เอามาฝากครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนตัวไหน ของ CIVIC EK ปี 1999 - 2000 ชุดช่วงล่างล้อหลัง...

การสนทนาใน 'Club SI' เริ่มโดย Tai Phutai Kutjumnain, 23 กุมภาพันธ์ 2015

< Previous Thread | Next Thread >
    เอามาฝากครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนตัวไหน ของ CIVIC EK ปี 1999 - 2000 ชุดช่วงล่างล้อหลัง --------------------- 1 ) บูชคานหลัง ตัวหน้า (ใหญ่) ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ไม่มีทำครับ ส่วน RBI ราคา 85 บาท 2 ) บูชคานหลัง ตัวหน้า (เล็ก) ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ไม่มีทำครับ ส่วน RBI ราคา 80 บาท 3 ) บูชคานหลัง ตัวหลัง (ใหญ่) ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 554 บาท ส่วน RBI ราคา 105 บาท 4 ) บูชคานหลัง ตัวหลัง (เล็ก) ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 250 บาท ส่วน RBI ราคา 80 บาท 5 ) บูชสวิงอาร์มหลัง ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 626 บาท ส่วน RBI ราคา 245 บาท 6 ) โช้คอัพหลัง ขวา/ซ้าย ปี 1996 - 1998 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 1,367 บาท 7 ) โช้คอัพหลัง ขวา/ซ้าย ปี 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 1,367 บาท 8 ) สปริงโช้คอัพหลัง ขวา/ซ้าย ปี 1996 - 1998 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 246 บาท 9 ) สปริงโช้คอัพหลัง ขวา/ซ้ายปี 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 260 บาท 10 ) ยางเบ้าโช้ค ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 89 บาท 11 ) ยางกันกระแทรกโช้ค ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 313 บาท ส่วน RBI ราคา 65 บาท 12 ) โช้คอัพหลัง ขวา/ซ้าย ทั้งชุด ปี 1996 - 1998 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,456 บาท 13 ) โช้คอัพหลัง ขวา/ซ้าย ทั้งชุด ปี 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,456 บาท ชุดช่วงล่างล้อหน้า --------------------- 1 ) บูชปีกนกบน ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ไม่มีทำครับ ส่วน RBI ราคา 85 บาท 2 ) บูชปีกนกล่าง ตัวหน้า (ใหญ่) ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ไม่มีทำครับ ส่วน RBI ราคา 90 บาท 3 ) บูชปีกนกล่าง ตัวหน้า (เล็ก) ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ไม่มีทำครับ ส่วน RBI ราคา 95 บาท 4 ) บูชปีกนกล่าง ตัวหลัง ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 351 บาท ส่วน RBI ราคา 220 บาท 5 ) บูชเหล็กกันโคลง (ยางกันโคลง) ปี1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 83 บาท ส่วน RBI ราคา 35 บาท 6 ) ลูกหมากกันโคลง ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 1,286 บาท ส่วน RBI ราคา 265 บาท 7 ) โช้คอัพหน้า ขวา/ซ้าย ปี 1996 - 1998 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 1,204 บาท 8 ) โช้คอัพหน้า ขวา/ซ้าย ปี 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 1,204 บาท 9 ) สปริงโช้คอัพหน้า ขวา/ซ้าย ปี 1996 - 1998 เกียร์ MT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 356 บาท 10 ) สปริงโช้คอัพหน้า ขวา/ซ้าย ปี 1999 เกียร์ MT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 356 บาท 11 ) สปริงโช้คอัพหน้า ขวา/ซ้าย ปี 1996 - 1998 เกียร์ AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 356 บาท 12 ) สปริงโช้คอัพหน้า ขวา/ซ้าย ปี 1999 เกียร์ AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 356 บาท 13 ) ยางเบ้าโช้ค ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 89 บาท ส่วน RBI ราคา 35 บาท 14 ) ยางกันกระแทรกโช้ค ปี 1996 - 1999 เกียร์ MT / AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 270 บาท ส่วน RBI ราคา 60 บาท 15 ) โช้คอัพหน้าขวาทั้งชุด ปี 1996 - 1998 เกียร์ MT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,629 บาท 16 ) โช้คอัพหน้าขวาทั้งชุด ปี 1999 เกียร์ MT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,629 บาท 17 ) โช้คอัพหน้าขวาทั้งชุด ปี 1996 - 1998 เกียร์ AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,629 บาท 18 ) โช้คอัพหน้าขวาทั้งชุด ปี 1999 เกียร์ AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,629 บาท 19 ) โช้คอัพหน้าซ้ายทั้งชุด ปี 1996 - 1998 เกียร์ MT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,629 บาท 20 ) โช้คอัพหน้าซ้ายทั้งชุด ปี 1999 เกียร์ MT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,629 บาท 21 ) โช้คอัพหน้าซ้ายทั้งชุด ปี 1996 - 1998 เกียร์ AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,629 บาท 22 ) โช้คอัพหน้าซ้ายทั้งชุด ปี 1999 เกียร์ AT ของแท้ราคารวม VAT แล้ว 2,629 บาท
     
    ลูกหมากเหล็กกันโหลงหลังใช้ตัวเดียวกับข้างหน้าป่าวครับ
     
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้