Media

โดนปล้นรถแข่งกลางแทร็ค ระหว่างรอสตาร์ท

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20/12/2015 ในการแข่งรุ่น Pickup open ที่รวมรถปิคอัพแข่งเซอร์กิตมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย แข่งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนล บุรีรัมย์ จากนักแข่งรถคันสีดำ คาดว่ารถจะมีปัญหาไม่น่าจะวิ่งแข่งได้ แต่ด้วยความที่อยากจะแข่งในรุ่นนี้มาก...

Media, 9 กุมภาพันธ์ 2017
  There are no comments to display.
 • Category:
  RacingWeb Channel
  Uploaded By:
  Media
  Date:
  9 กุมภาพันธ์ 2017
  View Count:
  3,577
  Comment Count:
  0