ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ซ่อมห้าง ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท

การสนทนาใน 'Cars, Garage & Services' เริ่มโดย senglazio, 25 กรกฎาคม 2015

 1. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณอนุกูล วิริยะ

  2. คุณสมบัติ วิริยะ

  3. คุณวรารักษ์ วิริยะ

  4. คุณสาวิตรี สินมั่นคง

  5. คุณชาติชาย สินมั่นคง

  6. คุณนารี สินมั่นคง

  7. คุณอัจจิมา สินมั่นคง

  8.คุณรัชนี เมืองไทย
   
 2. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเคลมประกัน

  การเรียกค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์ หรือการเคลมประกันหมายถึงการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน ซึ่งเอกสารถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเคลมประกันเป็นอย่างมาก
  เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้
  1. กรมธรรม์ประกันภัย
  2. สำเนาใบขับขี่
  3. สำเนาทะเบียนรถ

  ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์
  การเคลมประกันภัยรถยนต์ เมื่อรถยนต์คันที่เอาประกันเกิดอุบัติเหตุชนกับรถอื่นบนท้องถนน ขั้นตอนในการแจ้งเหตุมีดังนี้
  1. โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทที่รับประกันภัยไว้รับทราบโดยไม่ชักช้า
  2. รถยนต์ แจ้งยี่ห้อรถ, ทะเบียนรถ, สีรถ, เลขกรมธรรม์
  3. ผู้ขับขณะเกิดเหตุ แจ้งชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ
  4. ลักษณะเกิดเหตุ เช่น ชนท้ายรถคู่กรณี, คู่กรณีชนท้าย, ตัดหน้ารถคู่กรณี, รถคู่กรณีตัดหน้า หรือเบรกแล้วเสียหลักชนรถคันอื่น รถตกข้างทาง
  5. สถานที่เกิดเหตุ ชื่อถนน, หลักกิโลเมตร, สถานที่ใกล้เคียง, จุดสังเกต หรือขับรถจากไหน-มุ่ง หน้าไปไหน ขับรถไปตามถนนสายอะไรผ่านที่ไหนมาบ้าง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอจังหวัด
  6. รอพนักงานบริษัทมาสำรวจภัยมาตรวจที่เกิดเหตุ (ระหว่างรอหากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเคลื่อนย้ายให้ทำเครื่องหมายไว้)
  7. ให้รายละเอียดในการเกิดเหตุกับพนักงานบริษัทประกัน
  8. เมื่อพนักงานตรวจสอบที่เกิดเหตุเรียบร้อย อย่าลืมขอรับเอกสารจากพนักงานไว้ เช่น ใบแจ้งความเสียหาย หรือใบเอกสารการติดต่อ
   
 3. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณสุวิทย์ วิริยะ

  2. คุณกุสุมา วิริยะ

  3. คุณราตรี วิริยะ

  4. คุณพิสุด วิริยะ

  5. คุณปรีชา สินมั่นคง

  6. คุณธนพล สินมั่นคง

  7. คุณอนิรุจ เมืองไทย

  8.คุณบัญชา เมืองไทย

  9.คุณมารวรี คุ้มภัย

  10.คุณโกศล LMG

  11.คุณสุมิตร ASIA
   
 4. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณสุรศักดิ์ วิริยะ

  2. คุณเอก วิริยะ

  3. คุณกนกวลี คุ้มภัย

  4. คุณสสมจิตร คุ้มภัย

  5. คุณปวีณา คุ้มภัย

  6. คุณลลิตา สินมั่นคง

  7. คุณยศ เมืองไทย

  8.คุณพงศธร เมืองไทย
   
 5. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  การเคลมแห้งคืออะไร

  การเคลมแห้ง หมายถึง การเคลมประกันรถคันที่เอาประกันจากการแกิดเหตุมานานแล้วแต่เพิ่งมาแจ้งเหตุ เช่น รอยแผลขูดขีดจากการ เฉี่ยวชนนิด ๆ หน่อย ๆ หรือโดนขูดสี รอยแมวข่วน อะไรก็ตามที่เป็นรอยเล็กๆน้อยๆ และเกิดเหตุนานแล้ว ซึ่งหลายคนมักจะปล่อยทิ้งไว้และมาเคลมรวดเดียวก่อนหมดประกัน เช่น ทำสีใหม่ตรงจุดนั้น ปะผุรอยต่างๆ หรือแม้แต่เปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นเช่น กันชน โคมไฟฟ้า เป็นต้น
   
