เครื่อง Ga15de นี่มีอแดปเตอร์ที่เสียบที่กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับฝังเซ็นเซอร์ oil temp...

การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Chaiwat Tangmanee Noochuen, 22 กันยายน 2014

< Previous Thread | Next Thread >
    เครื่อง Ga15de นี่มีอแดปเตอร์ที่เสียบที่กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับฝังเซ็นเซอร์ oil temp กับ oil press ไหมครับ ขอบคุณครับ
     
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้