เต้ยกำลังแนะนำเทคนิคการใช้ลิ้น

การสนทนาใน 'Club SI' เริ่มโดย Piyapat Soontornchaiyar, 10 กุมภาพันธ์ 2015

    เต้ยกำลังแนะนำเทคนิคการใช้ลิ้น
     
    อั๋นท่าทางจะเริ่มเข้าใจเรื่องใช้ลิ้นละ
     

แบ่งปันหน้านี้