่าวคือ ไม่พกพาปืน BB อย่างเปิดเผย (พกพาในลักษณะที่ ผู้อื่นสามารถ เห็นได้ ไม่ว่าโดยง่ายหรือต้องสังเกต) ไปในที่ สาธารณะ และเมื่อทำการขนย้าย ก็ควรเก็บปืน BB และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เล่น BB Gun ไว้ใน

  ที่เก็บสิ่งของ ท้ายรถยนต์ โดยควรมีกระเป๋าใส่ปืน BB แยกต่างหากจากกระเป๋าใส่ที่บรรจุกระสุน (แม็กกาซีนปืน) และอุปกรณ์อื่น ๆ


  สรุปหลักการและข้อกฎหมายอ้างอิง

  ปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืนตาม มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (โดยความเห็น จากการพิสูจน์ โดยกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 4(1) ระบุไว้ อย่างชัดเจน ดังนี้

  มาตรา 4
  "อาวุธปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด หรือกำลังดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน และ ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญ และได้ระบุไว้ ในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2490))

  เนื่องจากปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน การซื้อ (ไม่รวมถึงการนำเข้า) มี และใช้ปืน BB ไม่ต้อง ขออนุญาต ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

  มาตรา 7
  ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

  เนื่องจากปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน การพกพา และขนย้ายปืน BB โดยมิดชิด และ ไม่เปิดเผยไปในยานพาหนะ หรือ กับตัวผู้ขนย้าย ไม่เป็น ความผิด ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

  มาตรา 8 ทวิ
  ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด


  :D:D:D:D:D:D:cool:
   
 4. yy_u12

  yy_u12 Well-Known Member Moderator

  18,827
  95
  48
  :D อิอิ
  รหัส โค้ด ว. ไว้แหกปากคุยกันนะ.....

  ว.0 คำสั่ง, แจ้งให้ทราบ ว.19 สถานีวิทยุถูกโจมตี
  ว.00 คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง ว.20 ตรวจค้น จำกุม
  ว.1 อยู่ที่ไหน ว.21 ออกจาก..สถานที่
  ว.2 ได้ยินหรือไม่ ว.22 ถึง..สถานที่
  ว.3 ทวนข้อความ ว.23 ผ่าน..สถานที่
  ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่ ว.24 แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
  ว.5 ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้ ว.25 จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
  ว.6 ขออนุญาตติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ) ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
  ว.7 ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
  ว.8 ส่งข้อความเป็นข้อความยาว ว.28 การประชุม
  ว.9 ขออนุญาต หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน ว.29 ธุระ หรือมีราชการ
  ว.10 หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้ ว.30 ขอทราบจำนวน
  ว.11 หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้ ว.31 ความถี่ช่องที่ 1
  ว.12 หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้ ว.32 ความถี่ช่องที่ 2
  ว.13 ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.33 ความถี่ช่องที่ 3
  ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่ ว.34 ความถี่ช่องที่ 4
  ว.15 พบ หรือให้ไปพบกัน ว.35 เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
  ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
  ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
  ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
  ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง ว.39 จราจรติดขัด
  ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี ว.40 อุบัติเหตุรถชนกัน
  ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
  ว.17 มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน ว.42 ขบวนเสด็จ
  ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง, ได้รับความเสียหาย ว.43 ตั้งจุดตรวจ, ด่านตรวจ


  คำที่มักใช้บ่อย ๆ

  เปลี่ยน เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง ศูนย์ขานเวลา เป็นการจบการติดต่อ
  ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อใหม่เข้ามาได้
  ว. 61 ขอบคุณ ว.60 เพื่อน, ญาติ
  ว.100 ขอโทษ ว.50 อาหาร, รับประทานอาหาร


  เหตุฉุกเฉิน
  โค้ด เสียง ความหมาย
  เหตุ 100 เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
  เหตุ 111 เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง ลักทรัพย์
  เหตุ 121 เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง วิ่งราวทรัพย์
  เหตุ 131 เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง ชิงทรัพย์
  เหตุ 141 เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง ปล้นทรัพย์
  เหตุ 200 เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์ มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
  เหตุ 211 เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
  เหตุ 221 เหตุ สอง สอง หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
  เหตุ 231 เหตุ สอง สาม หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
  เหตุ 241 เหตุ สอง สี่ หนึ่ง ฆ่าคนตาย
  เหตุ 300 เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์ การพนันเป็นบ่อน
  เหตุ 501 เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
  เหตุ 511 เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
  เหตุ 512 เหตุ ห้า หนึ่ง สอง วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว...ไม่ระเบิด
  เหตุ 600 เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์ นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
  เหตุ 601 เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ
  เหตุ 602 เหตุ หก ศูนย์ สอง นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
  เหตุ 603 เหตุ หก ศูนย์ สาม นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน
  เหตุ 604 เหตุ หก ศูนย์ สี่ นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
  เหตุ 605 เหตุ หก ศูนย์ ห้า นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด


