[[ ขาย ]] โรงงานมาเองครับ จำหน่ายถาดท้ายรถยนต์ทุกประเภท สินค้าส่งศูนย์บริการ

การสนทนาใน 'Interior & Accessories' เริ่มโดย salerstray, 10 มีนาคม 2013

 1. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณอนุพงษ์ ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.08.43 วันที่ 06/06/2013 Tracking no ems EJ730925967TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider
  เรียนคุณฐากูร ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.08.43 วันที่ 06/06/2013 Tracking no ems EJ730925975TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider

  เรียนคุณชัยฤทธิ์ ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.08.43 วันที่ 06/06/2013 Tracking no ems EJ730925984TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider


  เรียนคุณเทียมสูร ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.08.43 วันที่ 06/06/2013 Tracking no ems EJ730925998TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider
   
 2. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณกรณิศ (หาดใหญ๋) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 07/06/2013 Tracking no ems EJ730927194TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider

  เรียนคุณจีระภา (ยโสธร) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 07/06/2013 Tracking no ems EJ730927203TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider
  เรียนคุณชิดชัย (กทม) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 07/06/2013 Tracking no ems EJ730927217TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider

  เรียนคุณนิติกรณ์ (ประจวบคิรีขันธุ์) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 07/06/2013 Tracking no ems EJ730927225TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider
   
 3. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการจัดส่งสินค้าของ คุณนิลเนตร (ลาดกระบัง) สินค้าจัดส่งวันที่ 10/06/2013 ก่อน 16.00น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 4. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการจัดส่งสินค้าของ คุณยงยุทธ (พิษณุโลก) สินค้าจัดส่งวันที่ 10/06/2013 ก่อน 16.00น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 5. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  สินค้าทุกชนิดพร้อมจัดส่งครับ จัดส่งทุกวันช่วงเวลา 16.30 น. ก่อนเวลา 20.00 น.จะทำการแจ้ง Tracking no ให้ทราบตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา สนใจกรุณาคลิก >>> http://Https://sites.google.com/site/trunktary2013/ ขอบคุณครับ
   
 6. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณยงยุทธ (พิษณุโลก) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 10/06/2013 Tracking no ems EJ730944674TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider


  เรียนคุณพลวัฒน์ (ระยอง) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 10/06/2013 Tracking no ems EJ730944688TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider


  เรียนคุณจักกฤษ (นนทบุรี) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 10/06/2013 Tracking no ems EJ730944691TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider  เรียนคุณเขมรัชกร (สงขลา) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 10/06/2013 Tracking no ems EJ730944705TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider

  เรียนคุณนิลเนตร (ลาดกระบัง) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.24.30 วันที่ 10/06/2013 Tracking no ems EJ730944714TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider
   
 7. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการจัดส่งสินค้าของ คุณเศณษฐสิิทธิ์ (นครราชสีมา) สินค้าจัดส่งวันที่ 11/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 8. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการจัดส่งสินค้าของ คุณภาณุวัตน์ (นนทบุรี) สินค้าจัดส่งวันที่ 11/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 9. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการจัดส่งสินค้าของ คุณชุติพนธ์ (ภูเก็ต) สินค้าจัดส่งวันที่ 11/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 10. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณนเศรฐสิทธิ์ (นครราชสีมา) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 15.17.05 วันที่ 11/06/2013 Tracking no ems EJ73094895TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.aspx


  เรียนคุณชุติพนธ์ (ภูเก็ต) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 15.17.05 วันที่ 11/06/2013 Tracking no ems EJ730945900TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.aspx
   
 11. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณฉัตรพงศ์ (กทม.) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 15.17.05 วันที่ 11/06/2013 Tracking no ems EJ730945913TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.
   
 12. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณศรัณท์ภัทร (สงขลา) สินค้าจัดส่งวันที่ 12/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 13. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณศรัณย์ภัทร (หาดใหญ่) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 15.14.58 วันที่ 12/06/2013 Tracking no ems EJ730947168TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.

  เรียนคุณภาณุวัฒน์ (นนทบุรี) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 15.14.58 วันที่ 12/06/2013 Tracking no ems EJ730947171TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.
  เรียนคุณสิริเมธ (โพนพิสัย) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 15.14.58 วันที่ 12/06/2013 Tracking no ems EJ730947185TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default. :p :p
   
 14. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณสุเมธ (สุราษฎ์ธานี) สินค้าจัดส่งวันที่ 13/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 15. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณพงษ์ยเดช (กทม) สินค้าจัดส่งวันที่ 13/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ

  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณนราวัชร (กทม) สินค้าจัดส่งวันที่ 13/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณกันตินันท์ (ปทุมธานี) สินค้าจัดส่งวันที่ 13/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 16. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณพงษ์ยเดช (กทม.) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 13.45.47 วันที่ 13/06/2013 Tracking no ems EJ582542185TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.
  เรียนคุณนราวัชร (กทม.) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 13.45.47 วันที่ 13/06/2013 Tracking no ems EJ582542199TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.
  เรียนคุณชนัฎดา (บางนา) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 13.45.47 วันที่ 13/06/2013 Tracking no ems EJ582542208TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.
  เรียนคุณสุเมธ (สุราษฎร์ธานี) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 13.45.47 วันที่ 13/06/2013 Tracking no ems EJ582542211TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.

