KengRacing

Nitto 3K Isuzu One Make Race 2011 R4 (2/2) Full HD

สนามนี้ได้เปลี่ยนยางใหม่ หลังจากใช้ยางหัวโล้นมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้วิ่งทำเวลาได้คงที่ทุกๆ รอบ และทำเวลาได้เร็วที่สุด ตั้งแต่แข่งในรุ่นนี้ - Car: ISUZU D-MAX X-Series - Engine: 4JK1 TC 2500 Ddi - Driver: Waris Onrayab (KengRacing) - Team: Tee Diesel (ตี๋ ดีเซล ชลบุรี) - Track:...

KengRacing, 9 กุมภาพันธ์ 2017
  There are no comments to display.
 • Category:
  KengRacing Channel
  Uploaded By:
  KengRacing
  Date:
  9 กุมภาพันธ์ 2017
  View Count:
  228
  Comment Count:
  0