ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ซ่อมห้าง ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท

การสนทนาใน 'Cars, Garage & Services' เริ่มโดย senglazio, 25 กรกฎาคม 2015

 1. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณสมสวย เมืองไทย
  2. คุณสมบูรณ์ เมืองไทย
  3. คุณดวงแข เมืองไทย
  4. คุณเกษร เมืองไทย
  5. คุณสุรศักดิ์ วิริยะ
  6. คุณอนุสรา วิริยะ
  7. คุณรุ่งทวี วิริยะ
  8.คุณดุสิต เทเวศ
  9.คุณอัจจิมา เทเวศ
  10.คุณรสริน แอ๊กซ่า
   
 2. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณก่อเกียรติ เมืองไทย
  2. คุณจิตริน เมืองไทย
  3. คุณคมกฤษ เมืองไทย
  4. คุณสวิมล เมืองไทย
  5. คุณลาภิณ วิริยะ
  6. คุณวรโชติ วิริยะ
  7. คุณธีรธรรม วิริยะ
   
 3. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณนฤดล วิริยะ
  2. คุณจริยา วิริยะ
  3. คุณสมญา วิริยะ
  4. คุณวรัชยา เมืองไทย
  5. คุณนิภาพร เมืองไทย
  6. คุณกนกอร สินมั่นคง
  7. คุณอัญชลี สินมั่นคง
  8.คุณณัฐฐา สินมั่นคง
   
 4. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณอรรถพล กรุงเทพ
  2. คุณวธัญญู วิริยะ
  3. คุณลลิตา วิริยะ
  4. คุณนานา วิริยะ
  5. คุณสุธิ เมืองไทย
  6. คุณบวร เมืองไทย
  7. คุณสุชาติ เมืองไทย
  8.คุณฟาริดา เทเวศน์
  9.คุณสโรชา เทเวศน์
  10.คุณพัชรา อาคเนย์
   
 5. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณนะริน วิริยะ
  2. คุณสุนิสา วิริยะ
  3. คุณขนิษฐา วิริยะ
  4. คุณตุลา วิริยะ
  5. คุณสายสุดา วิริยะ
  6. คุณอรทัย เมืองไทย
  7. คุณสุชาดา เมืองไทย
   
 6. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณอติรุจ วิริยะ
  2. คุณพัชชา วิริยะ
  3. คุณวิลัย วิริยะ
  4. คุณรฐา กรุงเทพ
  5. คุณยงยุทธ กรุงเทพ
  6. คุณสมร เมืองไทย
  7. คุณพุทธา เมืองไทย
  8.คุณระวิรุ่ง สินมั่นคง
  9.คุณนภา สินมั่นคง
  10.คุณองอาจ แอ๊กซ่า
   
 7. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณกานกนก วิริยะ
  2. คุณวนิดา วิริยะ
  3. คุณกนกนาถ เมืองไทย
  4. คุณสุรวิทย์ เมืองไทย
  5. คุณวิชุดา อาคเนย์
  6. คุณคนอง แอ๊กซ่า
  7. คุณพรรธวิท นวกิจ
   
 8. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณชนิกานต์ กรุงเทพ
  2. คุณวรวิทย์ วิริยะ
  3. คุณสุรสักดิ์ วิริยะ
  4. คุณปัญญา วิริยะ
  5. คุณรัตติกาล เมืองไทย
  6. คุณชมพูนุช เมืองไทย
  7. คุณสมบูรณ์ อาคเนย์
  8.คุณนาตยา อาคเนย์
   
 9. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณลลิตา สินมั่นคง
  2. คุณรสริน สินมั่นคง
  3. คุณสุวิชญา สินมั่นคง
  4. คุณสุวิทย์ วิริยะ
  5. คุณชาตรี วิริยะ
  6. คุณชมพูนุช เมืองไทย
  7. คุณขนิษฐา เมืองไทย
  8.คุณชมพู อาคเนย์
  9.คุณวันชัย แอ๊กซ่า
   