  เรียนคุณมงคล (กทม.) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 13.45.47 วันที่ 13/06/2013 Tracking no ems EJ582542225TH สามารถตรวจสอบได้ทาง http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.
   
 17. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนกันตินัน (ปทุมธานี) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 15.20.07 วันที่ 13/06/2013 Tracking no ems EJ730968392TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
   
 18. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณปริศนา (กทม.) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 15.27.40 วันที่ 13/06/2013 Tracking no ems EJ730968401TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
   
 19. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณทวีศักดิ์ (กทม) สินค้าจัดส่งวันที่ 14/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ


  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณภูรินท์ (ชลบุรี) สินค้าจัดส่งวันที่ 14/06/2013 ก่อน 16.00 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 20. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณทวีศักดิ์ (กทม.) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 14.57.54 น. วันที่ 14/06/2013 Tracking no ems EJ582549170TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
  เรียนคุณนันทิภาคย์ (ชลบุรี ) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 14.57.54 น. วันที่ 14/06/2013 Tracking no ems EJ582549183TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper

  เรียนคุณภัณฑิตา (ระนอง) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 14.57.54 น. วันที่ 14/06/2013 Tracking no ems EJ582549197TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
  เรียนคุณภูรินทร์ (ชลบุรี) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 14.57.54 น. วันที่ 14/06/2013 Tracking no ems EJ582549206TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
  เรียนคุณวิทยา (นครราชสีมา) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 14.57.54 น. วันที่ 14/06/2013 Tracking no ems EJ582549210TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
   
 21. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณพฤช (ระยอง) สินค้าจัดส่งวันที่ 17/06/2013 ก่อน 17.30 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 22. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  สำหรับวันหยุดลูกค้าประส่งจะรับสินค้าเองช่วงวันหยุดสามารถติดต่อรับได้ที่เขต สมุทรสาคร -สมุทรสงคราม ถนนพระราม2 โทรนัดจัดรับสินค้าได้ที่ เบอร์ 085-185-2078 line id woraphot.xxx ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิ๊ก >> https://sites.google.com/site/trunktary2013/ ขอบคุณครับ
   
 23. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณปิยะ (ประจวบคิรีขันธ์) สินค้าจัดส่งวันที่ 17/06/2013 ก่อน 17.30 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 24. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณพงษยเดช (กทม.) สินค้าจัดส่งวันที่ 17/06/2013 ก่อน 17.30 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 25. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณศุภกฤต (กทม) สินค้าจัดส่งวันที่ 17/06/2013 ก่อน 17.30 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 26. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณสิทธิชัย (ปทุมธานี) สินค้าจัดส่งวันที่ 17/06/2013 ก่อน 17.30 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 27. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณไพลิน (รังสิต) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.28.09 น. วันที่ 17/06/2013 Tracking no ems EJ730971502TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper  เรียนคุณรวินันท์ (กทม.) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.28.09 น. วันที่ 17/06/2013 Tracking no ems EJ730971516TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper  เรียนคุณพฤช (ระยอง) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.28.09 น. วันที่ 17/06/2013 Tracking no ems EJ730971520TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
  เรียนคุณเทียมจันทร์ (ระยอง) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.28.09 น. วันที่ 17/06/2013 Tracking no ems EJ730971533TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper  เรียนคุณประกายรัตน์ (กทม) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.28.09 น. วันที่ 17/06/2013 Tracking no ems EJ730971547TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
  เรียนคุณสิทธิชัย (รังสิต) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 17.28.09 น. วันที่ 17/06/2013 Tracking no ems EJ730971555TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
   
 28. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการรับโอนเงินและจัดส่งสินค้าของ คุณอรุณศักดิ์ (ศรีสะเกษ) สินค้าจัดส่งวันที่ 18/06/2013 ก่อน 17.30 น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครั
   
 29. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  ยืนยันการจัดส่งสินค้าของ คุณมนต์ศักดิ์ (กทม) สินค้าจัดส่งวันที่ 18/06/2013 ก่อน 17.30น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง sms email และ Line ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
   
 30. salerstray

  salerstray New Member Member

  0
  0
  0
  เรียนคุณมนต์ศักดิ์ (กทม.) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 16.21.53 น. วันที่ 18/06/2013 Tracking no ems EJ730973619TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
  เรียนคุณอรุณศักดิ์ (ศรีสะเกศ) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ สินค้าจัดส่งแล้ว เวลา 16.21.53 น. วันที่ 18/06/2013 Tracking no ems EJ730973622TH สามารถตรวจสอบได้ทาง Track And Trace : EMS : Thailand Post : Grasshopper
   

ผู้ใช้งานที่ได้อ่านหัวข้อนี้ (ทั้งหมด: 2)

แบ่งปันหน้านี้