 6. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณลลิตา วิริยะ

  2. คุณจิราภรณ์ วิริยะ

  3. คุณสมาพร สินมั่นคง

  4. คุณศักดิ์ชัย สินมั่นคง

  5. คุณปริญญา เมืองไทย

  6. คุณนภัสสร คุ้มภัย

  7. คุณอัจจิมา คุ้มภัย
   
 7. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณคณา วิริยะ

  2. คุณสกล วิริยะ

  3. คุณรัศมี วิริยะ

  4. คุณดุจดาว สินมั่นคง

  5. คุณนภาพร สินมั่นคง

  6. คุณกสมา สินมั่นคง

  7. คุณรัฐพล คุ้มภัย

  8.คุณวิภาดา คุ้มภัย
   
 8. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1
  ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด

  • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
  • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
  • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
  • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
  • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
  • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)
   
 9. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส หรือ ที่เรียกงายๆว่า ประกันภัย 2 + เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับ ประกันภัยชั้น 1 มากที่สุด โดยประกันภัยนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น

  • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน (เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น)
  • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
  • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
  • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
  • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
  • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)
   
 10. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณขวัญชนก วิริยะ

  2. คุณดวงรัตน์ วิริยะ

  3. คุณลลิตา วิริยะ

  4. คุณสมพิศ เมืองไทย

  5. คุณสมชาย เมืองไทย

  6. คุณยศ เมืองไทย

  7.คุณราตรี กรุงเทพ
   
 11. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณกนกกานต์ วิริยะ

  2. คุณปรมาภรณ์ วิริยะ

  3. คุณบริบูรณ์ วิริยะ

  4. คุณอโนชา วิริยะ

  5. คุณสุรศักดิ์ เมืองไทย

  6. คุณรัตนา เมืองไทย

  7.คุณวนิดา กรุงเทพ

  8.คุณฟาริดา สินมั่นคง
   
 12. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณสุรีรัตน์ วิริยะ

  2. คุณวาสนา วิริยะ

  3. คุณกมลชนก วิริยะ

  4. คุณโกศล วิริยะ

  5. คุณนาตยา วิริยะ

  6. คุณสโรชา คุ้มภัย

  7.คุณสมคิด คุ้มภัย

  8.คุณมงคล สินมั่นคง
   
 13. ให้เราเป็นผู้ดูแล คุณ ไปกับคุณทุกเส้นทาง บริการด้วยใจ อุ่นใจไปกับการเดินทางทุกเส้นทาง อุ่นใจไปกับเรา ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที
  www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง
  เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ
  www.aunjaiinsurance.com
   
 14. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมาก กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณวิชา วิริยะ

  2. คุณพีระ วิริยะ

  3. คุณกนกพร วิริยะ

  4. คุณศักดิ์สิทธิ์ กรุงเทพ

  5. คุณอาทิตย์ เมืองไทย

  6. คุณสุรศักดิ์ คุ้มภัย

  7.คุณคงหาญ คุ้มภัย

  8.คุณรัตนา สินมั่นคง

  9.คุณอัจฉรา LMG
   
 15. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1
  ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด

  • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
  • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
  • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
  • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
  • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
  • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)
   
 16. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมาก กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณนาตยา วิริยะ

  2. คุณสุรศักดิ์ วิริยะ

  3. คุณทวีรัตน์ วิริยะ

  4. คุณชวิน วิริยะ

  5. คุณวนิดา เมืองไทย

  6. คุณกรกนก เมืองไทย

  7.คุณบริบูรณ์ กรุงเทพ

  8.คุณโชคชัย สินมั่นคง
   
 17. HatterMad

  HatterMad New Member Member

  4
  0
  1
  :emoji_astonished:น่าสนใจครับ
   
 18. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมาก กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณจันทิมา วิริยะ