 10. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณสุพัตรา กรุงเทพ
  2. คุณทวี เมืองไทย
  3. คุณชนิตา เมืองไทย
  4. คุณสมพิศ วิริยะ
  5. คุณอนุชา วิริยะ
  6. คุณจันทิมา วิริยะ
  7. คุณศศิระ วิริยะ
  8. คุณจุฑาพร สินมั่นคง
  9 คุณดารุณี สินมั่นคง
  10.คุณกมล สินมั่นคง
   
 11. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณณภัทร วิริยะ
  2. คุณสโมสร วิริยะ
  3. คุณนัฐฐา เมืองไทย
  4. คุณพิพัฒน์ เมืองไทย
  5. คุณอติรุจ อาคเนย์
  6. คุณมธุรส แอ๊กซ่า
  7. คุณกรวรรณ สินมั่นคง
  8. คุณสมหญิง สินมั่นคง
   
 12. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณนรินทร์ เมืองไทย
  2. คุณธนพล เมืองไทย
  3. คุณอนุชิต เมืองไทย
  4. คุณราพิต วิริยะ
  5. คุณสาวิตรี วิริยะ
  6. คุณธวัชชัย วิริยะ
  7. คุณปุณณ์ วิริยะ
  8.คุณพิชัย วิริยะ
  9.คุณวนิดา สินมั่นคง
  10.คุณยศ สินมั่นคง
  11.คุณกนกวลี สินมั่นคง
   
 13. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณวริศ สินมั่นคง
  2. คุณศักดิ์ศรี สินมั่นคง
  3. คุณวนิดา สินมั่นคง
  4. คุณบวร เมืองไทย
  5. คุณชมพู เมืองไทย
  6. คุณภาวิณี เมือไทย
  7. คุณกรกนก วิริยะ
  8.คุณสมพร วิริยะ
  9.คุณปวริศ วิริยะ
  10.คุณธงชัย วิริยะ
   
 14. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณสุชาดา วิริยะ
  2. คุณยศ วิริยะ
  3. คุณอาทิป วิริยะ
  4. คุณสุรวิทย์ เมืองไทย
  5. คุณชัชวาลย์ เมืองไทย
  6. คุณภาวิณี เมือไทย
  7. คุณวริทย์ เมืองไทย
  8.คุณฟุ้งเฟื่อง เมืองไทย
   
 15. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณชวลิต วิริยะ
  2. คุณนฤมล วิริยะ
  3. คุณสมทรง วิริยะ
  4. คุณโสพิศ วิริยะ
  5. คุณธิวา เมืองไทย
  6. คุณชยุดา เมืองไทย
  7. คุณโอภาส เมืองไทย
  8.คุณสวนิตย์ สินมั่นคง
  9.คุณนวศิลป์ สินมั่นคง
   
 16. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณยศ วิริยะ
  2. คุณนารา วิริยะ
  3. คุณทรงคุณ กรุงเทพ
  4. คุณกรรจน์ สินมั่นคง
  5. คุณชวาลา สินมั่นคง
  6. คุณยุทธนา สินมั่นคง
  7. คุณสวรรค์ เมืองไทย
  8.คุณปวีณา เมืองไทย
  9.คุณชาตรี เมืองไทย
  10.คุณอาธิป เมืองไทย
   
 17. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ให้เราเป็นผู้ดูแล คุณ ไปกับคุณทุกเส้นทาง บริการด้วยใจ อุ่นใจไปกับการเดินทางทุกเส้นทาง อุ่นใจไปกับเรา ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ www.aunjaiinsurance.com
   