  :D
   
 5. marko555

  marko555 New Member Privilege

  3,491
  10
  0
  มีระเบิดเอาไปใช้ได้ม่ะคับ อิอิ จาได้เล่นกันมันส์ๆหน่อย อิอิ ระวังพี่เเนทไปนะ โดนพี่เเนทกับพี่เจี๊ยบยิงตูดไม่รู้ด้วย อิอิ เอ้าๆพี่โต้งไม่ไปอะ จายิงพี่โต้งซะหน่อย โกะไปคับ อิอิ
   
 6. OATH

  OATH New Member Privilege

  1,605
  4
  0
  พรี่ เอ ไม่สน หยออออ
   
 7. NAT U11

  NAT U11 New Member VIP

  2,030
  13
  0
  :D:Dไปหาที่แอร์เย็นๆอยู่กันดีกว่าพรี่เอ...เนอะๆ...:D:D
   
 8. Non@Nymph

  Non@Nymph New Member VIP

  4,625
  24
  0
  เล่นก็เจ็บอะไปกับพี่เอดีกว่า
   
 9. madboy

  madboy Active Member Privilege

  2,808
  11
  38
  มีแบบยิงให้ห้องแอร์ไหม อิอิ :D
   
 10. OATH

  OATH New Member Privilege

  1,605
  4
  0
  กระสุนพรี่ไม่ค่อยดีมะใช่หรอพรี่ เอ
   
 11. NAT U11

  NAT U11 New Member VIP

  2,030
  13
  0
  :D:Dช่ายๆ:D:D


  :D:Dมีซิคับพรี่เอ...ว่าแต่พรี่เอ..จะไปยิงที่ไหนหละ....:D:D


  :rolleyes::rolleyes:พรี่โอ๊ด...มานดูถูกพรี่เอนะเนี่ย.....อิอิ:rolleyes::rolleyes:
   
 12. Non@Nymph

  Non@Nymph New Member VIP

  4,625
  24
  0
  อิอิอิอิ
   
 13. jaeb

  jaeb New Member Member

  2,625
  5
  0
 14. yy_u12

  yy_u12 Well-Known Member Moderator

  18,827
  95
  48
  :D อิอิ
  ก็เพราะพี่โกระ ไป...........
  น้องโตร้ง เลยไม่อยากไป......... :D อิอิ


  :D:D:D:D:D:D:D:D:D
   
 15. Non@Nymph

  Non@Nymph New Member VIP

  4,625
  24
  0
  อิอิอิอิ
   
 16. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  ผมชอบขับโกคาร์ท........อิอิ
   
 17. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  โหย อย่างงี้พวกพก ปืนจริงนี่ พลาดไม่ได้เลยนะคับ ยิ่งไม่มีหลัก
  ฐานการครอบครอง หรือ ใบอนุญาติ พกไปพกมาโดนจับ นี่
  ติดคุกหัวโตเลย เนอะ....อิอิ...:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
   
 18. marko555

  marko555 New Member Privilege

  3,491
  10
  0
  อิอินั้นโกะไม่ไปเเละ ไปกับพี่เอก็ได้ อิอิ
   
 19. lhong_bb008

  lhong_bb008 New Member Member

  3,009
  13
  0
  เบื้องต้น คงอยากไปดูก่อน มะรู้จักอ่ะครับ สระบุรีมันบ้านนอกอ่ะ
   
 20. yy_u12

  yy_u12 Well-Known Member Moderator

  18,827
  95
  48
  :D อิอิ
  งั้นน้องโตร้ง ไปกับ นู๋เดือน ก็ได้........

  อิอิ
  :D
   
 21. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  ผมขอแวะไปชมนะ....
   
 22. marko555

  marko555 New Member Privilege

  3,491
  10
  0
  พี่โป้งเล่นเลย สนุกดีพี่ อิอิ
   
 23. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  อืม ผมว่านะ ถ้าแบ่งข้าง ข้างละ 5 คน รวมเป็น 10
  ซึ่งผมเป็นหนึ่งในห้าของข้างนึง พอถึงเวลาเล่นจริง
  ทั้ง 9 คนของ 2 ทีม มันจะมารุม ยิง ผม หมดเลย .......:D:D
  :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
   
 24. FuFuAnAnT

  FuFuAnAnT New Member Member

  139
  2
  0

  เชื่อแล้วว่าเป็นเจ้าแห่งหลักการจริงๆ ข้าน้อยนับถือๆ :D:D
   
 25. FuFuAnAnT

  FuFuAnAnT New Member Member

  139
  2
  0
  คนเรายังไม่เข็ดเนอะกับอากาศเย็น เย็นมากซะจนลิ้นเป็น...เลยนะจ๊ะ
   
 26. Mart_910

  Mart_910 New Member Member

  69
  0
  0
  สุดยอดเลยท่านพี่ นับถือด้วยคน นี้แค่ส่วนเล็กๆๆนะเนี้ยถ้าเอาแบบละเอียดจะ
  ต้องใช้กี่หน้าเนี้ย ( สุดยอด )
   
 27. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  แน่นอน.....อิอิ
   
 28. jaeb

  jaeb New Member Member

  2,625
  5
  0
 29. Non@Nymph

  Non@Nymph New Member VIP

  4,625
  24
  0
  vbvb
   
 30. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  นะ.......อิอิ...
   

แบ่งปันหน้านี้