เช้านี้อากาศดีจัง

การสนทนาใน 'Accord 88-89 Club' เริ่มโดย Nuttapong Kumgumchon, 12 กรกฎาคม 2011

  เช้านี้อากาศดีจัง
   
 1. ฮัลโหล...123 เทส
   
 2. ยังไม่กลับมาอีกหรอ
   
  กลับเย็นนี้ครับ
   

แบ่งปันหน้านี้