แค่รถเก่าๆ ที่ใครบ้างคนอาจดูถูกมัน แต่มัน คือหัวใจผมเท่านั้นเอง เกิดเป็นคน อย่าดูถูกคนครับ

การสนทนาใน 'Club SI' เริ่มโดย Kalthanat Suksirisun, 15 กรกฎาคม 2015

< Previous Thread | Next Thread >
    แค่รถเก่าๆ ที่ใครบ้างคนอาจดูถูกมัน แต่มัน คือหัวใจผมเท่านั้นเอง เกิดเป็นคน อย่าดูถูกคนครับ
     
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้