KengRacing

Test Bonanza Speed Way big mountain (สนามโบนันซ่า เขาใหญ่)

ทดสอบสนามโบนันซ่า เขาใหญ่ โชคไม่ดี ฝนตก ทำให้วิ่งไม่ได้เต็มที่ และยังมีกรวยตั้งขวางทางด้วย ส่วน GPS ก็ไม่สามารถจับสัญญาณได้ จึงไม่มีไลน์ของสนาม

KengRacing, 9 กุมภาพันธ์ 2017
  There are no comments to display.
 • Category:
  KengRacing Channel
  Uploaded By:
  KengRacing
  Date:
  9 กุมภาพันธ์ 2017
  View Count:
  463
  Comment Count:
  0