 18. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณณัชชา วิริยะ
  2. คุณพรพรหม วิริยะ
  3. คุณปฏิวัติ วิริยะ
  4. คุณกรกนก สินมั่นคง
  5. คุณสมฤทัย สินมั่นคง
  6. คุณยศพล กรุงเทพ
  7. คุณเชาวลิต เมืองไทย
  8.คุณอนันตา เมืองไทย
  9.คุณนริน อาคเนย์
  10.คุณพรโชค อาคเนย์
   
 19. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณพรพัชชา กรุงเทพ
  2. คุณสกุลวิทย์ วิริยะ
  3. คุณโชคชัย วิริยะ
  4. คุณนภัทร วิริยะ
  5. คุณรวิช วิริยะ
  6. คุณวรุฒน์ เมืองไทย
  7. คุณอติรุจ เมืองไทย
  8.คุณพจน์ เมืองไทย
  9.คุณสุรางค์ อาคเนย์
  10.คุณวิรัช นวกิจ
  11.คุณจันทิมา คุ้มภัย
   
 20. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณกรกนก กรุงเทพ
  2. คุณธนพล กรุงเทพ
  3. คุณนริน วิริยะ
  4. คุณสมบูรณ์ วิริยะ
  5. คุณชญาดา วิริยะ
  6. คุณพิชา วิริยะ
  7. คุณพรพัชชา เมืองไทย
  8.คุณจิรัช เมืองไทย
  9.คุณรดา เมืองไทย
  10.คุณสุวิทย์ เมืองไทย
  11.คุณรตี นวกิจ
  12.คุณสโรชา นวกิจ
   
 21. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณรัฐ สินมั่นคง
  2. คุณกมลวรรณ สินมั่นคง
  3. คุณอาจหาญ สินมั่นคง
  4. คุณศศิรา สินมั่นคง
  5. คุณปฐม วิริยะ
  6. คุณกานดา วิริยะ
  7. คุณวนิดา วิริยะ
  8.คุณเกษม เมืองไทย
  9.คุณสมใจ เมืองไทย
  10.คุณอุทัย แอ๊กซ่า
  11.คุณวิทย์ แอ๊กซ่า
  12.คุณสมฤดี อาคเนย์
  13.คุณณัฐมล เทเวศน์
   
 22. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ให้เราเป็นผู้ดูแล คุณ ไปกับคุณทุกเส้นทาง บริการด้วยใจ อุ่นใจไปกับการเดินทางทุกเส้นทาง อุ่นใจไปกับเรา ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ www.aunjaiinsurance.com
   
 23. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณธนวิทย์ กรุงเทพ
  2. คุณรดา วิริยะ
  3. คุณกอบกุล วิริยะ
  4. คุณชาย วิริยะ
  5. คุณปรีชา เมืองไทย
  6. คุณวาวตา เมืองไทย
  7. คุณขนิษฐา เทเวศ
  8.คุณคมสันต์ เทเวศ
  9.คุณดิษกร อาคเนย์
  10.คุณพิชา อาคเนย์
  11.คุณกมล คุ้มภัย
  12.คุณเสาวภา แอ๊กซ่า
   
 24. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณสมรัก วิริยะ
  2. คุณอโนมา วิริยะ
  3. คุณชลวิทย์ วิริยะ
  4. คุณรวิรุฬ วิริยะ
  5. คุณสมพล เมืองไทย
  6. คุณอนาพร เมืองไทย
  7. คุณดาวน้อย เมืองไทย
  8.คุณสมคิด คุ้มภัย
  9.คุณวนิดา คุ้มภัย
  10.คุณปรมาภรณ์ ทิพย
  11.คุณธนพร อาคเนย์
  12.คุณวันวิษา อาคเนย์
  13.คุณชมพู สินมั่นคง
  14.คุณองอาจ สินมั่นคง
   
