ในที่สุดก็ได้กล่าวเปิดงานนะ

การสนทนาใน 'Club SI' เริ่มโดย Piyapat Soontornchaiyar, 10 กุมภาพันธ์ 2015

    ในที่สุดก็ได้กล่าวเปิดงานนะ
     

แบ่งปันหน้านี้