KengRacing

BMW E30 M3 at Bira circuit Thailand in 02/2008

รถ BMW E30 เครื่อง M3 ในสนามพีระ ความยาว 8 นาทีกว่าๆ เวลาที่วิ่งได้เฉลี่ยต่อรอบ 1.12 นาที นี้คือรถแข่งคันแรกของนักแข่งที่ชื่อ วริศ อ่อนระยับ (เก่ง) และเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานแข่งรถเซอร์กิตในปัจจุบันนี้ รายละเอียดของรถแข่งคันนี้ - Car: BMW E30 - Engine: BMW S14 M Power 2,300 cc. - Cam. In. 320, Ex. 3

KengRacing, 9 กุมภาพันธ์ 2017
 • There are no comments to display.
 • Category:
  KengRacing Channel
  Uploaded By:
  KengRacing
  Date:
  9 กุมภาพันธ์ 2017
  View Count:
  2,412
  Comment Count:
  1