สั่งชุดเรียบร้อยแล้วนะครับ วันเสาร์รับเสื้อ

การสนทนาใน 'Accord 88-89 Club' เริ่มโดย Nuttapong Kumgumchon, 25 กรกฎาคม 2011

< Previous Thread | Next Thread >
  สั่งชุดเรียบร้อยแล้วนะครับ วันเสาร์รับเสื้อ
   
 1. ต้องใส่ซ้อมเลยหรือป่าว
   
  ไม่ขัดศรัทธา...วันเสาร์อยากซ้อมครบๆ จัง...
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้