เปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟหน้าปัดดับ. (ไฟเลี้ยวไม่ติด แต่ไฟฉุบเฉินทำงาน)...

การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย Tum'k Sittha, 29 กรกฎาคม 2016

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Tum'k Sittha

  Tum'k Sittha Guest

  0
  0
  0
  เปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟหน้าปัดดับ. (ไฟเลี้ยวไม่ติด แต่ไฟฉุบเฉินทำงาน) แบบนี้เกิดจากอะไรครับ. #เงินเดือนใกล้ออกอาการแปลกๆก็มา.
   
  ตรวจเช็คขั้งด้านหลังสวิทซ์ไฟ Fog Lamp
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้