รบกวนด้วยครับ ผมล้าง ลิ้นเร่ง แล้วประกอบเสร็จ สตาร์ทแล้ว เครื่องเร่ง รอบสวิง...

การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย อภิวิชญ์ โรพันดุง, 23 สิงหาคม 2016

< Previous Thread | Next Thread >
    รบกวนด้วยครับ ผมล้าง ลิ้นเร่ง แล้วประกอบเสร็จ สตาร์ทแล้ว เครื่องเร่ง รอบสวิง ต้องแก้ตรงไหนครับ
     
    ใส่ไอเดิ้ลสปีด ดีไหมหลวมหรือเปล่า เช้คปลั้กสายแวคคั้ม
     
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้