  2. คุณโกมล วิริยะ

  3. คุณยุทธ เมืองไทย

  4. คุณณพัช สินมั่นคง

  5. คุณสุเมธ สินมั่นคง

  6. คุณอาทิตย์ คุ้มภัย

  7.คุณราตรี กรุงเทพ
   
 19. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณสวนิตย์ วิริยะ

  2. คุณรดา วิริยะ

  3. คุณยุทธ วิริยะ

  4. คุณอรุณ วิริยะ

  5. คุณสุดา วิริยะ

  6. คุณถวิล วิริยะ

  7.คุณกมลชนก วิริยะ

  8.คุณสมพงษ์ เมืองไทย

  9.คุณปรีชา อาคเนย์

  10.คุณเอมิกา กรุงเทพ
   
 20. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณโกศล วิริยะ

  2. คุณพัสตา วิริยะ

  3. คุณระวิ วิริยะ

  4. คุณเบญจมา วิริยะ

  5. คุณสาวิตรี เมืองไทย

  6. คุณสมชาย สินมั่นคง

  7.คุณกนกพร คุ้มภัย
   
 21. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณพัสตรา วิริยะ

  2. คุณอนิรุต วิริยะ

  3. คุณวนิดา วิริยะ

  4. คุณชนาธิป วิริยะ

  5. คุณคงเดช กรุงเทพ

  6. คุณวราภรณ์ กรุงเทพ

  7.คุณดาวิกา กรุงเทพ

  8.คุณชนิดา เมืองไทย

  9.คุณวิทยา เมืองไทย

  10.คุณบริบูรณ์ เมืองไทย

  11.คุณนภาพร ธนชาติ

  12.คุณเนตรนภา เมืองไทย
   
 22. ให้เราเป็นผู้ดูแล คุณ ไปกับคุณทุกเส้นทาง บริการด้วยใจ อุ่นใจไปกับการเดินทางทุกเส้นทาง อุ่นใจไปกับเรา ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที
  www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง
  เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ
  www.aunjaiinsurance.com
   
 23. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณสมบัติ วิริยะ

  2. คุณนารีรัตน์ วิริยะ

  3. คุณปรีชา ธนชาติ

  4. คุณนาตยา เมืองไทย

  5. คุณธนศักดิ์ เมืองไทย

  6. คุณอัจจิมา กรุงเทพ

  7.คุณกสิมา กรุงเทพ

  8.คุณลลิตา แอ๊กซ่า
   
 24. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณอารียา วิริยะ

  2. คุณกมลชนก วิริยะ

  3. คุณยศวิน วิริยะ

  4. คุณหทัยรัตน์ วิริยะ

  5. คุณคงศักดิ์ วิริยะ

  6. คุณพิสุทธิ์ เมืองไทย

  7.คุณลดา เมืองไทย

  8.คุณบริบูรณ์ เมืองไทย

  9.คุณนริศรา คุ้มภัย

  10.คุณไอลดา คุ้มภัย

  11.คุณพิชชา ธนชาติ

  12.คุณวนิดา กรุงเทพ

  13.คุณออรสา เอเชีย

  14.คุณมณฑา สินมั่นคง
   
 25. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

  1.คุณรดา วิริยะ

  2. คุณสาวิตรี วิริยะ

  3. คุณนริศ กรุงเทพ

  4. คุณหทัยรัตน์ คุ้มภัย

  5. คุณระวิรุต คุ้มภัย

  6. คุณพิชา เมืองไทย

  7.คุณไพศาล เมืองไทย

  8.กรกนก สินมั่นคง
   
 26. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ชวงนี้กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะนะครับ จะรีบจัดส่งให้ลูหค้าทุกท่าน ก่อนหยุดสงกรานต์นะครับ จะได้อุ่นใจ เราจะรีบ EMS ไปให้นะ ครับ ส่วนลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพ เราจะให้ mass ไปส่งให้นะครับ
  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที
  www.facebook.com/seng.insure โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง
   
 27. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้บริการครับ ให้เราเป็นตัวแทนดูแล คุณ กรมธรรม์ วิริยะ กรุงเทพ และสินมั่นคงประกันภัยกำลังดำเนินการจัดส่งครับ
  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กรุงเทพประกันภัย คุ้มครองคุ้มค่าราคา เรื่มต้นที่ 8500 บาทครับ
  สนใจติดต่อได้ครับ
  Email: Tawatchai_seng@hotmail.com ID line senglazio
  เบอร์โทรติดต่อ 089-829-8451
   
 28. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน กรมธรรม์สินมั่นคงประกันภัย กำลังดำเนินดารจัดส่งนะครับ
  เดี่ยวจะแจ้ง เลขลงทะเบียนให้ทราบ
  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที
  www.facebook.com/seng.insure โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง
   
 29. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  อีก 1 ผลงานของทีมของงาน aunjaiinsurance ดอทคอม เอกสารกรมธรรม กำลังดำเนินการจัดส่งให้นะครับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที
  www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง
  เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ
  www.aunjaiinsurance.com
   
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ชวงนี้กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะนะครับ จะรีบจัดส่งให้ลูหค้าทุกท่าน ก่อนหยุดสงกรานต์นะครับ จะได้อุ่นใจ เราจะรีบ EMS ไปให้นะ ครับ ส่วนลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพ เราจะให้ mass ไปส่งให้นะครับ
  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที
  www.facebook.com/seng.insure โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง
   

แบ่งปันหน้านี้