ลวดหนาม

 1. ruataewada
 2. ruataewada
 3. ruataewada
 4. ruataewada
 5. ruataewada
 6. ruataewada
 7. ruataewada
 8. ruataewada
 9. ruataewada
 10. ruataewada
 11. ruataewada
 12. ruataewada