 25. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ??Сѹö¹????1 ??ا෾ ?????? ?Թ??蹤? ???? ??????ҧ ?Ҥ???????? 11,500 ?ҷ ????դ???????????ǹ?á No excess ??ԡ???????йӻ?֡?ҨѴ?Ӿú??л?Сѹ???ö¹??ҡ???᷹?µç???ŵ?ʹ??????????ù? ??????͡???ͻ?Сѹö¹????? ??ü?ҹ???᷹ ????????????ӻ?֡?Ҥس?? ??????͹? ?????ͧ椹?˹??Сѹ???????ö?ͺ???????????´??Сѹ???Ѻ ?ջ?Сѹ??ا෾ ?????? ??????? ?¼?????Ѻ͹حҵԶ١??ͧ????????? ????ǹŴ????ѵԴ? ??????ù???????????? ????ѷ??????Ѻ ?Ѵ????????ҤҾ???? ??????ӻ?֡?ҡó???ҡ????¹??СѹẺ???? ?͹?Թ??Һ???ѷ??Сѹ????ͧ?µç ????ͧ?͹?????᷹ ???????Ҥ???ҡ????ѷ??Сѹ?????к???ѷ????觧ҹ ????ö???͡??͹ Ẻ 0% ??ҹ?ѵ??ôԵ?? ?Ҥ?????ǹŴ?????????????ҡ??ǹŴ????ѵԴ? 20-50% ʹ㨵Դ??? Email: Tawatchai_seng@hotmail.com ID line senglazio ?????õԴ??? 089-829-8451 , 081-562-0904 www.facebook.com/aunjaiinsurance ????????´???? ????ö?????ͺ???????????´?ء???ҧ???Ѻ ?Թ??????ԡ?? ???͹?㹤?Ѻ ????ö???ѡ????ҡ?????д???????? ??Сѹ???ö¹?? ?ҤҾ???????? www.aunjaiinsurance.com ? ??Ѫ??? ????Ƿ¡??
   
 26. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณภูมิใจ วิริยะ
  2. คุณกชกร วิริยะ
  3. คุณพอฤทัย วิริยะ
  4. คุณวสันต์ กรุงเทพ
  5. คุณอังศนา เมืองไทย
  6. คุณขวัญจิต เมืองไทย
  7. คุณพิสุทธิ์ เมืองไทย
  8.คุณณัฐมล สินมั่นคง
  9.คุณเปรมปรี สินมั่นคง
  10.คุณวิชัย สินมั่นคง
  11.คุณสมจิต คุ้มภัย
  12.คุณปัญญา คุ้มภัย
  13.คุณอัจฉรา คุ้มภัย
   
 27. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
  1.คุณสุวิทย์ วิริยะ
  2. คุณบุษบา วิริยะ
  3. คุณพิช วิริยะ
  4. คุณวรางค์ วิริยะ
  5. คุณคมสันต์ สินมั่นคง
  6. คุณสายัณต์ สินมั่นคง
  7. คุณนาตยา สินมั่นคง
  8.คุณพงษธร เมืองไทย
  9.คุณน้ำทิพย์ เมืองไทย
  10.คุณโกศล คุ้มภัย
   
 28. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ให้เราเป็นผู้ดูแล คุณ ไปกับคุณทุกเส้นทาง บริการด้วยใจ อุ่นใจไปกับการเดินทางทุกเส้นทาง อุ่นใจไปกับเรา ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ www.aunjaiinsurance.com
   
 29. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  อุ่นใจไปกับการเดินทางทุกเส้นทาง อุ่นใจไปกับเรา ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที
  www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง
  เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ
  www.aunjaiinsurance.com
   
 30. senglazio

  senglazio New Member Member

  0
  0
  0
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ

  1.คุณอนุกูล วิริยะ

  2. คุณสมบัติ วิริยะ

  3. คุณวรารักษ์ วิริยะ

  4. คุณสาวิตรี สินมั่นคง

  5. คุณชาติชาย สินมั่นคง

  6. คุณนารี สินมั่นคง

  7. คุณอัจจิมา สินมั่นคง

  8.คุณรัชนี เมืองไทย
   

แบ่งปันหน้านี้